KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar kısmında 133. maddede düzenlenmiştir. TCK madde 133 “(1)Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis […]

Devamını Oku

SOYKIRIM SUÇU VE CEZASI

Soykırım; siyasal, ulusal, dinsel veya ırk kökenli bir takım sebeplerle, bir insan topluluğunu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmayı/yok etmeyi amaçlayan fiil(ler)in icra edilmesidir. Soykırım suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Uluslararası Suçlar” kısmında 76. maddede tanımlanmıştır. Anılan madde “(1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen […]

Devamını Oku

SUÇTA ŞAHSİLİK

Hukuk çevresinde suç, kanunların belirli cezalandırma şekillerine tabi tuttuğu durumları ifade etmektedir. Bu cezalandırma aşamasındaysa karşımıza; suçta ve cezada kanunilik, suçun şahsiliği gibi kişileri koruyucu bazı evrensel ilkeler çıkmaktadır. Biz bu yazımızda diğer ilkeleri bir kenara bırakarak, suçun şahsiliği ilkesini ele alacağız. Suçun şahsiliği, Ceza Hukuku alanındaki en önemli ilkelerden biridir. Bahsi geçen ilkeye göre […]

Devamını Oku

KÖTÜ MUAMELE SUÇU

Kötü muamele suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Aile Düzenine Karşı Suçlar kısmında madde 232’de “(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, […]

Devamını Oku

AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Türk Ceza Kanunu (“TCK”) içerisinde tanımlanmış suçların işlenmesi halinde; suçun ve suçlunun durumu göz önünde tutularak hükmedilen yaptırım türüne, güvenlik tedbirleri denmektedir. Aynı zamanda bu güvenlik tedbirleri, yine TCK kapsamında çeşitli dallara ayrılmaktadır. Bu yazımızdaysa çeşitli dallar arasından, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin üzerinde yoğunlaşacağız. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, TCK madde 57’de “Fiili işlediği […]

Devamını Oku

YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET SUÇU

Yabancı devlet bayrağına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar kısmında madde 341’de “(1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. […]

Devamını Oku

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE HIRSIZLIK SUÇUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

Güveni kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Malvarlığına Karşı Suçlar kısmında madde 155’te düzenlenmiştir. TCK madde 155 “(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, […]

Devamını Oku

TÜZEL KİŞİLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Hukuk alanında kişiler, gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kişi ömrünün sınırlı zamana tabi olması, kişinin bu zaman içerisinde kendisine koyduğu bazı hedefleri gerçekleştirememesi ve sair nedenlerle oluşturulan kişi veya mal topluluklarına, tüzel kişi denilmektedir. Türk Ceza Kanunu (“TCK”) içerisinde tanımlanmış suçların işlenmesi halinde; suçun ve suçlunun durumu göz önünde tutularak hükmedilen yaptırım […]

Devamını Oku

AĞAÇ KESME SUÇU

Yaşamda her şeyin bir denge üzerine kurulu olduğu izahtan varestedir. Tıpkı domino taşları gibi doğada da meydana gelen bir bozulma diğer olayları etkilemekte ve başka hasarlara neden olmaktadır. Ekosistemdeki hasarlar günümüzde büyük bir sorun haline gelen küresel ısınmaya yol açabilmektedir. Bugünkü yazımızda bu sebeplerden biri olan ağaçların, başka bir değişle doğanın akciğerlerinin tahribatından bahsedeceğiz. Hukukumuzda […]

Devamını Oku

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Parada sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Kamu Güvenine Suçlar kısmının 197. maddesinde “ (1)Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, […]

Devamını Oku