AİLESİ ZENGİN AMA KENDİSİ FAKİR OLAN EŞ YOKSULLUK NAFAKASI ALABİLİR Mİ?

Yoksulluk nafakası boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Türk Medeni Kanunu madde 175’te “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” şeklinde hüküm kurularak kusuru daha ağır olmayan tarafın geçimi için diğer taraftan yoksulluk nafakası alabileceğini düzenlemiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 364 hükmünde de nafaka yükümlüleri gösterilmiştir.

“Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.”

Burada incelemekte olduğumuz konu ise ailesi zengin olan ama kendi geliri bulunmayan eşin yoksulluk nafakası alıp alamayacağıdır. Yoksul tarafın yoksulluğundan sorumlu olan ilk önce eşi, onun yoksul olması halinde babası ve diğerleridir.1 Yoksul tarafın –pek olmaz ya- babası ne kadar zengin olursa olsun ilk görev sabık ya da boşanılacak olan eşindir.2

Yoksulluk nafakası isteyenin ailesinin zengin olması onun yoksul sayılmasını engellemez. Yeterli ve düzenli bir geliri olmayan ve ağır kusuru da gerçekleşmeyen bu eşe yoksulluk nafakası verilmelidir.3

Buna yönelik Yargıtay İçtihatlarını da aşağıda paylaşmak isteriz.

“…Dosya kapsamından davacı-karşı davalı kadının ev hanımı olduğu, boşanma ile yoksulluğa düşeceği anlaşılmaktadır. Kadının ailesinin mali durumunun iyi olması nedeniyle bu talebin reddi usul ve yasaya aykırıdır.”4

“… Boşanma yüzünden davalının yoksulluğa düşeceği belirlenmiş emekli babası da, sağ olduğundan Türk Medeni Kanunun 175. maddesi koşulları oluşmuştur. Davalı için uygun yoksulluk nafakası takdiri gerekirken talebin yazılı gerekçelerle reddi bozmayı gerektirmiştir.”5

1Y2HD, 20.2.1995, 1995/1430 E., 1995/2016 K.

2 GENÇCAN, Ömer Uğur: Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, s. 1109

3 GENÇCAN, Ömer Uğur: Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, s. 1110

4  Y2HD, 4.10.2006, 2006/6266 E., 2006/13104 K.

5 Y2HD, 4.10.2004, 2004/9222 E., 2004/11060 K.

                                                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

3 thoughts to “AİLESİ ZENGİN AMA KENDİSİ FAKİR OLAN EŞ YOKSULLUK NAFAKASI ALABİLİR Mİ?”

  1. Yeterli ve düzenli bir geliri yok ve kusurlu ailesi de zengin, bu kişi/kadın için ne buyurulur? kusur da ailesinin zenginliğinden kaynaklanıyorsa…

    1. Merhabalar, yazımızda da dediğimiz üzere yoksulluk nafakasında yoksulluk nafakası bağlanan kişinin gelir durumu dikkate alınmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir