SERİ MUHAKEME USULÜ (II)

Yargı sistemimize yeni giren bu sisteme dair ilk açıklamalarımızı yine sitemizden ilgili yazımızdan okuyabilirsiniz (Bkz…). Süreçle ilgili devamında nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi vermek gerekirse; öncelikle belirtelim mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılacaktır.

Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi hallerinde, şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamayacaktır.

Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda Mahkemece kurulan hükme itiraz yolu açıktır.

Seri muhakeme usulünün uygulanacağı suçlar ilgili Kanun’da açıkça sayılmıştır ve bu suçlar sınırlı sayıdadır. Bunun hukuken anlamı; burada sayılan suçların sayısı artırılamaz ya da bu listede yer almayan başka bir suç için bu usul uygulanmak suretiyle geniş bir yoruma gidilemez. Bir başka deyişle, aşağıda sayılan suçlar dışında bu usulün uygulanması mümkün olmayacaktır. Seri Muhakeme Usulü’nün uygulanacağı suçlar:

1. Hakkı olmayan yere tecavüz,

2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,

4. Gürültüye neden olma,

5. Parada sahtecilik,

6. Mühür bozma,

7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,

8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,

9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması şeklindedir.

  • Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi,
  • Şüphelinin; yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır ve dilsizlik,
  • Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama, yurt dışında olma, başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması,

hallerinde seri muhakeme usulünün uygulanmayacağını da şimdiden belirtelim.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir