THE DEFINITION OF FDI AND FOREIGN INVESTOR

Foreign Direct Invesment (“FDI”) creates strong links between economies, and these links are ensured the flow capital (Please see our related article…) legislation includes 7 articles and the second article clarifies the subject what definitions of FDI and foreign investor are. Due to importance of the definition of “FDI” and “Foreign Direct Investors”, it is […]

Devamını Oku

PAYLI MÜLKİYETTE YASAL ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

Ön alım hakkı, esasen bir şeye öncelikli sahip olma hakkıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 732-735. maddeleri arasında düzenlenen ön alım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerinin geçerli olduğu bir ortaklıkta, payını kısmen ya da tamamen üçüncü bir kişiye satma niyetinde olan ortağın payının, diğer ortaklardan biri tarafından öncelikli olarak alınması şeklinde ifade edilmektedir. Yasa koyucu, önalım hakkında belirli […]

Devamını Oku

1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN SONRA İŞLENEN SUÇLARDA ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ŞARTLARI

Bir mahkeme kararı ile kesinleşmiş fakat infaz edilmemiş mahkumiyet kararı sonuçları adli sicile kaydedilmektedir. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla alakalı adli sicil kaydının silinmesi şartları, bu tarihten önceki suçların silinmesi şartlarına göre kolaylaştırılmıştır. Zira 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda sürelere ilişkin koşullar yoğun bir şekilde göze çarpmaktadır. Böylelikle artık süreye bağlı […]

Devamını Oku

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS

During the globalization process, the foreign capital investment became more important proceeding for each and every country. A well-known expert is Robert C. FEENSTRA stated on Foreign Direct Investments (“FDI”), “FDI combines aspects of both international trade in goods and international financial flows, and it is a phenomenon more complex than either of these.”. Due […]

Devamını Oku

ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN SONUÇLARI

Ticaret hayatının genişlemesi ve gelişmesi ile artan rekabet, şirketleri stratejik planlamalar yapmaya itebilmektedir. Bu alınan stratejik kararlardan biri de şirket birleşmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşme esasen iki işletmenin faaliyetlerinin birleştirilmesini ifade etmektedir. Böylelikle şirketler, hem ekonomik hem hukuksal yönden birleşmiş olmaktadır. Şirketlerin birleşmesi devralma yahut yeni kuruluş olarak ikiye ayrılmaktadır. (Bkz. İlgili yazımız…) Tam anlamıyla […]

Devamını Oku

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA HİLE

Dolandırıcılık suçuna dair genel bilgilendirmelerimiz için lütfen “Dolandırıcılık Suçu” isimli yazımızı inceleyiniz. Doktrinde, suçun hile unsuruna ilişkin tartışmalar sürmektedir. Hileli Davranışın Kandırmaya Yeterliliği Sorunu “Hile, gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir olayı olduğundan başka türlü ya da hiç gerçekleşmemiş gibi göstermek suretiyle bir insanın yanılgıya düşürülmesi” şeklinde birtakım yazarlarca tanımlansa da […]

Devamını Oku

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI)

Hukukla olan ilişkimiz yaşam boyu devam etmenin yanında öldükten sonra da sürmektedir. Ölenin arkasında kalan malvarlığının mirasçılara doğru oranlarla dağıtılması için miras hukuku devreye girmektedir. Burada ölüm sonucu mirasçılar “veraset ilamı” bir başka deyişle “mirasçılık belgesi” talebinde bulunacaklardır. Mirasçılık belgesi; kimlerin mirasçı olduğunu ve ne oranda mirasçı olduklarının gösteren resmi bir belgedir. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRMEKTEDİR ?

Boşanma davalarının ne kadar süreceği, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılması durumlarına göre değişmektedir. Zira anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süre Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin boşanma hususunda anlaşarak mahkemeye birlikte başvurdukları davalardır. Anlaşmalı boşanma davasında hakim, eşlerin kendi aralarındaki anlaşmanın kamu düzenine aykırı koşullar içerip içermediğini […]

Devamını Oku

DOLANDIRICILIK SUÇU

Günümüzde dolandırıcılık suçu, bireylerin malvarlığını tehdit eden bir sorun olarak adeta çığ gibi büyükmektedir. Kişilerin tedbirli olmaya çalışmaları her ne kadar gerekmekte ise de tedbir, genellikle suçu önleyen bir unsur olamamaktadır.  Özellikle teknolojik gelişmeler suçun icrasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Herkesin başına en az bir kere gelmiş olması ihtimal dahilinde olan kitle iletişim araçları vasıtasıyla kendini hakim, […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GENEL HUKUKİ SORUMLULUĞU

Limited şirketlerde müdür, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 623-630. maddelerinde şirketin yönetim ve temsili hükümlerinde düzenlenmiştir. Müdürlük sıfatı şirket kurulurken seçim yapılması suretiyle esas sözleşme ile veya daha sonra ortaklar genel kurulu kararı ile kazanılmaktadır. Müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmek ve dürüstlük kuralları çerçevesinde şirketin menfaatlerini gözetmekle yükümlülerdir. Ayrıca belirtmek […]

Devamını Oku