MİRASTA KİMLERİN SAKLI PAYI VARDIR?

miras hukuku

Miras hukukunun en mühim unsurlarından biri de mirasta saklı pay düzenlenmesidir. Miras bırakan ölmeden önce malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma bakımından hür iken, ölümü ile yapacağı tasarruflarda bu özgürlük kendisine tanınmamaktadır. Bu sebeple miras bırakan sadece belirli oranlar dahilinde malvarlığını bir takım kimselere miras bırakabilmektedir.

Kimlerin mirasta saklı pay sahibi olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde belirtilmiştir. Şu halde saklı pay oranları üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır.

Miras hukukunda saklı paylı mirasçılar, miras bıra­kanın,

  • Altsoyu,
  • Baba ve annesi,
  • Eşi

Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasar­rufla (vasiyetname, miras sözleşmesi) ortadan kaldıramayacağı, hukuken korunan mi­ras payıdır.

Saklı pay oranları, miras bırakanın altsoyu (çocukları ve torunları) için yasal miras payının 1/2’si, normal şartlarda alacakları miras oranının yarısı kadar olmaktadır.

Miras bırakanın anne ve babası için saklı pay, yasal miras payının 1/4’ü olarak belirlenmiştir. Normal şartlarda anne ve babanın yasal miras payı 1/4 ise saklı pay oranı 1/16 olmaktadır.

Miras bırakanın sağ kalan eşi için saklı pay, mirasçı olduğu zümreye göre değişiklik göstermektedir. Sağ kalan eş miras bırakanın çocukları veya annesi ve babası ile mirasçı olursa mirasta saklı pay oranı yasal miras payı ile aynıdır. Diğer hallerde ise yasal miras payının 3/4’ü saklı pay oranı olarak belirlenmiştir. Şu halde sağ kalan eş, altsoy veya anne ve baba ile birlikte mirasçı olursa yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının 3/4’üne sahip olmaktadır.

Miras bırakan yukarıda açıklamaya çalıştığımız saklı pay oranlarına dokunmamak kaydıyla malvarlığı üzerinde istediği gibi ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilir.

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir