NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI

Boşanma davası sırasında veya sonrasında mahkeme tarafından hükmedilen yoksulluk nafakasına ilişkin önceki yazılarımız için lütfen (Bkz…); (Bkz…) Bu yazımızda, yoksulluk nafakasının kaldırılmasından bahsedeceğiz.

Yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılması, Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıdaki hallerde yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılması mümkündür:

– Nafaka alacaklısının evlenme olmaksızın başkasıyla birlikte yaşaması durumunda, nafaka borçlusu mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını talep edebilir. Nafaka alacaklısının evlenmesi, nafakanın kendiliğinden sona erme sebeplerinden biridir. Böyle bir durumda, dava açılmasına gerek olmaksızın nafaka kendiliğinden sona erecektir.

– Nafaka alacaklısının yoksulluğunun ortadan kalkması, dava yoluyla nafakanın kaldırılmasını talep etmek için geçerli bir diğer nedendir. Yoksulluk nafakası, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan eşe ödenen bir nafaka türü olduğu için, nafaka alacaklısı olan eşin yoksulluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte, dava yoluyla yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmek mümkündür.

– Nafaka alacaklısının haysiyetsiz hayat sürmesi de yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılması için bir başka nedendir.

Nafakanın kaldırılması davası, nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’nde açılabilir. Nafakanın kaldırılmasına ilişkin şartların gerçekleştiğine dair ispat yükü davacının üzerindedir.

Nafakanın kaldırılması davası, herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir