KONUT VE İŞ YERLERİNDE KİRA NASIL ÖDENMELİ?

Ev ya da işyerlerini kiraya veren mal sahipleri hakkında vergi kaçırdıklarına dair ihbarlar sürekli artarken Maliye Bakanlığı işyeri ve konut kiralarında kiracı ve kiralayan arasındaki tahsilatların hangi yolla olması gerektiğine ilişkin düzenlemeler getirerek kira ödemelerindeki vergi kayıplarını ve kaçaklarını önlemeyi amaçlamıştır. 09.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 298 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde işyeri ve […]

Devamını Oku

MANEVİ TAZMİNATI BELİRLERKEN HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI

Manevi olarak zarar gören, bir başka deyişle yaşanılan olay nedeniyle elem ve ıstırap duyan, yaşama iradesinde eksilme yaşayan kişi haklı nedenlerle manevi tazminat almayı talep etmiş olur. Manevi tazminat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesine göre  kişilik hakkı hukuka aykırı biçimde zarara uğrayan kimseler tarafından istenebilen bir zarar giderme aracıdır. Hukukumuzda manevi tazminat miktarı […]

Devamını Oku

BAYİLİK

Bayilik; sektörde tecrübeli ve kendine özgü markası olan bir ana firmanın üretmiş yahut tedarik etmiş olduğu hizmet ve ürünün, pazarlanması, desteği gibi organizasyonlarının başka bir firma, birey tarafından  üretim alt yapı gibi maliyetlere girilmeden yürütülmesi şeklindeki bir iş türüdür. Bayiliğini almaya karar verdiğiniz marka ile yapacağınız bayilik sözleşmesi,  işletmenin nasıl işletileceğini ve işverenin bu bayilikteki […]

Devamını Oku

ŞİRKET BİRLEŞMESİ

 Küreselleşmeyle artan rekabet, firmaların ayakta kalabilmelerini gün geçtikçe daha da zorlaştırmaktadır. Stratejik kararların doğru zamanda alınıp uygulanabilmesi bu nedenle firmalar açsından hayati önem taşır. Zorlayıcı rekabet ortamının doğal sonucu olarak firmalar, zaman içinde çeşitli ortaklıklar kurmak ve stratejik işbirlikleri yapmak durumunda kalırlar. Bu doğrultuda işletmeler varlıklarını koruyabilmek için maliyetleri, sermayeyi, teknolojiyi, iletişim ve pazarlara ulaşım […]

Devamını Oku

TEFECİLİK SUÇU

Paraya ihtiyacı olan insanlar çeşitli sebeplerle, kamu gücünün kontrolü dışında faiz karşılığı ödünç para almaktadır. Ancak alınan bu ödünç paranın ödenmemesi durumunda, kişi borç batağına girmekte ve borç verilen kişiler tarafından farklı yaptırımlara maruz kalmaktadır. Bu nedenle ülkemizde, kamu denetiminden uzak izinsiz faiz karşılığı para verilmesi yasaklanmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) bu suç tefecilik suçu […]

Devamını Oku

YAŞ DÜZELTME DAVASI

   Ülkemizde çok sayıda kişi, yaşının anne ve babası tarafından nüfusa geç veya erken kaydettirilmesi nedeniyle çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Nüfustaki bu yanlışlıktan dolayı, kişiler çoğu zaman yaşıtlarına oranla bazı hak kayıplarına uğramakta ve hukuki anlamda zor durumda kalmaktadır. Özellikle askerlik ve okula başlama yaşı bu hak kaybının en sık karşılaşıldığı yerlerdir. Yaş konusunda bir hak […]

Devamını Oku

BİR YERE GİTMEKTEN YASAKLANMA YOLUYLA CEZASIZLIK

 Kısa süreli hapis cezalarının bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 50. maddesinde sayılan seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi mümkündür. Öngörülen yaptırımlardan biri de, bir yere gitmekten yasaklanma şeklinde; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmadır. Söz konusu yaptırıma hükmedilebilmesi için suçlunun;   Kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, Yargılama […]

Devamını Oku

ALAN ADLARI

 Alan adı, bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir Internet kullanıcısı Web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Alan adları IP adresi denilen, bilgisayarların (sunucuların/server’ların) birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir. Daha teknik bir anlatımla bir bilgisayarın internet ağındaki adresi, kodudur. Alan adlarının […]

Devamını Oku

DAVA AÇMADAN İSİM EKLETMEK / DEĞİŞTİRMEK

 İsim değiştirme ve yahut ekletme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun bireylere tanıdığı bir haktır. Toplumumuzda Nüfus Müdürlükleri’ne bir dilekçe yazılarak ya da Noterde isim ekletme/değiştirme istediğini beyan ederek  kolaylıkla isim değişiklikliği yapılabileceğine dair yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu yanlış algı şu şekilde gelişmiştir; 2014 yılında Nüfus Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı hazırlanmıştı. Tasarı yasalaşsaydı isim […]

Devamını Oku

İKRAMİYE VE PRİM

 Yazımıza ikramiyenin ne olduğunu tanımlayarak başlayacak olursak; ikramiye; işçinin işyerine olan katkıları sebebiyle bir defada veya belirli aralıklarla ya da işçiyi ilgilendiren doğum, ölüm, evlenme gibi nedenlere bağlı olarak yapılan ücretin eki niteliğindeki ödemelerdir. Prim ise, işçinin mal veya hizmet üretiminde daha istekli hale gelmesi ve başarısının artması için işverence ödül niteliğinde verilen ek ödemeler […]

Devamını Oku