DAVA AÇMADAN İSİM EKLETMEK / DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

 İsim değiştirme ve yahut ekletme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun bireylere tanıdığı bir haktır. Toplumumuzda Nüfus Müdürlükleri’ne bir dilekçe yazılarak ya da Noterde isim ekletme/değiştirme istediğini beyan ederek  kolaylıkla isim değişiklikliği yapılabileceğine dair yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu yanlış algı şu şekilde gelişmiştir; 2014 yılında Nüfus Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı hazırlanmıştı. Tasarı yasalaşsaydı isim … Okumaya devam et DAVA AÇMADAN İSİM EKLETMEK / DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?