İNTERNET ÜZERİNDEN HAKARET VE İFTİRA

Günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahip olan sosyal paylaşım sitelerinin ve bu siteleri kullanan kişilerin artışı, internet üzerinden işlenen suçları da yoğunlaştırmıştır. Sözünü ettiğimiz bu ortamlarda dolandırıcılık, cinsel taciz, kişisel verileri hukuka aykırı yayma, hakaret, iftira gibi suçlar sosyal paylaşım siteleri üzerinden işlenebilecek suçlara sadece birkaç örnektir. Bu yazımızda internet üzerinden hakaret veya iftiraya uğramış […]

Devamını Oku

İNTERNET ALAN ADLARI İLE KİŞİLİK HAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Küreselleşen dünyada internetin öngörülemeyen bir hızda ilerlemesi sonucu web siteleri ve bu sitelerin adresleri olan internet alan adları büyük bir önem kazanmış ve gelişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler de ticaretin elektronik ortama taşınmasına sebebiyet vermiştir. Zira küreselleşen dünyada hizmet ve ürün satabilmenin en hızlı ve maliyetsiz yolu internettir. Ticari hayatta tacirleri tanıtmaya yarayan marka, ticaret […]

Devamını Oku

HUKUK MAHKEMESİ, CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANLARIYLA BAĞLI MIDIR ?

Hukuk mahkemesi ile ceza mahkemesinin yargılama sistemleri birbirinden farklıdır. Zira, iki mahkemenin sorumlulukta esas aldıkları dayanaklarla birlikte, delil takdiri noktasında da bazı farklılıkları bulunmakta, bu sebeple birbirinden bağımsız yargılama gerçekleşmektedir. Ancak bu bağımsızlık mutlak bir anlam taşımamaktadır. Zira hukuk hakimi ceza davasında tespit edilen maddi olaylarla bağlıdır. Hukuk hakiminin ceza davasındaki kusur oranlarıyla bağlı olmadığı […]

Devamını Oku

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE TEDBİR KARARLARI

A.Genel Olarak Koruma Tedbiri Son yıllarda başta kadınlar olmak üzere kişilere karşı işlenen şiddet olayları toplumumuzu sarsan boyutlara ulaşmıştır. Her gün onlarcası yaşanan dayak, eziyet ve cinayet gibi şiddet olayları görsel ve yazılı basından takip edilmektedir. Bu olaylara ise ağırlıklı olarak kadın ve çocuklar maruz kalmaktadır. “Kadına yönelik şiddet, en yoğun olarak aile içinde yaşanmaktadır. […]

Devamını Oku

İŞE İADE DAVASI

İşe iade davası, hizmet sözleşmesi geçersiz nedenle feshedilmiş işçinin işine geri dönmesini sağlayan bir dava türüdür. Ancak bu dava haksız feshe uğrayan her işçinin açabileceği bir dava değildir, bazı koşulları vardır. İşe iade davası açılabilmesi koşulları şunlardır: İletişim için TIKLAYIN Öncelikli olarak, dava açılacak işyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olmalıdır. Bu kural işverenin […]

Devamını Oku

ECRİMİSİL DAVASI İLE İZALEİ ŞUYU DAVASI BİRLİKTE AÇILABİLİR Mİ?

Ecrimisil ile izalei şuyu davaları hakkındaki yazılarımızı sitemizden inceleyebilirsiniz (Bkz. Ecrimisil Davası Nedir?  Bkz. İzalei Şuyu Davası Nedir?) Yer alan tanımlara göre iç içeymişcesine bir görünüm sergileyen bu iki davanın, aynı davada, aynı dava dilekçesinin yazımında gündeme gelip gelemeyeceğini bu yazımızda tartışacağız. Ortaklığın giderilmesi davası (izaleyi şüyu) ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davasının bir arada açılmaması […]

Devamını Oku

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI NEDİR?

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır. Ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı  olarak alınıp hak sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür. Davada aranan hukuki yarar, haksız şekilde malı kullanan kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve iyiniyetli olmamasıdır. Diğer bir ifade ile işgal […]

Devamını Oku

TAŞINMAZ SATIŞ İLANINDA BEDEL NASIL TAYİN EDİLİR?

İlanın nasıl yapılacağı ve seçilen yöntemde gazete ile ilan yapılıp yapılmayacağı ilgililerin menfaatleri gözetilmek suretiyle icra dairesi tarafından belirlenir. Uygulamada taşınmaz satış ilanları genel olarak gazete ile yapılmaktadır. Söz konusu taşınmazın değerinin yüksek olduğu hallerde mahalli gazetelerde yapılan ilanlar kafi gelmekte olsa bile; icra müdürlüğü tarafından ilanın yurt düzeyinde yayınlanan bir gazetede yapılmasına karar verilmesi […]

Devamını Oku

MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETTE TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ

Hem müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet) hem iştirak halindeki mülkiyetteki (elbirliğiyle mülkiyet) taşınmaz satışı icra hukuku alanında oldukça sık karşılaşılan bir konudur. Meslektaşlarımız arasında dahi kafa karışıklığı yaratan bu iki konuyu, İcra ve İflas Kanunu’ndaki ilgili hükmü paylaşarak bu yazımızda açıklamaya çalışacağız. İcra ve İflas Kanunu madde 94: “Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras […]

Devamını Oku

VERGİ İNCELEMESİ SONUCU VERİLEN CEZALARDA İNDİRİM YAPILABİLİR Mİ?

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 4. maddesi gereği cezaların içeriksel olarak değerlendirilmesine göre cezanın  tamamı veya %75’i silinmekte, bazı hallerde ise verginin yarısı silinip kalan yarısı 6 taksite bölünerek vergi mükelleflerine önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. […]

Devamını Oku