MUHTARLIK, İHTİYAR MECLİSİ VE HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNİN 2020 YILINDA YAPILMAMASINA KARAR VERİLDİ

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 33. madde  “ … Boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılır … Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabii üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar, durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmeye mecburdur. Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca durum 48 saat içinde ilan edilir. İlan tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verilir. İhtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşalmış ise, haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır.” hükmü uyarınca, her yıl düzenli olarak belirli zamanlarda muhtarlık, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyeliği için seçimler yapılmaktadır.

Ancak 17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. madde g bendi “18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine göre yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmaz.”düzenlemesiyle, korona virüsün (Covid-19) vatandaşlar arasında yayılmasının önlenmesi amaçlanarak; muhtarlık, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyeliğiseçimlerinin 2020 yılı için yapılmamasına, bir sonraki yıl itibariyle yapılmasına karar verilmiştir.

Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin sürelerin durdurulmasına dair (Lütfen bkz…) Kooperatif genel kurul toplantılarının ertelenmesi hakkında (Lütfen bkz…) Sermaye şirketleri genel kurul toplantılarının iptali için (Lütfen bkz…)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir