EŞİN BORCUNDAN DİĞER EŞİN SORUMLULUĞU


indir4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre eşler, evlenmeden önce veya sonra, belli şekillere uyulmak suretiyle aralarında bir seçimlik mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa, aralarında yasa gereği edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu rejime göre eşler evlilik süresince alınan tüm mallara ortaktır.

Eşlerin evlilik süresince almış oldukları mallar, edinilmiş mal olarak adlandırılır. Türk Medeni Kanunu madde 219’da edinilmiş mallar gösterilmiştir: “…Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler, 2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, 3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, 4. Kişisel mallarının gelirleri, 5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.”

Kişisel mallar ise aynı Kanun’un 220. maddesinde: “Aşağıda sayılanlar, Kanun gereğince kişisel maldır: 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,3. Manevî tazminat alacakları, 4. Kişisel mallar yerine geçen değerler”şeklinde gösterilmiştir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere kanun koyucu eşler arasına kişisel mal, edinilmiş mal ayrımı yapmıştır.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği     

iletisim: [email protected]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir