BOŞANMA NEDENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI (I)

divorce ile ilgili görsel sonucu4721 sayılı Türk Medeni Kanununda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere bakıldığında boşanmanın sebeplerine ilişkin olarak iki farklı ayrıma gitmek mümkündür. Bu doğrultuda boşanma sebepleri, konularına göre özel ve genel boşanma sebepleri, etkilerine göre ise mutlak ve nisbi boşanma sebepleri olarak sınıflandırılabilmektedir.

1. Konularına göre boşanma sebepleri

1.1. Özel boşanma sebepleri Kanun’da sınırlı sayıda düzenlenen, belli bir olay ya da olgunun gerçekleşmesine bağlı kılınan sebeplerdir. Özel boşanma sebeplerinden birine dayalı boşanma davalarında, davalı ve davacı arasında kusur kıyaslaması yapılmamakta, özel boşanma sebebi olarak düzenlenen olayın/olgunun varlığının tespit edilmesi boşanma kararı verilmesi için yeterli olmaktadır. Kanun’da düzenlenen özel boşanma sebepleri aşağıdakilerdir:

– Zina sebebiyle boşanma (TMK m. 161) (İlgili yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır.)

– Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma (TMK m. 162) (İlgili yazımız için bkz…)

– Suç işleme sebebiyle boşanma (TMK m. 163) (İlgili yazımız için bkz…)

– Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma (TMK m. 163) (İlgili yazımız için bkz…)

– Terk sebebiyle boşanma (TMK m. 164) (İlgili yazımız için bkz...)

– Akıl hastalığı sebebiyle boşanma (TMK m. 165) (İlgili yazımız için bkz…)

1.2. Genel boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleri gibi Kanun’da sınırlı sayıda düzenlenmemiştir. Özel boşanma sebebi olarak düzenlenmeyen ancak yine de evlilik birliğini temelinden sarsan olay ve olgular, hakim tarafından boşanma kararı verilebilmesi için bir temel oluşturmaktadır. Kanun’un 166. maddesinde düzenlenen genel boşanma sebepleri aşağıdakilerdir:

– Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma (İlgili yazımız için bkz…)

– Anlaşmalı boşanma (İlgili yazımız için bkz…)

– Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma (İlgili yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır)

Boşanma sebepleri etkilerine göre mutlak ve nisbi boşanma sebepleri olarak da sınıflandırılabilmektedir. Etkilerine göre boşanma sebeplerine ilişkin yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır.

                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir