İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEP ETMESİ

İş kazası nedeniyle işçilerin tazminat talep edebilmeleri için iş kazası nedeniyle ortaya çıkan bir sağlık sorunu olmalıdır. İşçilerin, çalışma dışında uğramış oldukları kaza veyahut sağlık problemleri işçinin bu nedenle maddi veya manevi tazminat talep etme hakkını doğurmamaktadır. İş kazası, işçinin çalıştığı esnada iş yerinde ya da iş yerinin dışında işinden kaynaklanmış olan işçinin işi sebebiyle […]

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Bir iş yapılırken esas olan elbette kaza yapmamaktır. Ancak ne kadar tüm tedbirler alınırsa alınsın bazı hallerde kaza yapılması kaçınılmaz hale gelebilmektedir. İşverenlerin iş kazalarından kaynaklanan sorumlulukları ve bunun hukuki neticeleri konusunda bilgi sahibi olmaları gereği kadar, işçilerin de iş kazası geçirmeleri halinde haklarının neler olduğu hususunda bilinçlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Biz bu yazımızda iş […]

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞÇİ ve İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

Yasal düzenlemelere rağmen ülkemizde sıkça karşılaşılan iş kazaları manevi ve maddi çok büyük zararlar meydana getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki uygulama, iç denetim ve resmi teftişlerin son dönemde daha sık yapılması nedeniyle geçiş dönemi yaşayan firmalar, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki önlemlere tam olarak uyum sağlamakta zorluk yaşamaktadırlar. Burada kanun koyucu uyum sürecini hızlandıracak […]

Devamını Oku

ADAM ÇALIŞTIRANIN OBJEKTİF KUSUR SORUMLULUĞU

İşverenin objektif kusur sorumluluğu Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan kusursuz sorumluluk hallerindendir. Objektif kusur sorumluluğuna özen sorumluluğu da denilmektedir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 66. Maddesinde: “Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli […]

Devamını Oku

İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA KAÇINILMAZLIK İLKESİ

İşçinin iş kazasına maruz kalması ve meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınması gerektiği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21 inci maddesinde: “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak […]

Devamını Oku

NELER İŞ KAZASI KABUL EDİLİR

Yaşanan bir olayın “iş kazası” olarak nitelenmesi için yasada ve uygulamada bazı koşulları birlikte taşıyıp taşımadığına bakılır. İş kazası sayılan hallerin neler olduğunu basit birer örnekle açıklamak gerekirse: Sigortalı kişinin işyerinde bulunduğu esnada yaşanan olay iş kazası sayılır. Burada önem taşıyan husus işyeri olarak üzerinde fikir yürütülecek olan kavramdır. İşyerinden ne anlaşılması gerektiği 5510 sayılı […]

Devamını Oku