HUKUK DAVALARINDA BEKLETİCİ SORUN

Yargılama esnasında ortaya çıkan ve davanın incelenip sonuçlandırılabilmesi için başka bir makam tarafından çözülmesi lazım gelen meselelere bekletici sorun adı verilmektedir. Bekletici sorun iki halde ortaya çıkabilmektedir. Nitekim 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165. maddesinde bu iki durum farklı fıkralar altında açıklanmıştır.

Anılan maddenin 1. fıkrası “(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.” şeklinde olup; derdest (görülmekte olan) başka bir davanın ya da bir idari makam kararının bekletici mesele yapılması durumunu düzenlemektedir.

İkinci fıkrada ise “(2) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir.” düzenlemesiyle; henüz açılmamış bir davanın veya ilgili makama başvurusu yapılmamış bir hukuki durumun bekletici mesele yapılması hükme bağlanmıştır.

Bu ikinci halde, görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için ilgili tarafa süre verilecek; verilen sürede başvuru yapılmazsa kişi bu konudaki iddiasından vazgeçmiş sayılacaktır. İlgili taraf mahkeme tarafından verilen süre içinde söz konusu başvuru işlemlerini gereği gibi tamamlarsa, başvuru konusu işlemin sonuçlanması beklenecek ve huzurdaki davanın çözümü bu süreye kadar ertelenecektir.

Duruşma sırasında kayıt ve yayın yasağına ilişkin yazımız için lütfen (Bkz: …)

                                                                                               Hukuk Desteği                

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir