İŞÇİNİN YENİ İŞ ARAMA İZNİ

Ä°lgili resimYeni iş arama izni, işçinin halihazırda çalıştığı işten ayrılması veya çıkarılması nedeniyle sıkıntıya düşmemesi ve yeni iş bularak kendini idame ettirebilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen bir haktır.

İş arama izni, bildirim süreleri bir başka deyişle ihbar süreleri ve iş saatleri içinde, hiçbir ücret kesintisi yapılmaksızın kullandırılmalıdır. Bu bakımdan, iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sona erdirilmesinin hiçbir önemi yoktur. Daha açık bir ifadeyle, işçinin işten çıkarılması yahut istifa etmesi iş arama izin hakkı bakımından fark yaratmayacaktır. Bu konuda önemle belirtmek istediğimiz diğer bir nokta da; tarafların haklı nedenle bildirimsiz fesihlerinde önel süreleri bulunmadığından iş arama izninin de bahse konu olamayacağıdır.

Peki iş arama izninin süresi ne kadardır? Kanun, iş arama izin süreleri hususunda bir alt sınır belirlemiştir. Buna göre; iş arama izninin süresi, günde iki saatten az olamayacak ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilecektir. Fakat izinlerini toplu kullanmayı talep eden işçinin, bu durum hakkında işverene bildirimde bulunma ve izinlerini işten ayrılacağı günden önceki günlere denk getirme zorunluğu olduğunu da hemen belirtelim. Kanun anılan düzenlemelerle, işçilere iş arama izni hakkı tanırken; işverenlerin de bu konuda karşılarına çıkacak problemleri en aza indirgemeye çalışmıştır.

İşveren yeni iş arama izni hiç vermez ya da eksik kullandırırsa ne olacaktır? Bu halde, işveren kullandırmadığı iş arama süresine ilişkin ücreti işçiye ödemekle mükellef olacaktır. İşverenin bahsi geçen sürede işçiyi çalıştırması nedeniyle iş arama iznini kullandırmaması durumunda, çalışılan iş arama izin saatlerinin ücretini %100 zamlı olarak işçiye ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bir başka anlatımla, işçinin izin kullanması sebebiyle çalışmaksızın alacağı ücrete ek olarak, işçinin izin süresinde çalıştırılmasının ücretini yüzde yüz zamlı ödemek zorunda olacaktır.

                                                                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir