LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ SONRASI SORUMLULUK

Türk Ticaret Kanunu’nun  503’üncü ve devamı maddelerinde limited şirketlerin kuruluşu düzenlenmekte, 519’uncu maddesinde de pay defterinin tutulacağı, bu deftere; ortakların ad ve soyadlarının, pay miktarlarının, yapılan ödemelerin, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili değişikliklerin kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. Aynı Kanun’un 520’nci maddesi hükmüne göre ortaklık payının devri; tescil ve ilan edilmese de noter onaylı … Okumaya devam et LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ SONRASI SORUMLULUK