TUTUKLAMAYA İTİRAZ

Suç işlediğine dair bünyesinde kuvvetli şüphe barındıran kişinin; delilleri karartması ve kaçmasını engellemek için sanık veya şüphelin cezaevinde tutulması şeklinde gerçekleştirilen güvenlik tedbiri, tutuklama olarak isimlendirilmektedir. Tutuklama hakkında detaylı bilgiye önceki yazımızda yer vermemiz nedeniyle, burada hatırlatma amacıyla sadece tanım bilgisini vermekle yetinmekteyiz. (Tutuklama hakkında detaylı bilgi için lütfen bakınız.) Tutuklama, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından […]

Devamını Oku

ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ

Şüpheden sanık yararlanır ilkesi, suçun işlenip işlenmediği hakkında en ufak bir tereddüt duyulması, tam bir vicdani kanaatin oluşmaması hallerinde bu durumun sanık lehine yorumlanmasıdır. Sanığın kendisine isnat edilen suçtan cezalandırılabilmesi için vicdani kanaatin hakkında tam olarak oluşması gerekmektedir. Bir başka deyişle suçu işlediğine dair hakkındahiçbir tereddütemahal kalmamalıdır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesinin hukuki zeminini Anayasa’nın 38/4. […]

Devamını Oku

DİSİPLİN HAPSİ

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) 2. madde 1. fıkrasında disiplin hapsi “Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Yasa koyucu tarafından yapılan söz konusu tanıma göre […]

Devamını Oku

SAVCILIK KARARIYLA TELEFONLARIN DİNLENMESİ – TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması hususu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda (“CMK”) beşinci bölümde “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi” başlığı altında 135. maddede yer almaktadır. Buna göre suç işlendiğine ilişkin somut delillerin varlığı, başka suretle delil elde edilmesi imkanınının bulunmaması hallerinde Cumhuriyet Savcısının kararıyla şüpheli ya da sanığın telekominikasyon yoluyla iletişimi  dinlenilebilmekte, kayda alınabilmekte […]

Devamını Oku

ŞÜPHELİ HAKLARI

Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kimseye “şüpheli” denir. Şüpheli, soruşturma sırasında birtakım haklara sahiptir, söz konusu haklar yargılama süresince şüphelinin zarar görerek mağdur konumuna düşmesini engelleme amacını taşır. Hakları şu şekilde sayabiliriz: Savunma Hakkı Lekelenmeme Hakkı (Masumiyet Karinesi) Haklarını ve Yapılan İsnadı Öğrenme Hakkı Yakınlarına Haber Verilmesini İsteme Hakkı Hakim veya Bir Adli Makam […]

Devamını Oku

ŞÜPHELİNİN SAVUNMA HAKKI

Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kimseye “şüpheli” denir. Şüpheli, soruşturma sırasında birtakım haklara sahiptir, söz konusu haklar yargılama süresince şüphelinin zarar görerek mağdur konumuna düşmesini engelleme amacını taşır. Bu haklardan en önemlisi elbette savunma hakkıdır. Savunma hakkı, şüphelinin devlet veya kişiler tarafından kendisine yöneltilen eylem ve işlemlere karşı kendisini korumasını sağlayan yasal imkanları içerir. […]

Devamını Oku