MİRAS SÖZLEŞMELERİ

Miras sözleşmesi; miras bırakanın, mirasçısına veya üçüncü kişiye, mirasını veya belirli bir malını bırakma yükümlülüğü altına girdiği ya da bir mirasçısıyla düzenlenerek karşılıksız veya karşılık sağlanarak onu mirasından mahrum bıraktığı sözleşmelerdir. Türk Hukuku’nda miras sözleşmeleri içeriğine göre; olumlu miras sözleşmeleri ve olumsuz miras sözleşmeleri olarak ayrılmaktadır. Olumlu miras sözleşmeleri; mirasbırakanın, mirasını veya belirli malını sözleşme […]

Devamını Oku

MİRAS ORTAKLIĞI

Miras bırakanın tek bir mirasçısı olması halinde terekenin yönetimi ve paylaştırılması konusunda herhangi bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Fakat miras bırakan çoğu zaman geride birden fazla mirasçı bırakacaktır. Türk Hukuku’nda mirasçıların birden fazla olması halinde, terekenin yönetiminde ve mirasın paylaştırılmasında sorunların çıkabileceği öngörülmüş ve kanun koyucu gerekli düzenlemeleri yaparak miras ortaklığı müessesini düzenlemiştir. Miras ortaklığı; birden […]

Devamını Oku

MİRASIN PAYLAŞILMASI

Miras bırakanın ölmesi ile terekede yer alan intikale uygun aktif ve  pasifler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) gereği otomatik olarak mirasçılara geçmekte olduğundan, mirasın hukuka uygun geçişi için, mirasçılar açısından bir onaylama, beyanda bulunma yahut sair işlem yapma gereği bulunmamaktadır (Bkz: İlgili yazımız…). Bu çalışmamızda, mirasın yasal ve atanmış mirasçılar arasında paylaşılmasından bahsedeceğiz. TMK […]

Devamını Oku

REDDİ MİRAS EMEKLİ MAAŞI ALMAYA ENGEL MİDİR?

Ölüm ile birlikte ölen kişiye ait olan tüm mal, alacak ve borçların hepsi mirasçılara geçer. Kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için alınan veraset belgesi diğer bir deyişle mirasçılık belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle birlikte hak sahibi olurlar. Mirasçılar, kendilerine intikal eden tüm mirasla ölen kişinin bıraktığı borçları ödeyememe tehlikesi ile […]

Devamını Oku

MİRASTAN FERAGAT NEDİR, MİRASTAN NASIL VAZGEÇİLİR?

Daha önceki yazılarımızda miras kalması halinde ne olacağını (Bkz. ilgili yazımız…), mirasçıların kimler olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…), saklı paylı mirasçıların kimlerden oluştuğunu (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise mirastan feragatin ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Öncelikle belirtmek gerekir ki; mirastan feragat bir sözleşme düzenlenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu sözleşmenin tarafları da miras bırakan kişi ve […]

Devamını Oku

MİRASÇI ATAMA

Mirasbırakan kişi, kendi malvarlığı üzerinde sağken özgürce tasarruf edebileceği gibi, sağken yapacağı bazı hukuki işlemlerle ölümünden sonrası için de mirası üzerinde kendi iradesine uygun tasarruf edebilmektedir. Kişi kendi yasal mirasçılarından başka, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin kendisine mirasçı olmasını isterse bunu Türk Miras Hukuku sisteminde gerçekleştirmesi mümkündür. Mirasbırakan, terekesinin belli […]

Devamını Oku

MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Bir kimsenin ölümü üzerine miras kalması durumunda ilk etapta ele alınacakları içeren yazımızı daha önce paylaşmıştık. (Bkz. ilgili yazımız….) Bu yazımızda mirasçıların kimler olduğunu anlatmaya çalışacağız. Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi neticesinde, ondan kalan tereke ile ilgili olarak hak sahibi olan kişi/kişilere “mirasçı” denir. Kanun’daki düzenlemeler nedeniyle kazanılan mirasçılık yasal mirasçılıktır. Mirasbırakan kişi […]

Devamını Oku

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Yasal miras paylaşımı; mirasbırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Miras bırakan tarafından herhangi bir vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlenmişse öncelikle bunlar göz önüne alınmalıdır. Bu halde ölümünden önce yasal koşullara uygun bir vasiyetname bırakan kimsenin malvarlığı saklı paylara (Türk Medeni Kanunu’nda düzenlendiği üzere) dikkat edilmek suretiyle vasiyetnamesinde ele aldığı şekilde paylaştırılmaktadır. Ölmeden önce […]

Devamını Oku

MİRAS KALMASI HALİNDE NE OLUR?

Miras bırakanın ölmesi ile terekede yer alan intikale uygun aktif ve  pasifler, Türk Medeni Kanun’u gereği otomatik olarak mirasçılara geçmektedir. Mirasın hukuka uygun geçişi için, mirasçılar açısından bir onaylama, beyanda bulunma yahut sair işlem yapma gereği bulunmamaktdır. Bir kişinin ölmesi üzerine geriye kalan tüm malvarlığına “tereke” denmektedir. Tereke bir kül halinde (bütün olarak, alacak ve […]

Devamını Oku

MİRASTA KİMLERİN SAKLI PAYI VARDIR?

Miras hukukunun en mühim unsurlarından biri de mirasta saklı pay düzenlenmesidir. Miras bırakan ölmeden önce malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma bakımından hür iken, ölümü ile yapacağı tasarruflarda bu özgürlük kendisine tanınmamaktadır. Bu sebeple miras bırakan sadece belirli oranlar dahilinde malvarlığını bir takım kimselere miras bırakabilmektedir. Kimlerin mirasta saklı pay sahibi olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde […]

Devamını Oku