ECRİMİSİL DAVASINDA İNTİFADAN MEN KOŞULU

Bir diğer yazımızda da ayrıntılarıyla anlattığımız üzere ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı  olarak alınan hakkın, sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür. (Bkz: İlgili yazımız…) Ecrimisil, esasında malikin ayni hakkına dayanarak söz konusu malını kullanma yetkisinin elinden alınması neticesinde öngörülen bir yaptırımdır. […]

Devamını Oku

TAŞINMAZIN BAŞKASI TARAFINDAN İŞGALİNİN TEKRARLANMASI

Daha önceki bir yazımızda fuzuli işgal nedeniyle tahliyeyi genel değerlendirmiş, taşınmaza tecavüzün önlenmesi için idari birime başvurulabileceğini açıklamış, (Bkz. İlgili yazımız…) bir başka yazımızda ise bu hususun usulen nasıl ilerlediğini anlatmaya çalışmış ve soruşturma aşamasından bahsetmiştik (Bkz. İlgili yazımız…). Bu yazımızda ise fuzuli şagilin tecavüzü tekrarlaması durumunda hangi hükümlerin devreye gireceğini inceleyeceğiz. Taşınmaz Mal Zilyedliğine […]

Devamını Oku

TAŞINMAZIN BİR BAŞKASI TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ

Fuzuli işgal hali, bir kimsenin, taşınmazın malikinin izni/rızası olmadan bu taşınmazı işgal etmesi ya da henüz boşaltılmamış yahut sair suretle boşalmış damlı bir yapıya yine kendiliğinden girmesi durumu olarak ifade edilmektedir. Fuzuli işgali gerçekleştirenlere fuzuli şagil denilmektedir. Fuzuli şagillere, işgalleri sebebiyle sulh hukuk mahekemelerinde tahliye davası açılabilmektedir; fakat bunun dışında ve öncesinde tecavüz ya da […]

Devamını Oku

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI NEDİR?

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır. Ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı  olarak alınıp hak sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür. Davada aranan hukuki yarar, haksız şekilde malı kullanan kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve iyiniyetli olmamasıdır. Diğer bir ifade ile işgal […]

Devamını Oku