ADLİ YARDIM TALEBİ TEMYİZ AŞAMASINDA DA İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ ?

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.1 Adli yardımın bir diğer amacı da uluslararası düzeyde düzenlenen adil yargılanma ve mahkemeye başvurma hakkının zedelenmesini önlemektir. Bu bakımdan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni onaylamış olup […]

Devamını Oku

YENİDEN EVLENMEK İÇİN KADININ BEKLEMESİ GEREKEN SÜRE

Türk Medeni Kanun’un 132. Maddesinde kadın için yeniden evlilik yapmadan önce beklenmesi gereken süreyi düzenlemiştir. Bu hükmün mantığında nesep karışıklıklarını önlemek yatar. Önceki evliliğinden gebe kalmış olma riskini taşıyan kadının bu riskle birlikte ikinci bir evlilik yapmasının doğacak çocuğun nesebinde yaratacağı karışıklığın giderilmesi için yasa maddesi şöyle kaleme alınmıştır: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona […]

Devamını Oku

TESCİLLİ MARKA KULLANIMINDA SESSİZ KALMAK SURETIYLE HAK KAYBI

Fikri mülkiyet haklarını, diğer haklardan ayıran temel ilkeler vardır. Bunlardan birisi de “sessiz kalmak suretiyle hak kaybı”dır. Bu yazımızda kısaca bu ilkeden bahsedeceğiz. Hak sahibi; bir fikri mülkiyet hakkını uzun süre kullanmayarak karşı tarafa kullanmayacağı yönünde bir güven uyandırmışsa, uyandırılan bu güven nedeniyle artık bu hakkını kullanamayacağı kabul edilmektedir. Devam eden tecavüze karşı uzun süre […]

Devamını Oku

TAAHHÜDÜ İHLAL ETMEK SUÇ MUDUR ?

Toplumumuzda birçok kişinin ödeyemediği kredi kartı, banka kredisi, çek, senet borcu bulunmakta, bu borçların ödenmemesinden dolayı da alacaklılar icraya başvurmaktadır. İcra yoluyla alacağını elde etmek isteyen alacaklılar hacze gelmekte, haciz esnasında borçlular büyük bir baskı altında kalmakta, eşyalarının haczedilmemesi ve komşularından da çekindikleri için ödeme taahhüdü vermektedirler. Borçluların büyük bir kısmının ödeme gücü bulunmamakta veya […]

Devamını Oku

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞIM YAPARKEN SUÇ İŞLEMEYİN!

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sosyal ağlara olan ilgiyi arttırınca kişiler bu tip sitelerde daha fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Kabul etmek gerekir ki sosyal paylaşım siteleri hayatımızın bir parçası haline çoktan gelmiştir. Sürekli gelişme gösteren bu alanda en yaygın kullanım bulan kuşkusuz Facebook’tur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca insan gününün önemli bir kısmını Facebook’ta […]

Devamını Oku

MÜTEAHHİTTEN EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir ve noterde mi yapılacaktır ? Ev almak isteyen vatandaşlarımız özellikle uygun fiyatlar sunulması ve ödeme seçeneklerinin fazla olması sebebiyle doğrudan müteahhitlerden konut satın almayı tercih etmektedirler. Çoğu zaman da henüz inşası dahi başlamamış daireleri gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yaparak, bunu da taraflar kendi aralarında akdederek gerçekleştirmektedirler. Burada elbette müteahhitlerin bir […]

Devamını Oku

MEHİL VESİKASI ALMAK İÇİN NE GEREKİR ?

Henüz kesinleşmemiş bir mahkeme kararı her ne kadar kanun yolu incelemesinde olsa da alacaklı tarafın yerel mahkeme kararını icra takibi kanalıyla tahsil etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Davada alacaklı olan taraf, dava dosyası Yargıtay incelemesindeyken dahi alacağını tahsil edebileceği tüm yollara başvurabilir, sadece taşınmaz satışı konusunda bazı engellerle karşılaşacaktır. Borçlu taraf henüz dava dosyası bir […]

Devamını Oku

KONUT KİRASI ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE YAPILACAKTIR ?

Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kira Hukukunda çok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Ancak yine de özellikle taşınmaz kiralarında, kiracılar ve kiraya veren ev sahipleri kanundan doğan hak ve yükümlülüklerini çoğu zaman bilmeden eski usule göre hareket etmektedirler. Özellikle kira bedelinin nasıl belirleneceği, yıllara göre ne oranda zam yapılacağı, sözleşmenin […]

Devamını Oku

KONUKSEVER OLMAMAK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu 166. maddesinde genel boşanma sebepleri düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davasını açabilir.” şeklinde hüküm kurulmuştur. Söz konusu maddede gösterilen boşanma sebebi nisbi boşanma sebebidir. Bir başka ifadeyle, eşlerden biri evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası […]

Devamını Oku

İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ Mİ, İSTİFA MI ?

İşçinin istifası İş Kanununda özel olarak gösterilmemiş olup uygulamada işçiler istifa dilekçesiyle işten ayrılmak isteğini işverene bildirir.  İşçiler bazı durumlarda işveren tarafından istifaya zorlanmakta ve istifa eden işçilerin birçoğu da “istifa eden tazminat alamaz” diye düşünmekte ve hak kaybına uğramaktadırlar. Ancak işçinin istifa etmesi durumunda tazminat alamayacağı doğru ise de işçinin işi bırakması her durumda […]

Devamını Oku