SERİ MUHAKEME USULÜ (I)

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, 24 Ekim 2019 tarihinde 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) yapılan değişik ile Seri Muhakeme Usulü yargı sistemimize dahil edildi.

Buna göre; soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmemesi halinde, seri muhakeme usulü uygulanabilecektir. Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirecek; Cumhuriyet savcısı, seri muhakeme usulünün uygulanmasını şüpheliye teklif edecek ve şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi halinde bu usul uygulanacaktır.

Cumhuriyet savcısı, suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecektir. Bu şekilde, şüpheli ve Cumhuriyet savcısı uygulanacak yaptırım hakkında anlaşma yolunu tercih etmiş olacaklardır. İşte bu aşamada Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep edecektir.

Mahkeme; şüpheliyi müdafi huzurunda dinledikten sonra eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa, talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kuracak; aksi takdirde talebi reddedecek ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecektir.

Yazının devamı için (Bkz..)

                                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir