ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK

alkollu-surucu

Kasko sigortasının, motorlu araçlarda meydana gelen zararların karşılanmasını amaçlayan bir sigorta türü olduğundan ve mutlak suretle kasko sigortası dışında kalan hallerin neler olduğundan daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) bahsetmiştik. Bu yazımızda ise alkollüyken araç kullanmanın kasko kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini inceleyeceğiz.

Alkollü araç kullanmak, Kasko Sözleşmesi Genel Şartları’nın A.5.5. maddesinde değerlendirilmiştir: “A.5.5.Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar” kesin olarak teminat dışı kalacaktır. Alkollü araç kullanmak için ise yasal sınır 0.50 promil olarak belirlenmiştir.

Ancak, alkollü araç kullanmaya bağlı olarak kasko kapsamı dışında kabul edilmek için, kaza ile alkollü araç kullanımı arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır. Şöyle ki, kazaya sebep olan davranış alkollü araç kullanmaktan kaynaklanmalıdır. Aradaki illiyet bağının varlığı sigortacı firma tarafından öne sürülerek kanıtlanmalı ve mahkemece bilirkişi marifetiyle değerlendirilerek olay ile sürücünün alkollü oluşu arasındaki bağ değerlendirilerek bir sonuca varılmalıdır.

Aşağıda paylaşacağımız örneklerde de Yargıtay kararlarında kaza ile alkollü araç kullanımı arasında illiyet bağı bulunması gerektiği ortaya konmuştur:

“Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı …’in hasarın kendi kusurundan kaynaklanmadığını, davalı … şirketinin de kazanın araç söförünün salt alkollü araç kullanılmasından ileri geldiğini kanıtlayamadığı, alt taşıyan davalı ile bu davalının sigortacısı olan davalının zarardan sorumlu oldukları gerekçesiyle, davanın kabulüne, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.”(Y11HD, 2015/8791 E.,2016/4725 K.)

“Mahkemece uyulan bozmaya göre, kazanın sigortalının salt alkollü araç kullanmasından kaynaklanmadığı, riziko 1. sigorta dönemi İçinde gerçekleştiğinden sigorta şirketinin davacılara ayrı ayrı 32.000 € ödemesi gerektiği gerekçesiyle,”(Y11HD, 2015/10175 E.,2016/4597 K.)

“İspat külfeti TTK 1281/2 m. ne göre sigortacıya düşmektedir. Sigortacı, kazanın sırf bu (alkollü araç kullanma) nedeniyle oluştuğunu kesin olarak kanıtladığı takdirde tazminat ödemekten kurtulur.” (Y11HD,16.20.1981, 3949/4294)

                                                                                                                      Hukuk Desteği          

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir