KAT KARŞILIĞI (ARSA PAYI KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ

civil engineering ile ilgili görsel sonucuKat karşılığı (arsa payı karşılığı) inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğine ilişkin yazımız için lütfen bakınız (Bkz….) Bu yazımızda ise, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin çeşitlerinden bahsedeceğiz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, sıklıkla karşılaştığımız üç tip uygulama şekli vardır:

1) Arsanın tamamının veya bir bölümünün, inşaat teminat ipoteği karşılığında müteahhide devredilmesi: Uygulamada ipoteğin kaldırılması taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır ve inşaat sürecinin hangi aşamalarında, ipoteğin ne şekilde kaldırılacağı kararlaştırılmış olmalıdır. Taraflar, inşaatın tamamlanması ve hatta iskanın alınması aşamasında da ipoteğin kaldırılmasını kararlaştırabilirler.

2) İnşaatın belli aşamalarında arsanın peyderpey devredilmesi: Bu türde, arsanın müteahhide başlangıçta devri söz konusu değildir. Tarafların inşaatın hangi aşamasında, arsanın ne kadarlık bir kısmının müteahhide devredileceğini önceden kararlaştırmaları gerekmektedir.

3) Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin bir arada yapılması: Uygulamada en sık başvurulan yoldur. Müteahhit inşaat yapmayı taahhüt ederken, arsa sahibi de önceden kararlaştırılan bağımsız bölümleri, inşaat bittikten sonra müteahhide devretmeyi taahüt eder.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde hangi yol tercih edilirse edilsin, sözleşmenin noterde, düzenleme şeklinde resmi şekil şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde, yapılan sözleşmelerin hukuken geçerli olmayacağını ve tarafların ciddi şekilde hak kaybına uğramalarına neden olabileceğini hatırlatmak isteriz. 

                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir