REDDİ MİRAS – MİRASI REDDETME

index1Daha önceki yazılarımızda miras kalması halinde ne olacağını (Bkz. ilgili yazımız…), mirasçıların kimler olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…), saklı paylı mirasçıların kimlerden oluştuğunu (Bkz. ilgili yazımız…) mirastan feragatin ne anlama geldiğini (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise mirası reddetmenin hukuken ne demek  olduğunu ve sonuçlarını aktarmaya çalışacağız.

Bilindiği üzere bir kimsenin vefatı üzerine miras, mirasçılara kül halinde geçmekte, dolayısıyla miraçılar miras kalmasıyla birlikte hem borçlardan hem de alacaklardan miras bırakan yerine sorumlu olmaktadırlar. Bu sebeple de mirasçılara; hukukumuzda miras bırakanın boçlarını ve alacaklarını değerlendirdikten sonra istenirse mirası reddetme hakkı verilmiştir.

Mirasın reddi için 3 aylık bir süre söz konusudur. Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra, miras kaldığını öğrenmelerinden itibaren 3 ay içerisinde mirasın reddi beyanında bulunmalılardır. Fakat mirasçılar eğer mirası reddetmeye ilişkin bir beyanda bulunmadan miras ile ilgili tasarruflarda bulunmuşlarsa; örneğin mirasbırakanın alacaklarını tahsil etmişlerse, bundan sonra mirası reddetmeleri mümkün değildir.

Belirtmek gerekir ki, mirasın reddi ancak ve ancak mahkeme yoluyla yapılabilmektedir. Mirasın reddi için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Açılacak olan davada istem mirasın tümden reddi şeklindedir, borçlar için mirası redddedip alacaklar için mirası kabul etme gibi bir usul bulunmamaktadır. Fakat eklemek gerekir ki; bazı hallerde herhangi bir davaya yahut beyana gerek kalmadan mirasın otomatik olarak reddedilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre eğer terekenin borca batık olduğu açıkça tespit edilebiliyorsa, mirasçıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan mirası reddedilmiş oldukları varsayılmaktadır.

Miras en yakın bütün mirasçılar tarafından reddedilmişse artık mahkeme miras bırakanın mirasının basit iflas usulüne göre tasfiyesine karar verebilmektedir. Tasfiyeye karar verilirse ve tasfiye sonucunda terekede bir miktar malvarlığı değeri bulunursa, bu halde kalan değer mirasçılara payları oranında dağıtılmaktadır.

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “REDDİ MİRAS – MİRASI REDDETME”

  1. İyi günler,

    Bundan yaklaşık 3 ay önce babam vefat etti.Kardeşlerimden birisi reddi miras yapmak istiyor.Şu anda 3 ay dolmak üzere , kardeşimiz reddi mirası şimdi yaptığında reddi mirasın sonucunu beklerken muhtemelen bu 3 aylık süreyi aşmış olacağız.Bu 3 ay içerisinde tapu – maliye veraset ilamı istemekte kardeşimizin durumu netleşmeden bu kurumlara nasıl veraset ilamı vereceğiz ?

    Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir