MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VII

Önceki yazılarımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1 hükmü ile düzenlenen; mutlak tescil engellerinden bahsetmiştik: (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise mutlak ret nedenlerine ilişkin getirilmiş istisnalardan söz edeceğiz. SMK Madde 5/2: Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma Kanun’un madde 5/2 hükmüyle; başvuru tarihinden önce […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VII

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-h hükmü ile düzenlenen; “dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler” ile 5/1-ı hükmü ile düzenlenen “kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler”den bahsetmiştik. Bu yazımızda ise mutlak ret nedenlerinden sonuncusu olan; “tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler”den söz edeceğiz. Mutlak […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VI

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun” ya da “SMK”) madde 5/1-g hükmü ile düzenlenen; “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler” ile 5/1-ğ hükmü ile düzenlenen “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – V

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-d hükmü ile düzenlenen; “ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler”, 5/1-e hükmü ile düzenlenen “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya mala asli değerini veren şekil ya […]

Devamını Oku

MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 22 Aralık 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılıp yerine 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanunu getirilmiştir. Bugünkü yazımızda bahsedeceğimiz marka lisans sözleşmesi ve türleri konusuna ilişkin her iki düzenleme bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle her iki düzenlemede de konu aynı şekilde ele alınmıştır. […]

Devamını Oku

TESCİLLİ MARKA KULLANIMINDA SESSİZ KALMAK SURETIYLE HAK KAYBI

Fikri mülkiyet haklarını, diğer haklardan ayıran temel ilkeler vardır. Bunlardan birisi de “sessiz kalmak suretiyle hak kaybı”dır. Bu yazımızda kısaca bu ilkeden bahsedeceğiz. Hak sahibi; bir fikri mülkiyet hakkını uzun süre kullanmayarak karşı tarafa kullanmayacağı yönünde bir güven uyandırmışsa, uyandırılan bu güven nedeniyle artık bu hakkını kullanamayacağı kabul edilmektedir. Devam eden tecavüze karşı uzun süre […]

Devamını Oku