EVLENME BAŞVURUSU

Ä°lgili resimBizim hukukumuza göre evlenme, nişanlıların nişanlılıklarını evlilik birliği meydana getirme amacıyla sona erdirmelerini sağlayan bir sözleşmedir. Peki evlenmek için kimler, nereye başvuru yapmalıdırlar? Evlilik birliğine dahil olmak isteyen erkek ve kadın, içlerinden herhangi birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvuru yapmalıdırlar. Burada, sadece erkeğin ya da sadece kadının tek başına yaptığı başvurunun hüküm doğurmayacağını özellikle belirtmek isteriz. Evlendirme memuru denilince aklımıza gelmesi gereken kişi de; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı, köylerde ise muhtardır. Ancak evleneceklerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye yetkili kişiler, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleridir.

Evlendirme başvurusu, evlenecek kişiler tarafından yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilmektedir. Bu noktada, evlenmek için evlendirme memurluğuna sunulması gereken belgeler önem arz etmektedir. Zira bu belgelerin tek birinin dahi eksik olması halinde, başvuru reddedilebilecek ve evlenme işlemi gerçekleşmeyecektir. Söz konusu belgeler; evlenecek kadın ve erkeğe ait nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği, evlenmek amacıyla başvuruda bulunan kadın ya da erkek daha önce bir evlilik geçirmiş ve önceki evliliği herhangi bir nedenden sona ermiş ise buna ilişkin belge, evlenmek isteyen ve/veya isteyenler küçük ya da kısıtlıysa yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesi ve evlenmeye engel hiçbir hastalığının mevcut olmadığını gösteren sağlık raporudur.

Bahsi geçen belgelerin verilmesi akabinde evlendirme memuru, bunları inceler ve başvuruda bir eksiklik ve noksanlık olduğunu fark ederse bu eksiklikleri tamamlar ya da tamamlattırır. Başvurunun yukarıda belirttiğimiz usule uygun şekilde yapılmadığı veya evlenecek kişi/kişilerin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal bir engelinin olduğunu tespit ederse, başvuru reddedilecektir. Ancak evlenmek isteyip de başvurusu reddolunanlardan herhangi birinin evlendirme memurunun ret kararına karşı mahkemeye başvurarak itiraz etme hakkı mevcuttur. Burada mahkemeden kasıt, kuşkusuz Aile Mahkemesidir. İtiraz, Aile Mahkemesi tarafından evrak üzerinden incelenecek ve kesin karara bağlanacaktır.

Evlendirme memurunun evlenme koşullarının oluştuğu kanısına varması ya da ret kararının mahkemece kaldırılması durumunda, başvuruda bulunan kişilere evlendirme memuru tarafından; evlenme gün ve saati bildirilecek veya isterlerse evlenme izni belgesi verilecektir. Söz konusu belge de, evlenecek kişilere verildiği tarihten itibaren 6 ay içinde herhangi bir yerdeki evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlayacaktır.

                                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “EVLENME BAŞVURUSU”

  1. Kusura bakma ben resim nikah yapmak istiyorum yeban kadin evlenmek istiyorum hangisi evraklar lazim bana cvp verirmisiniz.eşim kululin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir