KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ve TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ BİR TAKIM ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ÖN İZİN ZORUNLULUĞU

4.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)”in 1. maddesi “19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’in ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 27-32 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Bu hüküm uyarınca, koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler), gözlük (koruyucu gözlükler) ile tıbbi ve cerrahi maske, tıbbi steril/non-steril eldivenlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (“Kurum”) ön iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Anılan düzenleme doğrultusunda, söz konusu ürünlerin ihracatı için ilgili firmaların Kurum’a başvurmak suretiyle Kurum’dan izin almaları lazım gelmektedir.

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ürünlerinin ihracatı için kayıt ve onay uygulamasının sona ermesine ilişkin yazımız için (Lütfen bkz…) Bazı ürünlerin ihracatında ön izin uygulamasının sona ermesine ilişkin yazımızı okumak için (Lütfen bkz…) Taze limon ihracatında ön izin zorunluğu yazımız için (Lütfen bkz…)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir