ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – I

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN

Son yıllarda hayatın hemen her alanında yaşanan dijitalleşmeye bağlı olarak, elektronik ticaret de yaygınlaşmış, geleneksel ticaret modeli yerini, alıcılar ile satıcıların elektronik platformlar üzerinde karşı karşıya geldiği, fiziki sınırların kalmadığı, neredeyse her türlü mal ve hizmet alım-satımının elektronik platformlar üzerinden yapılmaya başlandığı bir ticaret modeline bırakmaya başlamıştır. Elektronik platformların ticarette bu kadar hakim bir rol üstlenmesi neticesinde, bu yönde hukuki düzenlemelere ve politikalara duyulan ihtiyaç da günden güne artmaktadır.

Elektronik ticaret, geleneksel ticarete göre sağladığı hızlı data aktarımı, fiziki kaynaklarda ve işlem maliyetlerinde tasarruf, talebe karşı esneklik, ürün çeşitliliğinde artış, stok maliyetlerinde azalış ve belki de en önemlisi küresel pazara girmeye imkan vermesi gibi pek çok avantajı sayesinde hızla gelişmiş ve gelişmeye devam etmekte olsa da; global çapta ticarete farklı bir boyut kazandırmakla beraber, birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte gerekli hukuki düzenlemeler ortaya konulmakta ise de elektronik ticaretin yeni bir sektör olması nedeniyle henüz yeterli mevzuata sahip olunmadığı, Rekabet Hukuku başta olmak üzere hukuki düzenlemelerin elektronik ticaretin gelişme hızıyla aynı orandaki hızda paralellik gösteremediği tartışmasız söylenebilir.

Bu yazı serimizde, Rekabet Kurulu kararlarından hareketle, elektronik ticaret sektöründe yaşanan rekabet ihlallerinden, örnek kararlar ışığında bahsedeceğiz.

Kurul’un sektöre ilişkin olarak şimdiye kadar verdiği kararlar incelendiğinde, rekabet ihlallerinin genellikle yıkıcı fiyat uygulaması, aşırı fiyat uygulaması, ayrımcılık uygulamaları ve sözleşmelerde en çok kayırılan müşteri kaydına yer verilmesi suretiyle gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

Devam yazılarımızda, yukarıda bahsedilen rekabet ihlallerinden detaylı şekilde bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir