671 Sayılı KHK İLE YENİDEN DÜZENLENEN KOŞULLU SALIVERME

Ä°lgili resim17.7.2018 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”)  32. maddesinde yer alan “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 6- 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun; a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”, b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”, olarak uygulanır.” şeklindeki düzenleme ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a, KHK’da belirtilen geçici madde 6 eklenerek, 1.7.2016 tarihine dek işlenen suçlar bakımından önemli iki yeni düzenleme yapılmış ve yasanın 105/A maddesinde yer alan “…koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir…” hükmündeki 1 yıllık süre 2 yıla çıkarılmış olup yasanın 107. madde 2. fıkrasında yer alan “…Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler…” hükmündeki üçte ikilik (2/3) oran ise yarıya (1/2) indirilmiştir. Buna göre;

 

  • 671 sayılı KHK ile yapılan düzenleme gereği, 1.7.2016 tarihinden evvel işlenmiş suçlar için koşullu salıverme süresi yarı (1/2) oranda, denetimli serbestlik süresi ise 2 yıl olacak şekilde uygulanacaktır.
  • 7.2016 tarihinden sonra işlenmiş suçlar için ise 671 sayılı KHK ile düzenlenen süre ve oranlar yerine 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinde yer alan eski düzenlemeye tabi olunacaktır. Böylece 1.7.2016 tarihinden sonra işlenmiş suçlar için koşullu salıverme süresi üçte ikilik (2/3) orana tabi olacak olup denetimli serbestlik süresi 1 yıl olacak şekilde ele alınacaktır.

 

671 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeden; kasten öldürme suçlarının, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçların, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların işlenmesi halinde yararlanılması mümkün değildir.

                                                                                                                                               Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “671 Sayılı KHK İLE YENİDEN DÜZENLENEN KOŞULLU SALIVERME”

  1. 29.09.2016 tarihinde taksirli adam öldürme suçu işlemiş oldum.mahkeme sonucunda 2 yıl 6 ay ceza aldım ,cezaevinde ne kadar süre kalırım .en az ceza nasıl alabilirim denetimli serbestlik ten yararlanırmıyım ne yapmalıyım

  2. Mrb
    5275 SK 107/2 Md _1/3
    5275 SK 107/2 md ( 671 S KllK _1/2
    Üsttekı maddeler nedir af indirimi oluyormu lütfen tardım edın şaştım kaldım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir