TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ

“Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Şekil Şartı” başlıklı yazımızda (Lütfen Bkz) , bu sözleşmelerin taşınmazın devrini içermesi sebebiyle şekil şartına tabii tutulduğundan ancak şekil şartının, dürüstlük kuralı ile çatışması halinde, dürüstlük kuralının şekil şartını aşabileceğinden bahsetmiştik. Arsa sahipleri ile aralarında akdetmiş oldukları kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında, taşınmaz üzerine bina yapımını üstlenen yüklenicinin, inşa edilecek bağımsız […]

Devamını Oku

ALACAĞIN TEMLİKİ

Bilindiği üzere borç ilişkisinin tarafları alacaklı ve borçlu olmak üzere iki kişiden ibaret olup bazı hallerde mevcut alacağın alacaklı tarafının değiştirilmesi mümkündür. Alacağın temliki ile ilgili hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 183. ve 184. maddeleri arasında düzenlenmiş olmakla birlikte Kanun’da tanımı yapılmamıştır. Mevcut borç ilişkisinde alacaklı tarafın değişerek 3. bir kişi olması hususu […]

Devamını Oku