TAZMİNAT TALEBİNDE EŞLERİN KUSUR DURUMLARI

indirBoşanma davalarında sıkça karşılaşılan tazminat istemlerinde eşlerin kusur durumları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 174’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddede birinci fıkra hükmü “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” demektedir. Aslında burada tazminat talebi için hangi şartların arandığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber ikinci fıkrada “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” şeklindeki hüküm ise manevi tazminat açısından gerekli şartları ortaya koymaktadır. Biz bu yazımızda maddi tazminat ve eşlerin kusur oranlarının tazminat miktarına etkisini inceleyeceğiz. Ayrıca boşanma davasında maddi manevi tazminat için lütfen tıklayınız.

Boşanma davalarında maddi manevi tazminat talep edecek kişiler için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Talep edilen tazminatın mahkemece hükmedilmesi söz konusu tazminatın hukuki altyapısının olup olmamasına bağlıdır. Boşanma davalarında maddi tazminat istenebilmesinin şartları şunlardır:

  • Tazminat isteyen tarafın, boşanma kararı aldırtan olaylarda eşinden daha az kusurlu davranmış ya da kusursuz olması gerekmektedir.
  • Aleyhinde tazminat istenen tarafın kusurlu söz ve hareketlerde bulunmuş olması aranır.
  • Tazminat talep eden kişinin, mevcut ya da olası menfaatlerinin boşanma nedeniyle sekteye uğraması gerekir.

Burada başka bir ayrım da tazminat isteyen tarafın kusursuz oluşu ya da daha az kusurlu oluşu üzerinden oluşmaktadır. Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için aranan şartlardan biri, bu talepte bulunan tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olmasıdır. Gerçek hayatta boşanma davasında bir tarafın kusursuz olması çok sık karşılaşılacak bir durum değildir. Hal böyle olunca Yeni Medeni Kanun düzenlenirken bu şart yeniden gözden geçirilmiştir. Eski Medeni Kanun tazminat talebi için kusursuz olma şartı aradığından, tarafların maddi tazminat talep etme şansı azalmaktaydı. Böylece Yeni Medeni Kanun’da kriter olarak “kusursuz olma” ve “daha az kusurlu olma” ölçütleri kabul edildi. Bunun sonucunda kusurlu olsa dahi diğer tarafa nazaran daha az kusurlu olan taraf maddi tazminat talep etme hakkını elde etmiştir.

Bir başka husus da, davalı tarafın kusurlu olmasıdır. Başka bir deyişle davalı taraf kusurlu değilse herhangi bir tazminat hükmedilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu konu hakkında akıl sağlığı yerinde olmayan birine karşı açılmış olan tazminat davası örneğini vermek mümkündür. Söz konusu davada tazminata hükmedilemez, çünkü yaşanılan durum kişinin kusuruna bağlı değildir.

Açıkladığımız üzere tarafların kusur durumları tazminat miktarını etkileyecek bir kriterdir. Mahkeme tazminat bedelini belirlerken tarafların kusur oranlarını nazara alarak indirimde bulunabilecektir. Kısaca söylemek gerekirse, boşanma davasında maddi tazminat talebinde tarafların kusur durumları ve bu kusur oranlarının ispatlanabilmesi önemli hususlardır.
                                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir