BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (V)

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilebilecek sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin olarak doğabilecek sorunlardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise bulut bilişim sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin yaşanabilecek olası sorunlara dair açıklamalar yapacağız. 5) Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Sorunlar Bulut bilişim sözleşmeleri; sözleşme süresinin bitmesi, kullanıcının farklı bir bulut bilişim hizmeti sağlayıcısından hizmet almak istemesi, kullanıcının […]

Devamını Oku

KORONAVİRÜS’ÜN (COVID 19) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINA ALINMAMASINA YÖNELİK SGK GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7.5.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/12 sayılı Genelgesi’ne göre, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olması gerekçe gösterilerek, salgına maruz kalan ve sağlık kuruluşlarına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir. Genelge’de yer alan hastalık kavramı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15. maddesinde “İş kazası ve meslek […]

Devamını Oku

HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN İHALELER 31.7.2020 TARİHİNE KADAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEKTİR

Hazine taşınmazları; hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden oluşmaktadır. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz ise kısaca, tapuda devlet adına tescilli taşınmazları ifade etmekte olup; bu taşınmazın hazine tarafından satışı, kiraya verilmesi, bir başka malla değiştirilmesi-takas edilmesi, arsa ya da kat karşılığı inşaat yaptırılması ve üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hukuken […]

Devamını Oku

MUHTARLIK, İHTİYAR MECLİSİ VE HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNİN 2020 YILINDA YAPILMAMASINA KARAR VERİLDİ

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 33. madde  “ … Boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılır … Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabii üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar, […]

Devamını Oku

COPYLEFT LİSANS NEDİR?

Hemen herkesin bildiği veya daha önce duymuş olduğu “copyright” terimi, bir eserin başkaları tarafından kopyalanmasını, çoğaltılmasını, dağıtılmasını engelleyen telif hakkı olarak tanımlanabilir. “Copyleft” ise, “copyright”a zıt bir anlam ifade etmekte olup, copyleft lisanslar ile eser üzerinde başkalarına değişiklik yapma, dağıtma, kopyalama, inceleme, kullanma hakkı sağlayan ancak, bu hakkın değiştirilmiş eser üzerinde de tanınmasını şart koşan […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKU’NDA AF

Af, kimi zaman kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya değiştiren, kimi zaman da kamu davasını düşüren veya mahkumiyeti bütün neticeleriyle birlikte vaki olmamış sayan, yasama veya yürütme organlarınca gerçekleştirilen bir kamu hukuku işlemidir. Türk Hukuku’nda af çıkarma yetkisi Anayasa’nın 87. maddesinin“…Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına […]

Devamını Oku

BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (IV)

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilebilecek tahkim şartlarına ilişkin olası sorunlardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilen sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlara değineceğiz. 4) Sorumsuzluk Kayıtlarına İlişkin Ortaya Çıkabilecek Sorunlar Bulut bilişim hizmetinin sağlanması esnasında, buluttaki verilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, bulut bilişim sisteminin çökmesi, yavaşlaması, […]

Devamını Oku

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİR SONRAKİ YILA ERTELENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“Birlik”) Genel Kurulu; oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşmakta olup; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 61. madde 8. fıkra “Genel Kurul, her yıl mayıs ayı içinde toplanır.” hükmü gereğince, Birlik’in genel kurul toplantıları normal şartlar altında […]

Devamını Oku

HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA GÖZETİM DEĞERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gözetim değeri uygulaması; ithalatta iç üretimin ve yerli üreticinin korunması ile ithalattaki vergi zayiatının önüne geçebilmek için belirli ürünler yönünden birim başına asgari bir fiyat öngörülmesidir. İlgili ürün kıymetinin, bu şekilde tespit edilen fiyatın altında kalmaması bir başka deyişle belirlenen asgari fiyata eşit ya da bundan yüksek olması gerekmekte olup; aksi halde gözetim kıymetinin altında […]

Devamını Oku