ORMANLAR ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİK

Ormanların kamu malı sayılmasının arkasında yatan neden, üzerinde zilyetlik kurulamayıp, tasarrufların kamu hukukundan doğan hak ve yetkilere dayanmasındandır. Ayrıca ormanlar tabi servetlerden sayıldığı için, devletin bu yerler üzerinde geniş bir biçimde kontrol ve denetim hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla ormanlar tescile tabi değildir ve zamanaşımı ile iktisaba elverişli değildir. Fakat bazı devlet ormanları hazine adına tescil edilebilmektedir. … Okumaya devam et ORMANLAR ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİK