KENTSEL DÖNÜŞÜM YASALARI

Kaçak, plansız ve düzensiz yapılar inşa edilmesinin yarattığı ekonomik, sosyal, çevresel … sorunlar gün be gün artmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında nüfus artışı, kontrolsüz göç, şehirlerin plansız büyümesi gibi birden çok sebep etkili olmuştur. Bu nedenle kentsel dönüşümün esas hedefi, şehirlerin fiziki, estetiki koşullarının iyileştirilmesi, kaçak, sağlıksız ve düzensiz yapılaşmanın engellenmesi ve güvenlik açısından riskli […]

Devamını Oku

BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ TİCARİ İŞ MİDİR?

Son yıllarda bankaların tüketiciler ile yaptıkları kredi sözleşmelerine dayanarak tüketicilerden komisyon ve dosya masrafı almakta oldukları ve tüketicilerin bu konuyu yargıya taşımaları sonucunda kendilerinden alınan komisyon ve masrafların iade edilmesini talep ettikleri görülmektedir. Ancak taraflar arasında yapılan bu sözleşmenin ticari iş niteliğinde olup olmadığı konusunda yasada açık bir hüküm bulunmamasının yanı sıra Yargıtay kararlarında da […]

Devamını Oku

SAHTE DİPLOMA

Son yıllarda sahte diploma düzenlenmesi ve bu şekilde çalışma hayatına girilmeye çalışılması gündemdedir. Bu şekilde devlet memuru olan kimseler dahi zaman zaman basında yer almaktadır. Eylemlere girişilmesi ile birçok suç icra edilebilir vaziyette karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; suçu işleyen kimse resmi belgede sahtecilik suçunu (Türk Ceza Kanunu 204/1)  ve ayrıca devlet memuru oldu ise nitelikli dolandırıcılık […]

Devamını Oku

ŞİRKET ORTAKLARI TACİR MİDİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasına göre gerçek kişi tacir şu şekilde tanımlanmıştır: ”Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Esasen tacir sayılmak için ortada gerçek manada işletilen bir ticari işletme olması gerekmektedir. Bu işletme kimin adına işletiliyor ise tacir kimse olarak o şahıs düşünülecektir. Bu sebeplerle işleten değil […]

Devamını Oku

BANKANIN ALDIĞI MASRAFLARIN İADE EDİLMESİ TALEBİNDE FAİZ

Son yıllarda bankaların tüketiciler ile yaptıkları kredi sözleşmelerine dayanarak tüketicilerden komisyon ve dosya masrafı almakta oldukları ve tüketicilerin bu konuyu yargıya  taşıyarak kendilerinden alınan komisyon ve masrafların iade edilmesini talep ettikleri görülmektedir. Bankaların tüketicilerden aldıkları dosya masraflarının hangi kalemlerini iade etmekle yükümlü oldukları çeşitli Yargıtay kararlarına konu olmuştur, emsal kararlarda bankaların yalnızca kredinin verilmesi için […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKET HİSSESİNİN DEVRİ

Limited şirkette ortağın/ortakların payının/paylarının devri, ortakların alacağı karar ve hisse devrini konu alan sözleşmenin düzenlenmesi ve sözleşmenin noterce onaylanmasıyla gerçekleşmektedir. Sözleşmenin düzenlenmesinin akabinde ortaklık tarafından pay devri sözleşmesi ve alınan karar, yerel ticaret sicil müdürlüğünde tescil edilmeli ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmalıdır. Limited şirkette hisse devri,  Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 595’te düzenlenmiştir. TTK madde […]

Devamını Oku

VERGİ İNCELEMELERİNDE SÜRELER

Vergi incelemelerinde öncelikli olarak vergi kayıtlarının incelenmeye başlanmasına ilişkin süreler önem arz etmektedir. Vergi incelemelerinin yapılmasında incelemenin, başladığı tarihin açık olarak belirlenmesi ve öngörülebilir bir süre içerisinde tamamlanması mükellef haklarının vazgeçilemezleridir. Bu çerçevede, vergi incelemesi yapanların, vergi incelemesine başlanıldığını tutanağa bağlayarak bir suretini vergi incelemesi yapılana vermeleri, bir örneğini bağlı oldukları birime, diğer örneğini de […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel Başvuru Nedir ? Bireysel başvuru, anayasada belirtilmiş olan temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilmiş olan bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurabilecekleri ikincil derecede yargı yolunu ifade etmektedir.  Anayasamızda, 12 Eylül 2010 tarihli 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açılmıştır. […]

Devamını Oku

İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAK YA DA TAZMİNATLAR İSTENEBİLİR Mİ?

Aynı anda hem feshin geçersizliği ile işe iade hem de iş akdi feshinin sonucuna bağlı olarak tazminatların istenmesi çelişki oluşturacağından aynı davada hem işe iade hem de kıdem ihbar tazminatı ile diğer işçilik haklarının talep edilmesi mümkün gözükmemektedir zira; bu hususlar hukuki yapı itibariyle farklı özellikler ihtiva etmektedir. İşe iade davasında iş ilişkisini devam ettirmek […]

Devamını Oku

ARAÇ CAMINA FİLM TAKTIRMANIN CEZASI VAR MIDIR?

Trafikte çok sayıda kişi aracının dışarıdan görünüşü kısıtlayan filmle camlarını kaplattırmakta, trafik kontrolünde ise bu cam filmler sebebiyle cezalar kesilmektedir. Sürücülerin çoğu kendilerine kesilen bu trafik cezalarını ödemekteyken, bir kısım ise bu cezalara itiraz etmektedir.  Biz de bu yazımızda araçlara takılan cam filmleri sebebiyle kesilen trafik cezalarının hukuka uygun olup olmadığını irdeleyeceğiz. Trafik polisleri tarafından […]

Devamını Oku