MAL BEYANINDA BULUNMAMANIN CEZASI NEDİR ?

Alacaklılar, borçlulardan alacaklarını tahsil etmek için icra dairesine başvurur. Alacaklının usulüne uygun olarak düzenlemiş olduğu takip talebinin icra müdürlüğünce kabul edilmesiyle birlikte icra takibi başlar ve icra müdürlüğü tarafından borçluya ödeme emri tebliğ edilir. 

 1. Mal beyanı nedir ?

Mal beyanı, icra takibinin  başlamasıyla birlikte alacaklı ve borçlu arasında yapılan icrai işlemlerden birisidir. Mal beyanı İcra ve İflas Kanunu (Bundan sonra “İİK” olarak anılacaktır.) madde 74’te:“Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla mal beyanı kısaca, borçlunun borcuna yetecek kadar malvarlığı hakkında bilgi vermesidir.

 1. Mal beyanında bulunmanın süresi nedir ?

Mal beyanında bulunmanın süresi borçlunun itiraz süresi içerisinde borca itiraz edip etmediğine göre değişmektedir.

2.1. Borçlu Borca İtiraz Etmemişse

Alacaklı, icra müdürlüğü vasıtasıyla borçluya gönderdiği ödeme emriyle birlikte borcun ödenmesini istemektedir. İİK madde 60’a göre borçluya gönderilen ödeme emrinde, borçluya  7 günlük itiraz süresi içerisinde mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı ihtar edilir. Dolayısıyla borçlu borca itiraz etmediği takdirde, ödeme emrini aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

2.2. Borçlu Borca İtiraz Etmişse

Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine 7 günlük itiraz süresi içerisinde itiraz ederse icra takibi durur. Alacaklı takibi devam ettirmek için, İİK madde 67’ye göre itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içerisinde mahkemeye başvurarak alacağının varlığını ispatlamak suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Alacaklının alacağını ispat ederek itirazın iptaline karar verilmesi halinde icra takibi devam eder, bu durumda İİK madde 75’e göre itirazın iptali kararını tebliğ alan borçlunun üç gün içerisinde mal beyanında bulunması gereklidir.

 1. Mal beyanında bulunmamanın cezası nedir?

Mal beyanında bulunmamanın cezası İİK madde 76’da:“Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.” şeklinde düzenlenmişti. Dolayısıyla borçlu, yukarıda belirttiğimiz süreler içerisinde mal beyanında bulunmaması durumunda üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılır. Bu hapis cezasını Ceza Mahkemesi hakimi değil İcra Mahkemesi hakimi vermektedir. Borçlu mal beyanında bulunduğu takdirde tazyik hapsi de sona erer. İcra Mahkemesi hakiminin vermiş olduğu bu ceza yalnızca mal beyanında bulunmaması sebebiyledir. Borçlu tazyik hapsine girmekle borcu ödemekten kurtulmuş olmaz.

 1. Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmanın cezası nedir ?

Günümüzde birçok borçlunun borcundan kurtulmak maksadıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu tespit edilmektedir. Ancak İİK madde 338’de gerçeğe aykırı beyanda bulunan borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 1. Sonradan kazanılan malların beyan edilmesi

Borçlunun icra dairesine mal beyanında bulunmasıyla sorumluluğu sona ermemektedir. Borçlu sonradan kazandığı malları ve yahut kazancındaki artışı yedi gün içerisinde icra müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu husus İİK madde 77’de: “İcra dairesine vakı olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkür daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.” şeklinde düzenlenmiştir.

                                                                                                                                   Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

237 thoughts to “MAL BEYANINDA BULUNMAMANIN CEZASI NEDİR ?”

 1. 20.04.2016: bu gün itibariyle icra dairesinden evime gelindi, icra edilecek birşeyin olmadığını söyleyip gittiler acaba hapis cezası alırmıyım? bal beyanında bulunmamıştım.yada yarın ,mal beyanında bulumsam borcum taksitlendirile bilirmi?

  1. Hakkınızda icra ceza mahkemesinde bu yönde bir şikayet mevcutsa İcra İflas Kanunu (İİK) 74 uyarınca mal beyanında bulunmayanlar için İİK 76 ya göre mal beyanında bulununcaya kadar üç aya kadar hapis cezası verilebiliyor. Tabi bu durum bir mala sahipseniz mümkün, tazyik hapsine hükmedilse bile her an ödemede ya da mal beyanında bulunup bu cezadan kurtulabilirsiniz. Kaldı ki hacizde hacze kabil bir mal bulunamamış, hakkınızda muhakkak sorgu da yapılmıştır, orada da bir şey çıktı mı çıkmadı mı tespit etmenizi tavsiye ederiz.

   1. tazyik hapsi nasil oluyor?3 ay cinayet islemis gibimi hapis yatiliyor?maasin 1/4 -dortte bir demekmi?

    1. Merhabalar, tazyik hapsi icrada çeşitli durumlarda söz konusu olabiliyor. Mal beyanında bulunmama halinde ya da taahhüd verildiğinde bunun ihlal edilmesi halinde. Maaşın 1/4’ünden kesinti yapılması hali maaş haczi demek.

     1. Şimdi 2 tane icra kağıdı geldi evime mal beyanında bulunmalimiyim üzerinde hiç birşey yok evim.kira herşeyim alt üst oldu borcumu şuan ödeyecek durumda yok ne yapmalıyım

    2. Mal beyanında borca kefil olan kişinin yakını mal beyanında bulunabilir mi. Mal beyan tebliği 23.05.2019 da yayınlanmış ama bizim elimize ulaşmadı. Bugün 27.02.2020 ben mal beyanında bulunması gereken şahsın öz oğluyum reşitim. Ben babamın adına mal beyanında bulunabilir miyim

 2. Merhabalar. Eşimin iş ile ilgili bir senedine kefil oldum. Eşim de şu anda cezaevinde. Haliyle kefil olduğum için 06.06.2016 tarihinde icra kağıdı geldi. Evimizi boşalttığımız için annemin evinde kalıyorum ve yeni evlendiğim için adresim hala burada kayıtlı icra için annemin evinde haciz gelir mi ? bir de mal beyanında bulunmak zorunlu mu eğer zorunlu ise ille de icra gelen icra dairesine mi gitmek gerekir? Benim üzerime yada eşimin üzerine hiçbir mal mülk yok sadece benim maaşım var sözleşmeli çalıştığım için taahhut vermek istemiyorum yarın birgün işten çıkarsam ödemediğim için hapse girebilirim. onlar maaşıma haciz koysalar ve ileride ben işten çıkarılsam ödemediğim için yine hapis cezası olur mu?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..

  1. Merhabalar,
   Mernis adresiniz annenizin evinde gözüktüğü için icra müdürlüğünden yapılacak bir tespitle yahut alacaklı tarafın haricen yapacağı bir tespitle annenizin evine hacze gelebilirler. Mal beyanında bulunmanızı öneririz, zaten sahibi olduğunuz bir mal yoksa süresi içerisinde dosyanızın olduğu icra müdürlüğüne giderek malınızın olmadığına dair bildirimde bulunmalısınız. Eğer ödeme kabiliyetiniz değişkense taahhhüt vermemenizi tavsiye ederiz, aksi halde açılacak olan bir taahhüdü ihlal ceza davasında hakkınızda tazyik hapsine hükmedilebilir. Çalıştığınız yere maaş haczi müzekkeresi gelirse, maaşınızın 1/4’ü kesilerek icra müdürlüğüne yatırılacaktır; fakat bu sizin sorumluluğunuzda değil, çalıştığınız yerin sorum luluğunda.
   İyi günler…

 3. Merhaba, eğer yardımcı olursanız çok sevinirim. Kredi ve kredi kartı borçlarım var. Kredi kartı borcum yüzünden icralık duruma gelindi eve yazı gönderdiler mal beyanında bulunulmazsa hapis cezası yazıyor buraya kadar bildiğimiz şeyler ama benim üzerime başka bi bankadan mortgage kredisi var ama hiç bir gelir göstergem yok oturduğum ev kiralık. Birincisi mal beyanında bulunmazsam hapis cezası alırmıyım ? ikincisi diğer kredili eve bişey yapabiliyorlar mı ? Üçüncüsü eve icra memurları geldiğinde kullandığımız eşyalar birden fazla değilse alınamıyormuş diye duydum bunun doğruluk payı nedir? cevabınız için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Merhabalar,
   Hakkınızda bir icra takibi başlatıldıktan sonra mal beyanında bulunmazsanız ve sonrasında sizi icra mahkemesine şikayet ederlerse, tazyik hapsiyle cezalandırılırsınız fakat ödeme yaptığınız anda bu ceza sonlanır. Kredili bir ev demişsiniz, o halde şahsınıza ait bir eviniz var gibi anlıyoruz, hakkınızda sorgu yapılması halinde bu taşınmazın üstünüze olduğu anlaşılabilinir ve tapuya müzekkere yazılarak üzerine haciz şerhi düşülebilinir. Ev haczi ile ilgili mevzu içinse ” http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ ” linkindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

 4. Merhaba lar benim yaklaşık 3 buçuk yıldır bankaya kredi kartı borcum var aynı şekilde kesiminde eşimin 4 buçuk yıl oldu bir talihsizlik oldu ödeme gücümüz kesinlikle yok bugüne kadar hiç ödeme yapamadık saten .Bana dün mesaj geldi mal beyanında bulunmadigim için evime mal kaldırmaya geliceklerini yazmışlar di hiç kimse gelmedi. Geçen senelerdede hakkımda yakalanma kararı ciktinigini felan ama hiç kimse gelmedi ben bir iki defa tadında görüşmüştüm durmumu izah etmiştim saten üzerime hiç bişey yok ne mal ne maaş arastirmislardir herhalde buna rağmen yinede beyanda bulunmam gerekir mi gerekirse eğer nere ye ve nasıl yapmam gerekiyor bunu internet üzerinden oluyor mu küçük bebeğim var çünkü tada ben doldursam bir başkası biraka bilir mi yardımcı olursanız şimdiden tesekkkur ederim

  1. Merhabalar,
   Mal beyanında her zaman bulunabilirsiniz. Dosyanızın bulunduğu icra müdülüğüne giderek bunu yapacaksınız. Dosyanızın hangi icra müdürlüğünde olduğunu bilmiyorsanız bulunduğunuz yerin adliyesine giderek icra tevziden sorgulatabilirsiniz. Mal beyanında bulunmaya gittiğinizde bir malınızın olmadığını aksine borçlarınızın olduğunu söyleyiniz. Hacze gelmeyle alakalı da ” http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ “linkindeki yazımızı okumanızı tavsiye ederiz…

 5. hayırlı geceler
  Devlet Memuruyum Maaşımı aldığım bankanın kart borcundan dolayı icra dairesinden ilamsız takiplerde ödeme emri yazı geldi
  belirtildiği gibi mal bildirimlerimizi her yıl düzenli kurumumuza veriyoruz. icra müdürlüğüne tekrar vermem gerekiyor mu ayrı ödeme imkanım yok maaşa icra nasıl işlenir benim şuan ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız memnun olurum

  1. Merhabalar,
   İcra müdürlüğüne giderek mal beyanında bulunmanızı tavsiye ederiz. Şayet mal beyanında bulunmazsanız da siza karşı icra ceza davası açılırsa tazyik hapsi ile cezalandırılabilirsiniz fakat ödeme yaptığınız anda ceza infaz edilmez. Maaşınıza haciz yapılırsa, maaşınızın her ay 1/4’ü kesintiye uğrar.
   Bilginize..

 6. Merhaba hayırlı çalışmalar. Efendim size sorum şöyle: yaklaşık üç yıl önce kullanmış olduğum kredim var. Yaklaşık 6 ay öncesi ne kadar hiç aksatmadan düzenli sekilde ödeme lerimi yapiyordum. 10 aydır işsizim kredim ve kredi kartimi odeyemiyorum. Surekli banka tarafindan taciz edilmeye basladim. Bugunde ödeme emri icra takibi geldi 7 gün icerisinde mal beyaninda veya itiraz da bulunmam için ihbar gelmis. Uzerime ait hiçbir mal veya mülkiyet im yok. Eşim cocugum la birlikte babam ve annem ile yasiyorum. Oturdugumuz evde kira. Ne yapmam veya nereye basvurmam gerekiyor. Saygılarımla

 7. Merhabalar, 2015 yılında kiralık bir ev tuttum ev eşyalı olduğu için teminat maksadıyla bana 3000 tllik seney imzalatıldı. Kira sözleşmem 1 yıllıktı ve ben 6. Ayda evden çıktım son kirayı ödeyemediğim için beni icraya verdi ve karşıma 1300 tl gibi bir ücret çıktı 24.06.2016 tarihinde asgari ücret maaşlı bir işe girdim 17.06.2016 tarihinde bana ” Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Meydana Gelen Artışı Bildirmeme” nedeniyle bana icra ceza mahkemesinden dava açılmış, ben icra takibi süresince herhangi bir mal beyanında bulunmadım ve üzerime herhangi bir mal yok, sadece asgari ücret maaşım var üzerimde ne gibi bir yaptırımı olabilir ve izlemem gerelem yol nedir, şimdiden teşekkürler… Saygılar

  1. Merhaba,
   İcra İflas Kanunu madde 77’ye göre beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur. Dolayısıyla karşı tarafça İcra İflas Kanunu madde 399’a dayanılarak bir icra ceza davası açılmış. Buna göre kazancındaki artışı bildirmeyen bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa,mal beyanında bulununcaya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.Bu cezalara alacaklının şikâyeti üzerine karar verilir. Kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği takdirde, bu ceza zaten düşer.Kazancınızda bir artış yoksa bir artış olmadığı yönünde iddia ortaya koyabilirsiniz fakat karşı tarafça sunulan delilleri de değerlendirmek gerekir.
   Bilginize…

 8. Merhaba isyeri esim uzerine idi isyini kapattik telsimin esnaf hatti var idi esim ev kadini ben 1300 tl.ssk emeklisiyim kizimiz universite hukuk okuyo ev kira hic gelir yok baska ht uzerine telefon alinmis idi 2taksit odemeyince digeri girince icraya vermisler teblikat gelmisti mal beyaninda bulunduk odeme durumumuz yok deyince bunun sonucu ne olur cevap veri iseniz memnun olur saygilar

  1. Merhabalar,
   Malınızı olmadığına dair beyanda bulunmanız yerinde olmuş, borca itiraz etmediğinizi ve tebligatın üzerinden 7 gün geçmiş olduğunu anlamaktayız.. Borcu ödediğiniz takdirde dosya kapanacaktır ve başkaca bir işlem yapılmayacaktır. Borç ödenmezse hacze gelinmesi ihtimali her zaman mevcut; ancak ev haczinde birtakım kısıtlamalar var bunun için ” http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ ” linkindeki yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bir emekli maaşınız varmış; İİK 82. madde emekli maaşının 5510 sayılı Yasa’ya gönderme yaparak istisnalar hariç olmak kaydıyla haczedilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu istisnalardan biri borçlunun muvafakat vermesidir. Sizden buna dair bir muvafakat ya da taahhütname isteyebilirler, ödeyecek durumunuz yok ise kabul etmemenizi öneririz.
   Bilginize…

   1. Tesekkur ederiz salonda oturma gurubu ve yatak odasi takimini haciz edermi ben bunu odemez isem surec nasil isler tesekkur ederim

    1. Merhaba,
     İkişer tane yatak odası/oturma odası takımınız yoksa haczedilemeyecektir. Ziynet eşyası, kıymetli evrak ise haczedilebilecektir. Bilginize…

 9. Merhaba anneme vergi borcundan dolayi odeme emri geldi. Mal beyanında bulunulmazsa hapis cezası yazıyor. Ne yapmamız gerekiyor. Bulunulmadiginda ceza işleme konulur mu. Annemin üzerinde dul maaşı var ve babasından bir evin evin 1/7 hissesi kaldı. Mal beyanında bulunmasi halinde maaş ve eve ne olur. Bir de ödenmesi durumunda üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse;

  ·         Vergi ziyaı ve cezada kesilen cezanın birinci defada yarısı; müteakiben kesilenlerde üçte bir,

  ·         Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ise üçte bir daha az ödeyebilirsiniz. Yazıyor bu odeme emri Tebliği geldikten sonra mı süre başlıyor odemek istesek bu indirimlerden faydalanabilir miyiz

  1. Merhabalar,
   Annenize bir idari para cezası kesilmiş. Mal beyanında bulunmak gerek, aksi halde şikayet davası açılırsa sıkıntı yaratır. Annenizin dul aylığına haciz konulamayacaktır; anneniniz buna muvafakat etmediyse tabi ki. Taşınmaz hissesine ise haciz konulabilinir. İndirimlerden yararlanma metni ödeme emri ile tebliğ edildiyse size tebliğ edildiği tarihten başlayacaktır. Bilginize…

 10. Sorulara sabirla cvp veriginiz icin ck tesekkur ederiz..bir bankaya 4.500tl borcumdan dolayi icra mhkemesinden yazi geldi tam olarak soyle yaziyor..74.madde geregince mal beyaninda bulunmaniz aksi halde İİK m 76 geregi mal beyaninda bulununcaya kadar hapis ile tazyik olunacaganiz,hic mal beyaninda bulunmassaniz hapis cezasi alacaginiz..diye devam ediyor.7gun sure degilde ormegin 15 gun surede mal beyaninda bulunursam sikinti olurmu.ve mal beyaninda bulunmassam gercekten hapis cezasi varmi.yani polisler gelip evden felanmi aLiyo beyanda bulunmassak.simdiden tesekkurler.ve bu borcu tarafin avukati ile gorusup takaitle odemem mumkunmu şu aşamada

  1. İcra İflas Kanunu madde 77’ye göre beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeye mecburdur. Dolayısıyla karşı tarafça İcra İflas Kanunu madde 399’a dayanılarak bir icra ceza davası açılabilinir. Buna göre kazancındaki artışı bildirmeyen mal beyanında bulununcaya kadar tazyik cezası ile cezalandırılabilcektir..Bilginize…

 11. Cevabiniz icin ck tesekkur ederim.son olarak bilgi almak istedgm sey şu.mesela bu borcu ornegin odemedik hic.yani bundan 10sene yada 12 sene sonra noluyo.yani bu icralarin en son geldigi noktayi merak edyorum.bi hapis karari felan cikiyomu.mesela ben 4500 liralik bircumu 150 tl taksitle odeyebilirim ancak.avukat buna yanasirmi zamanla..

 12. hocam gelen celplerin hiç birini almıyorum mal beyanından dolayı hapis kalktı diye biliyorduk yani bulunmak zorunda olmadıgımıza dair internette yazılar mevcuttu şimdi tahhahhüt ihlali hapsi gerektiriyor ancak beyanımız olmayıncadamı hapis kararı çıkıyor?

  1. Taahhüt verildiyse ve uyulmuyorsa şikayet anında taahhüdü ihlal eden tazyik hapsi ile cezalandırılabilecektir. Mal beyanında bulunmamak ile ilgili ise ” http://hukukdestegi.com/tr/2015/10/08/327/ ” linkindeki yazımızda sorularınzın cevabının olduğunu hatırlatır, iyi günler dileriz.

 13. Kredi kartı borcumdan dolayı icralık oldum.Bundan dolayı hukuk burosu tarafından mal beyaninda bulmam gerektiği söylendi herhangi bir mal varlığım yok yinede beyanda bulmam gerekiyor mu ayrıca elime ulaşmış herhangi bir evrak yok yinede mal beyaninda bulunmamaktadır gerekiyormu ayrıca hapis cezası yatarmiyim ceza ne kadar olur Teşekkürler

  1. Merhabalar, size gelen ödeme emrinde mal beyanında bulunmanız gerektiği yazıyordur. İcra müdürlüğüne süresinde bir malınızın olmadığı yönünde beyanda bulunmanız yeterli olacaktır. Bilginize.

 14. Merhaba. Adıma açılmış bir icra dosyası var. Bugün tarafıma avukattan bir bilgilendirme SMS’i geldi. Mesajda mal beyanı bulunmakla ilgili birşey yazmıyor fakat İcra İflas Kanunu 76. Maddesine göre hapsen tazyik davası açılacağı söyleniyor. Benim anlamadığım bu mesajları ilk defa almıyorum mesaj da yapabilecekleri herşeyi yazmışlar. (Maaş haczi, gayrimenkul haczi, araç haczi, tüm banka hesapları blokesi) Benim merak ettiğim şu; mal beyanını eve tebligat gelmesini beklemeden vermem gerekir mi? Mal beyanı vermek için eve mutlak suratle tebligat yazısı geliyor mu? Sonuçta bana bir hapsen tazyik davası açmadan karşı bir beyanda nasıl bulunabilirim? Üzerime kayıtlı tek bir iğne bile yok. Attıkları mesajda tutarsızlıklar ve taciz ile tehdit var. Mal beyanını bulunmama durumlarında (üzerime birşey olmasa dahi) yaptırımları nelerdir? Aydınlatırsanız sevinirim.

  1. Merhabalar, adınıza açılmış bir icra dosyası var ise o icra dosyası açılırken size gelen ödeme emrinde mal beyanında bulunmanızla alakalı ihtarın da yer alması gerekiyor ve belirtilen sürede malınızın olduğuna veya olmadığına dair doğru ve gerçekçi bilgileri vermeniz gerekiyor. Eğer süresinde verilmediyse hakkınızda şikayet olursa mal beyanında bulununcaya kadar 3 aylık tazyik hapsi ile cezalandırılabilirsiniz. Tehdit aldığınızı düşünüyorsanız da savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Saygılar…

 15. Merhabalar

  İcra süreci ile ilgili hiç bir evrak imzalamadım.Süreçle ilgili elime ulaşmış hiç bir evrak ta yoktur. Yinede mal beyanında bulunmak gerekiyormu. Ayrıca hapis cezası kaldırıldı diye biliyorum.Yanlışmı biliyorum.Bilgilendirmenizi rica ederim.

 16. Merhaba ben 2008 yilinda kimligimi kaybettim ve uzerime sirket açılmış ayrica faturali hatlar alinmis ben mal beyaninda bulunmadim ancak her ay maasimin. 1/4û hacizli durumda sirayla odeniyo ancak gsm operatör ünün avukatlari tarafindan borcu ödemedigim taktirde hapis cezasi alacagimla ilgili mesaj geliyo hapis cezasi borclarimi her ay taksitle odedigim halde hapis cezasi alirmiym ilginiz için simdiden teşekkürler

  1. Merhabalar, öncelikle üzerinize hat açılması, şirket kurulması ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu? Kimliğiniz kaybolduğunda kaybolma ihtimalinde gerçekleşmesi gereken yasal prosedürü uyguladınız mı (ilan gibi). Bir avukatla profesyonel olarak çalışmanızı tavsiye ederiz. Sonuçta her ne kadar borcunuz gözükse de aslında o borç sizin değil, icra dosyasına itirazda bulunabilirdiniz, zaten borçlar ödenirse dosya kapanacaktır, mal beyanında bulunmadınız diye mi sizi şikayet etmekten bahsediyorlar.

 17. Merhabalar. Kredi kartı borcumdan dolayı icra geldi. Herhangi bir gelirim yok. Üzerime herhangi bir mal yok. İkametimin bulunduğu evde kıymetli eşya yok. Ne yapmam gerekir? Mal beyanında bulunmazsam sıkıntı yaşar mıyım?

  1. Merhabalar icra müdürlüğüne süresinde giderek malınızın olmadığına dair doğru ve gerçekçi bilgiler vermeniz gerekir.

 18. merhaba
  28.07.2016 tarihinde ilamsız ödeme geldi çalıştığım için mal beyanında bulunmaya 05.08.2016 tarihinde gidebileceğim bu durum bana hapis cezası olarak yansır mi üzerime hiç bir mal varlığım yok beyanımı bu yönde vereceğim daha önce avukatla görüşüp maaş haczi istedim .şimdiden teşekkür ederim.

  1. İcra İflas Kanunu’nun tazyik maddesi halen yürürlüktedir. İcra ve İflas Kanunu’nun 76. maddesine göre, alacaklının şikayeti üzerine mal beyanında bulunmayan borçlu, 3 ayı geçmeyecek şekilde icra mahkemesi hakimi tarafından hapisle tazyik olunabilir

 19. Merhabalar ben yurt disinda yasiyorum
  Su an ama hakkimda acilmis cesitli icra dosyalari var ve mal beyaninda bulunmak istiyorum bu yurt disindan mumkunmu ve bulunmaz isek izine giittigim zaman mal beyaninda bulunmadim diye alikonulurmuyum son olarakta bu tatil gunlerine denk geliyorsa bayram gibi ekstra sikinti olurmu,tsk

  1. Merhabalar, bulunduğunuz yerdeki konsoloslukla konuşup oradan muhabere yaptırabilme şansınız varsa dilekçe vermenizi öneririz. Süresinde olması da önemli, sizin dilekçeyi verdiğiniz tarih bu açıdan değerlendirilir. Bilginize..

 20. merhaba tüketici mahkemesinde karar aleyhime çıktı karşı tarafın avukatıda ilamlı olarak icrai takip başlattı.fakat bende kararı temyiz ettim karar kesinleşmeden icra durur diye bir madde okumuştum.humk 433.madde.bununla ilgili borca itiraz davası açtım fakat karar çıkmadı.7 gün sonrada icra kağıdımdaki ödeme süresi doluyor.icra durur mu yoksa karara kadar karşı taraf icrai işlemini devam ettirme hakkı var mı? ikinci sorumda mal beyanında bulunmama gerek varmı ( borca itiraz davası açtığım için ) cevaplarsanız sevinirim iyi çalışmalar

  1. Merhabalar,
   Burada icranın geri bırakılması prosedürünün işlemesi gerekmekte.Kesinleşmeden icraya konulabilen bir ilamın temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilamın icrasını durdurmaz. Tehiri icra talepli dilekçenin yargıtaya gönderilmesi buna ilişkin mahkemeden derkenar alınması ve teminat yatırılarak bir mehil vesikası alınması gerekemektedir. Böylelikle Yargıtay’ın belirtleyeceği süre boyunca takipte işlem yapılamayacaktır.

 21. mal beyanında bulunmamanın şu anki yasalarda cezai hükmü var mı? yani yapmadığımızda hapis hüküm varmı? birde mal beyanında üzerimize kayıtlı gayrimenkul yok,gelirimde yok,fakat bir yerde okuduğum kadarıyla dilekçede borcu nasıl ve ne surette ödeneceğini yazma zorunluluğu var deniyor. gelirim olmadığı için ne surette ödeneceğini şu an itibariyle nasıl bilebilirim. konu hakkında aydınlatırsanız sevinirim.

 22. Merhaba eve gelen tebligatı eşim almış benim üzerime herhangi bir mal yok ama eşimin üzerine ev ve arabası var o mallara herhangi bir işlem yapabilirlermi

  1. Merhabalar zannediyoruz icra dairesinden bir tebligat gelmiş, o dosyada borçlu sizseniz eşinizin malları üzerine haciz konulamayacaktır.

 23. Merhaba 1700 tl lik 2 yil odenmemis faturamdan dolayi avukat hacze gelinecegini ve daha once telefon araciligiyla odeme taahudunde sifahi olarak bulundugum ve taahhudu bozdugum icin ayriyeten dava acilacagini soyledi. Adima kayitli herhangi bir menkul gayrimenkul veya maas yok. Ailemle birlikte yasiyorum. Daha once mal beyaninda bulunmadim. Simdi mal beyaninda bulunur isem haciz islemi durur mu?

  1. Merhabalar, taahhütten ceza alabilmek için telefonda taahhüt verilmesi yeterli değildir. İcra dosyası açılmışsa hacze gelinebilinir. Mal beyanında bulunursa haciz durur diye bir şey ise yoktur. Bilginize…

 24. merhaba kredi kartı borcum 35 tl ödeme gücüm yok süreç nasıl işler ilamsiz icra yazısı geldi mal beyanında bulunacam bu 7 gün süre iş günümü yoksa cumartesi pazar da dahilmi ve kızımın kiraladığı evde oturuyorum üzerime hiç bir şey yokkızımın evine icra yapılabilirmi yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhabalar mernis adresiniz neresiyse oraya hacze gelinebilinir, iş günü olarak hesaplanmaz bu yedi günlük süre.

 25. iyi günler kolay gelsin. vodafonedan olan faturalarımı ödemedıgım ıcın ıcra mektubu geldı ve ben ıse yenı gırdım 1 ay oldu .ama ustume kesınlıkle bırsey yok . bır malım yok kısacası ve ıcra mektubunun gelmesının uzerınden 7 gun gectı ve ben mal beyanıında bulunmadım.ne yapmam gerekıyor yardımcı olursanız sewınırım . hayırlı gunler.kolay gelsın.

  1. Merhabalar, vaktinde mal beyanında bulunmanızı önerirdik. Üstünüzde herhangi bir malvarlığı bulunmasa bile maaşına haciz konulabilir. Bilginize..

 26. Merhabalar,

  Babanızın emekli aylığına babanız muvafakat etmediği sürece dokunulamayacaktır. Ayrıca borçlular babanız siz ve kardeşiniz olduğu için anneniz üzerine olan eve de dokunulamayacaktır fakat hacze gelinmesi mümkünüdür. Yapılma ihtimali olan haciz ev haczi olduğu için kısıtlamalar mevcuttur. http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ linkindeki yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

 27. Mrb. Bnm sorum cesitli bankalara kredi ve kredi karti borclarim var ufak bir bufem var haciz islemi uygulandiginda tost makinasini ve izgara makinemi yazarkasami bunlari haciz edebilirlermi

 28. Mrb…

  Cesitli bankalara borcumdan dolayi ayri ayri haciz uygulanirmi ilk gelen haciz uygulamasinda tahattutde bulunsam digerleri gelmeye devam edermi bufeciyim isyerini hacizden dolayi isletmeye devam edbilirmiyim

 29. mrb 15 ağustos 2016 da evime postacı icra kağıdı getirmiş beni bulamayınca muhtara teslim etmiş haberim yoktu işşyerime icra kesinti yazısı 300 eylül 20016da maaş haczi yazısı gelince öğrendim kredi kartıma yıllık %30,82 ihtiyaç kredime yıllık %15,32 faiiz ugulanmış yasal. faiziin %9 olduğunu öğrendim itiraz için icra dairesine gittim 7 gün geçmiş dediler benim imzam yok bişey yapabilirmiyim 7 gün içinde mal beyanındada bulunmamışş oldum ozaman ceza alırmıyım üzerime hiçbirşey yok son olarak avukat maaşımdan icra olmadan 1/4 2 ay 1400 tl aldı icraya yatmamış bana ekranından ben hesaba yatırdım dedi gösterdi ne yapmalıyım çok teşekkürler

  1. Merhaba, icra müdürlüğünde de denildiği gibi itiraz süreniz dolmuş. Artık itiraz edemezsiniz ama menfi tespit davası açabilirsiniz dilerseniz. Mal beyanında bulunmak için de süre geçtiyse yapacak bir şey yok olumsuz bir durum olursa malınızın olmadığını beyan edersiniz sizi sıkıntıya sokmaz. Maaş haczi müzekkeresi gelmiş sanırız ama avukatla olan konuşmanızı anlayamadık.

 30. Merhabalar sorulari ve verdiginiz cevaplari bastan sona kadar okudum birsuru insanin sorularina cevap vermissiniz allah sizden razi olsun
  benimde bir sorum var benim adima yaklasik 5 adet icra dosyasi var 4 dosya en fazla her dosyada 1000 tl bugun baska bir dosya elime gecti iflas etmistim bende senet imzaladim 6000 tl civarinda suanda calismiyorum sigortam felan yok hicbir dosyada mal beyaninda bulunmadim cunki babamin evinde kaliyorum uzerimde hicbir tasinmaz yoktur acaba mal beyaninda bulunsam ne olur veya bulunmasam ne olur ayrica asgari ucretle biryerde calisirsam maasima 1/4 el konulacagini biliyorum ama 5 ayri icra dosyam var bu 5 alacakli maasima hepai birden el koyabilirlemi veya siraylami maasima tedbir konur umarim derdimi anlatabilmisimdir beni bilgilendirirseniz size minnettar kalirim.

  1. Merhabalar,
   Eğer işverenin elinde daha evvel bir gelen bir haciz yazısı varsa yeni gelen haciz yazısı sıraya girecektir. Aynı anda birden fazla dosya için maaş haczi uygulanmaz, sonraki dosyalar sıraya girer.

 31. Merhabalar,

  01/08/2016 tarihinde icralık olan borcum ile ile ilgili ilamsız takiplerde ödeme emri belgesi geldi (borç 360 tl avukat ise 800 tl istiyor kolaylık da yapmıyor taksit gibi) ve ben 7 gün içinde mal beyanında bulunmadım üzerimedede hiç bir malım yoktur.
  10/10/2016 tarihinde ise sms yoluyla 10 günlük hapis tazyik açılacaktır diye.Benim şuan ne yapmam lazım şu an mal beyanında bulunsam olurmu.
  Teşekkürler

  1. Merhabalar size sms nereden geldi? Mesajınızdan anladığımız kadarıyla avukatlık ofisinizden gelmiş. Zaten şu an vakti kaçırmışsınız mal beyanı için her türlü bu dava açılabilir ama mal beyanında bulunduğunuz anda ceza düşecektir.

 32. merhaba
  Benim öğrenmek istediğim başka bir il/ilçe de isek ordan da mal beyanında bulunabiliyor muyuz oluyorsa nereden yapılabilir?
  İstanbul dan Çeşme’ye tasındım 1 ay önce ikameti mi Çeşmeye geçirdim otel de çalışıyorum asgari ücretle ve lojmanda kalıyorum..yeni adresime tebligat gelmiş ama teslim alan ben değilim başka bir çalışan benim adıma teslim almış…yine bu 7 günlük mal beyanında bulunma süreci aynı şekilde mi işler? ve/veya kendim teslim almadıgım için elime ulaşmamış olabilir mi? yani 7 günlük süreç geçtiyse buna rağmen yine hapis cezası verilebilir mi tarafımdan tebligat alınmadıgı taktirde? tesekkürler….

  1. Merhabalar, bulunduğunuz yerin adliyesinden muhabere yoluyla mal beyanında bulunabilirsiniz.

 33. merhaba, 14 ekim 2016 tarihinde hakkımda icra takibi başlatıldığı tebligatı tarafıma ulaştı. Kambiyo senedi oldugu icin 17ekimde(5 günlük itiraz süresi dolmadan) icra mahkemesine borca itiraz davası açtık. Mal beyanında bulunmamız gerekir mi?

 34. merhabalar, bugün itibariyle biryere giderken çevirme vardı. kimlik sorgusunda beni aldilar karakola götürdüler ve orada mal beyaninda bulunmam için bir kağit verdiler orada gayrimenkul ve beyaz eşyalari falan soruyordu ben evdeki olan beyaz eşyaları yazdim ödeme türü yazan yere de (vadeli) yazdim. ne kadar borcumun olduğunu vs hiçbirbilgi vermediler sadece bi numara verdiler bu icra müdürlüğüne gidin dediler bişey anlamadım. şimdi ben ödeme taahüütünde bulunmuş mu oluyorum. Bu karakolda imzaladığım kağıt nedir tam anlayamadım pazartesi günü icra müdürlüğüne gidicem bana yardimci olabilir misiniz.

  1. Merhabalari mal beyanında bulunmadığınız için hakkınızda şikayet varmış ve polis merkezinde mal beyanında bulunmuş oldunuz. Dosyanıza ödeme yapmanızı tavsiye ederiz.

 35. Merhabalar hocam benim yaklaşık 7 ay önce kredi ve kredi kartlarına borçlarim birikti ödeyemedim beni aradılar Bana mesaj attılar 7 gün içinde ödeme emri geldi yoksa eve haciz gelecek hapisle yargılanacaksınız dediler şu an SSK’lı çalışıyorum maaşımı bir kısmını ödüyorum diğer bankalar bana mesaj atıyor Mal beyanında bulunmama istiyorlar adıma hiçbir şey yok Ne yapmam gerekiyor acaba Lütfen yardımcı olurmusunuz

 36. merhaba.benım bır bankaya kredi bır baska bankaya da kart borcum var.3 bucuk yıldır herhangı bır odeme yapamadım.bır arkadasımın evınde kaldım bu surecte.yanı ıkamet adresımde degıldım.herhangı bır tebligat vb.bırsey almadım.mal beyanında bulunmadım.sımdı bu durumda ıse baslarsam ne olur.herhangı bır hapis cezası alır mıyım.tesekkurler

  1. Merhabalar, icra takibi başlatılıp başlatılmadığını bilmiyorsunuz sanırız, bunu e-devlet şifrenizle öğrenmeniz mümkün. Mal beyanıyla alakalı bir şikayet olmuş olsa bile malınızın olmadığına dair beyanda bulunarak bu cezadan kurtulmanız mümkün. Bilginize..

   1. uzerıme aıt hurdada olan bır motor var.nerde oldugunu bıle bılmıyorum.bu bır sorun teşkil eder mi peki

 37. Ustadim selamlar böyle bir hizmeti bize sağladığınız için ilk önce çok tesekkurler. bir konu hakkinda siz den bilgi bekliyorum yardımcı olursanız cok memnun olurum.

  Efendim 6 adet bankadan kredim vardı. Ben şuan 4-5 aydır issizim haliyle tüm bankaların odemeleri ni yapamadım ama ha bugün iş bulucam yarın bulucam derken onca tüm borclarimi yapilandirdim fakat ben iş bulamadım şimdi tüm bankalar icra başlattı haliyle benim işim daha karışık sanırım çünkü taahhüt ettim ama odemedim. Bundan sonra başıma gelebilecek şeyler hakkında bir bilgi verir misiniz ona ore yurt dışına kaçmayı bile düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler

  1. Merhabalar, iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Taahhütte bulunmuşsunuz, taahhüd usulüne uygun mu önce bir bunu tespit etmek gerekli? Usüle uygunsa tahhüdü ihlalden icra ceza davası açılabilir hakkınızda ve 3 aylık tazyik hapsi uygulanabilir. 3 ayı geçemez bu hapis cezası. Bilginize…

 38. Merhabalar hocam benim yaklaşık 7 ay önce kredi ve kredi kartlarına borçlarim birikti ödeyemedim beni aradılar Bana mesaj attılar 7 gün içinde ödeme emri geldi yoksa eve haciz gelecek hapisle yargılanacaksınız dediler şu an SSK’lı çalışıyorum maaşımı bir kısmını ödüyorum diğer bankalar bana mesaj atıyor Mal beyanında bulunmama istiyorlar adıma hiçbir şey yok Ne yapmam gerekiyor acaba Lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Merhabalar, malınızın bulunmadığına dair icra müdürlüğüne beyanda bulununabilirsiniz.

 39. kefil olduğım senette senet sahibi ödeme yapmazsa sigortalı maaşlı olarak çalışıyorsa kefile haciz gelirmi.

 40. Merhaba Sayın Yetkili,

  Aynı bankaya ait ödemelerinde gecikme olan ve takibe düşen kredi kartı ve kredi den ötürü 01/11/2016 tarihi itibariyle ilamsız takip ödeme emri geldi.Bu sürede 1000 tl ödeme yaptım toplam borç 15000 tl kadar, görüştüğümüz avukat en az 7000 tl ödenmesi gerekir yönünde bilgi verip başka bir şekilde ödeme konusunda yardımcı olmuyor.Banka şubesi de avukatlık olduğunu kendilerinin yapacağı birşey olmadığını belirtmektedirler.Sigortalı çalışanım üzerime ev, araba vs. bulunmamaktadır.Kirada oturuyorum.Avukat hanım ödeme yapılmazsa işleyecek süreç hakkında bilgi vermemektedir.Evimde 1 er adet olmak üzere televizyon oturma grubu vb ev esyalarım vardır.Maaşımın haczedilmesi durumunda 1/4 oranında mı olacaktır.Öyle ise bu durum benim için sorun olmayacaktır.Ama ev haczi çok zor duruma sokar.Direk icra dairesi ile taksitlendirme görüşmesi yapabilirmiyim.Mal beyanı vermeliyim sanırım.Başka nasıl bir yol izlememi tavsiye edebilirsiniz.Aylık 1000 tl gibi bir rakam ödeyebilirim. Teşekkürler.

  1. Merhabalar, ev haczine gelindiğinde zaten haczedilebilen mallar haczedilse bile ki bunların kıymeti genelde düşük oluyor, yediemin olarak borçluya yani size bırakılmaktadır. Maaş haczi de konulabilinir pek tabi, 1/4 oranında kesinti oluyor. Siz bahsettiğiniz 1000 TL’lik ödemeyi müdürlüğe mi yaptınız yoksa alacaklı avukatına mı? Parayı yatırırken borca istinaden olduğunu belirttiniz mi? Bir anda ödemeyemiyorsanız bile, kısım kısım müdürlüğe yahut alacaklıya ödeme yapmanız mümkün. İcra dairesinde taksitlendirme yapmanız mümkün değil, sadece oraya da bölüm bölüm ödeyebilirsiniz. Avukat ile tekradan görüşüp netleştirin bizce.

 41. Merhabalar bn memur bi arkadaşımla 6 yıl önce motorsiklet kazası geçirdim şikayetçi olan taraf yok motorsiklet sigortasız arkadaşın bacağı kırıldı bi sure memurlukta çalışamadı ilk 2 ay kadar her muayenesinde bize ödeme geldi ödedik şimdi 6 yıl sonra ilamlı takiple bacağı kırılan arkadaşın ismi devamında maluliyet tazminatının rucü talebidir deyip sürücüden Bnden ve motor sahibinden 175000.00 tl ödeme isteniyor bu arkadaş Bnm haberim olmadan 80000 tlde para almış bundan Nasıl kurtulurum ne yapmalıyım itiraz edicem edersem hangi evraklara ihtiyacım olacak haklılık için yardımcı olursanız çok sevinirim askeri personelim meslekten atılma sıkıntım bile var kişisel yardımcı olmak isterseniz de uygundur

 42. Merhabalar, hakkimda açılmış bir icra dosyası ile ilgili herhangi bir malım yoktur diye mal beyaninda bulundum . fakat daha onceden başka bir alacaklı tarafından haczedilen kamyonetim ile şehir değiştirdiğim için akibetini bilmediğim 2 adet çin malı motosiklet üzerime gözüktüğünden gerçeğe aykırı beyandan hakkımda hapis istemiyle dava açılmıs. Kamyonetin icra yoluyla satılıp satılmadığını bilmiyorum fakat icra deposuna yaklaşık 1 yıl önce çekildiğini biliyorum . motirsikletlerin akibetiyle ilgili bir bilgim yok . bu durumda ne yapabilirim?

  1. Merhabalar,bu motorsikletlerin neden üzerinize olduğunu taspit edip hatalı bir şekilde üzerinize olduğunu belirtmeniz yeterli olacaktır.

 43. Merhaba! Bir banka tarafından maaşının 4/1’i haczedilmiş durumda. Şimdi başka bir banka daha icra davası açmış durumda, hatta bir başka bankada bugün yarın açacak. Özetle her icra davası açan banka, mal beyanı istiyor. bunu her defasında yani ;mal beyanında bulunmak zorundamıyım? Şuan zaten bulunduğum banka ve sadece taşeron dan aldığım maaş olduğunu bildirdiğimden zaten Maaşıma el koymuş durumda.

  1. Sorunuma ilaveten mal beyanında bulunmak gerekiyorsa tek tek.. yaşamadığım bambaşka bir ilden açmışlar davayı benim dilekçemi(mal beyan) ulaştırma metodum nasıl olmalı? Cuma gönderildi ve bugün cumartesi mantık kaldı 5 gün der. Teşekkürler

  2. Merhabalar, her dosya için ayrı ayrı mal beyanında bulunması gerekiyor. Mal beyanını süresi içerisinde müdürlüğe göndermeniz gerekli, bulunduğunuz ilin muhabere bürosundan göndermeniz yeterli.

 44. Slm ıkıtane ıcra dosyam var bırı Avea hatımdan dolayı bu bulundum ıl olan ankaradan acılmıs ilamsız ıcra Takıbı eskı yazıyor ıcraya veren avukatı aradım bana bır ay sure verdı şimdi ben icra daıresıne gidip herhankı bır mal beyanında bulunmam gerekıyormu avukat verdıgı ıcrayı beklete bıliyırmu ıkıncıs kıredı kartı ben ankarada ıkamet etım halde benı samsundan ıcraya vermıs bunun ıcın ne yapmalıyım nere mal beyanında bulunmalıyım mal beyanında bulunmazsam bu teyzık hapsı nedır ıceremı atarlar bıde asgarı ucretlı ozel sektor calısanıyım nasıl mal beyanında bulunmalıyım bana yardımcı olursanız cok sevınırm tesekkur ederim

  1. Merhabalar, Ankarada’ki icra dosyanızda alacaklı avukatı ile görüşüp anlaşmışsınız, bu durumda ödeyip ibraname alacaksınız demek ki? Avukat da size bu süre içinde hacze gelinmeyeceğini söylemiştir.Samsun’da açılan dosyaya süresinde yetki itirazında bulunabilirsiniz. Mal beyanında bulunmak gibi bir niyetiniz varsa malınız olmadığını sadece maaşınız olduğunu gösterir belgeyi doldurarak mal beyanında bulunabilirsiniz.

 45. efendim sunu sormak isterim oglum 2 sene önce küçük hasarlı bir trafik kazası yaşadı karşı sigorta şirketi bugun gelinen noktada 7200 tl rakam çıkarttı ve üç ay önce icra takibi başlattılar oglum mal beyanında bulundu 23 yaşında talebe oldugunu ve anne ve babasına bagımlı olarak geçimini sürdürdüğüne dair icra gelmedi ancak bugün tekrar icra kagıdı geldi yinemi mal beyanında bulunucaz alla muhafaza icra gelirse nasıl presüdür uygulanır saygılarımla

  1. Merhabalar, bir dosya açılmış, itiraz etmemişsiniz dolayısıyla mal beyanında bulunmuşsunuz. İcra gelmedi derken zannediyoruz hacze gelinmedi yazmak istediniz. Ayrıca ikinci gelen icra kağıdı nedir? Başka bir dosya daha mı var? Ev haczine gelinirse, eşyalar oğlunuza ait değilse oğlunuza ait olmadığını size ait olduğunu söylersiniz.

 46. saygıdeger hukukçularımız yapmış oldugunuz bu degerli hizmet için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ek olarak şunu soracaktım ogluma ait bu 7200 tl borçun bir zaman aşımı varmıdır abartılmış gerçeklerden uzak bu rakam ne zamana kadar yakamıza yapışacak teşekkür edrim

  1. Merhabalar tekrardan, öncelikle bu borç nasıl oluştu tespit etmek gerek. Anladığımız kadarıyla oğlunuzun kusurlu hareketleri sebebiyle bir trafik kazası gerçekleşmiş. Bu sebeple sigorta şirketi oğlunuza rücu ediyor. Ama nasıl? Açılmış bulunan bir mahkeme oldu mu. Olmadıysa icra dosyasına itirazlarınızı sunabilirsiniz.

   1. mal beyaninda bulunduktan sonra.eve tekrar kağıt geliyormu uzlasma icin taksite bölmek icin.

    1. Merhabalar, Mal beyanından sonra bahsettiğiniz şekilde bir prosedür bulunmamaktadır. Uzlaşma konusunda istediğiniz zaman alacaklı tarafla irtibata geçebilirsiniz. Bilginize…

 47. Slm benım bır sorum daha olacak asgarı ucretlı calısanım ıcra ılk once masımamı gelır evımemı evıme gelırse cocugumun genc odası var bu alaınabılecekler arasındamı dıger esyalardan 1 tane var ıkıncısı yok cevap yazarsanız cok sevınırım ozelıkle bu genc odası benım ıcın cok onemli

 48. merhaba benim 125 liralık hat borcum olduğu için ilamsız takiplerde ödeme emri geldi, icraya verilmişim. mal bildiriminde bulunmadım borcu da ödeyeceğim zaten ama avukat masrafı ne kadar olur sizce? teşekkürler cevabınız için.

  1. Merhabalar, vekalet ücreti masrafı dosyadaki rakama göre değişmektedir. İcra müdürlüğüne giderek kapak hesabı alabilirsiniz, bu şekilde neye ne kadar ödemeniz gerektiğiniz göreceksiniz.

 49. BEN MAL BEYANIMDA BULUNDUM ADIMA KAYITLI MALIM OLMADIĞINI BEYAN ETTİM. ANCAK 9 METRE KARE BİR TARLADA PAYIM OLDUĞU ORTAYA PARASAL DEĞERİ 200TL BİLE ETMEYEN BY YER İÇİN CEZA DAVASI AÇIP BENİ MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR BEN ANTALYADAYIM DAVA İSTANBULDA MALÜLEN EMEKLİYİM NE YAPMAM GEREKİR?

 50. UYARI!!,Sn,BAYRAM MALLI, TEB BANK A.S.ye OLAN BORCUNUZU ÖDEMEMENIZ SEBEBI ILE ICRAI VE CEZAI ISLEMLERE GECILDIGI BILDIRILIR.GÜN ICINDE YAPILACAK OLAN YASAL HUKUKI ISLEMLERI ICIN ADRESTE HAZIR BULUNUNUZ YASAL TAKIP ISLEM cep telefonuma bu mesaj geldi hakkımda 10 gün hapis cezası olduğu söylendi şu anda bulunduğum yerden başka bir ilçede icra mahkemesi ben iadeli tahahütlü mektupla mal beyanında bulunabilrmiyim kendim bizzatmı gitmeliyim şu an oda kiraladım ve orda yaşıyorum buna adres belirtemem ne yapmam gerek

  1. Merhabalar, alınan cezalar bu şekilde bildirilmez, resmi yoldan tebligat usulü ile bildirilir. Mal beyanında bulunmak istiyorsanız bulunduğunuz yerin adliyesinden muhabere yoluyla mal beyanında bulunmanız mümkün. Mernis adresiniz orada gözüküyordur zaten.

 51. Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun kıymetli cevaplarınız için.. son bir sorum olacak bu icra takibi yüzünden eşimin iş yerine icra gelirmi? Biz ayrı yaşıyoruz ve naparsa gelmez benim hatamdan dolayı zarar görmesini istemem çok teşekkür ediyorum tekrardan

 52. Merhabalar , yeni evlendim 2 tane icra dosyam var elden taksitlendirip ödeme yapıyorum , asgari ücret çalışıyorum , eşimin 8 bin tl icrada dosyası var 15 gün sonra tutuklama olacakmış avukat taksitlendirme yapmadı , acaba benim taşınmaz mal varlığım ile eşime mal beyanında bulunabilir miyiz , tşk ler ..

  1. Merhabalar, eşinizi ne diye tutuklayacaklarını söylüyolar ve bunu kim söylüyor? Mal beyanı ile ilgiliyse mal beyanı bulunduğu anda cezası düşüyor. Mal beyanında şu an bulunmak istiyorsanız sadece eşinizin sahibi olduğu malları yazarak beyanda bulunabilirsiniz.

 53. İki ayri bankadan hacizlik oldum. Birini ailemin destegiyle odedim birini de avukat araciligiyla taksitlendirdim. Evime icraya gelinmedi. Simdi iki ayri yerden daha icraalik oldum evime icraa dairesinden kagit geldi 7 gun icerisinde mal beyaninda bulunmami aksi takdirde hapisle cezalandirilacagimi yaziyor. Mal beyaninda bulunursam sonuc ne olur. Odeyebilecek durumda degilim uzerime de herhangi bi mal bulunmamaktadir.

  1. Merhabalar, o halde malınızın olmadığını belirtir bir beyanda bulunmanızı öneririz ama bu tarz beyanlar kaleme alınırken dikkat edilmeli. Bir buzdolabı sahibi iseniz bile bunun beyanda belirtilmesi gerekiyor.

 54. Slm benım bır sorum daha olacak asgarı ucretlı calısanım ıcra ılk once masımamı gelır evımemı evıme gelırse cocugumun genc odası var bu alaınabılecekler arasındamı dıger esyalardan 1 tane var ıkıncısı yok cevap yazarsanız cok sevınırım ozelıkle bu genc odası benım ıcın cok onemli yardımcı olursanız cok sevınırım

 55. iyi çalışmalar.babamın borçlarından dolayı dükkana icra kağıdı geldi, ödeme yapma durumu yok, herhangi bir malı mülkü de yok.biz Antalya’da oturuyoruz banka İstanbul’da dava açmış, mal beyanında bulunmak için istanbul’a mı gitmesi gerekiyor? yoksa Antalya’da adalet sarayına giderek burada mal beyanında bulunabilir mi? İstanbul’a gitmezse eğer mal beyanında bulunmamanın cezası 3 ay hapis cezasıymış böyle bir ceza alır mı? çünkü istanbula gitme şansı yok şuanda.

  1. Merhabalar, daha önceki cevaplarımızda yazmıştık, bulunduğunuz yerin adliyesinin muhabere bürosundan istanbuldaki müdürlüğe mal beyanında bulunabilirsiniz.

   1. teşekkür ederim.peki birşey daha sormak istiyorum babam dükkanı devir etmek istiyor satarsak eğer 2 bankadan 1 tanesini kapatacağız ama icra kağıdı geldi bile.icraya kaç gün içinde gelirler eğer gelirlerse mallara el koyarlar yok pahasına gider bunun için ne yapabiliriz? hemen gelirler mi yoksa 1 2 ay geçer mi ?

 56. Ben Teror Malulu Devlet Memuruyum. Şu anda raporluyum. İkı oğlumla birlikte yasıyorum.Oğullarımdan bırının Turkcelle borcu olduğunu bu yüzden İcraya verildiğini Avukattan eve gelen bır Ihtar mektubuyla öğrendim.Evde hersey bana ait faturalarla ispatlayabilirim.Ayrıca oğlumun hiç bir mal varlığı olmadığı gibi geciminide ben sağlıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini kısaca bana yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz.
  Tşkkrler

  not: adrese imza karşılığı tebliğ edilen bir tebligat almadık.sadece ıavukattan gelen ıson ıhtar belgesivar orda bakırköy 8. icra daıresı yazıyor.

  1. Merhabalar, resmi bir yazı gelmemişse daha icra müdürlüğünde dosya açılmamış demektir, avukattan gelen bir ihtarname olduğunu söylemişsiniz, ihtaratta icra müdürlüğü yazdığını belirtmişsiniz, belki de dosyanız açıldı ama tebligat siz evde olmadığınız için muhtara bırakıldı? Bir muhtarlığı kontrol edin ama her halukarda kısım kısım da olsa ödemeye çalışın.

 57. Merhabalar kayıp kaçak bedeli hakkında evime haciz kağıdı gönderilmiş mal beyaninda bulunucam lakin üstüme taşınmaz hiç birşey yok bunun sonucu ne olur birde elektrigimi faturalandrdim ama aktif elektrik borcum yok ve bana avukat tarafından kesilcegini soylendi

  1. Merhabalar, öncelikle belirtelim, mal beyanında bulunmak sadece taşınmaz malların beyanı demek değildir, Sahibi olduğunuz malları belirtmeniz gerekir. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi mesela. Kayıp kaçak bedeli zaten fatura yansıtılıyor sizin faturanıza mı yansıtılmamış, bunu anlayamadık? Neye istinaden bu borç çıkmış onu bir tespit edelim ?

 58. ÖRNEK: 10 Kambiyo Senetleri ( Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet ) Üzerine Haciz Yolu İle Yapılacak Takip Taleplerinde Ödeme Emri -Eski No: 163. Boyle bır ıcra emrı geldınde kacgun ıcınde mal beyanında bulunma hakım var yardımcı olursanız sevınırım

 59. Merhabalar benim sorum 1 den fazla kredi ve kredi kartı borcum var ve bu yüzden çalışamıyorum iş yerine evrak gönderiyorlar iş yerinde beni işten çıkarıyor ve uzun süreli çalışamıyorum ve hiç mal beyanında bulunmadım 10 yakın icram var 3 sene oldu ne gibi bi yol izlemeliyim bana yardımcı olursanız şimdiden teşekkürler

  1. Merhabalar, işyerleri sizi açıkça bu sebeple işten çıkarıyorlarsa haksız olarak feshediyorlar demektir. İşe iade davası açabilirsiniz. İcra dosyalarınız var ve bize nasıl yol izlemeniz gerektiğinizi soruyorsunuz. Tabi ki borçlarınızı ödemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca kontrol de edin, dosyalar düşmüş mü hala açıklar mı diye.

 60. Merhabalar.Babam emekli devlet memuru.Kredi borçlarını ödeyemedi.eve bankalardan ihbarname gelmeye başladı.babamın borçlarını ödeme gücü yok.üzerinde 1 arabası var (araba da rehinli zaten,satamıyoruz)ve hisseli arsa/tarlaları var.Toplam metrekareleri bir ev büyüklüğunde bile etmiyor.Bunlar elimizden nasıl alınır yani arabayı almaya polis falan mı gelir bize nasıl haber verilir.Mal beyanında bulunmak gerektiğini de şimdi sizin siteden öğrendim.hapis cezası oldugunu bilmiyorduk.mal beyanını icra takibi gelmeden de yapabiliyormuyuz.babam 60 yaşında bir de hapis cezası olmasın Allah korusun.

  1. Merhabalar, size mal beyanından dolayı şikayette bulunulmaz zaten mallara haciz konulmuş, dediğimiz gibi hapis cezası artık eskisi gibi değil, şikayette bulunulduktan sonra da mal beyanında bulunulabiliniyor. Mal kaldırmada size haber verilmez.

 61. mal beyanında bulunmadığım için 3 ay hapis cezası aldım mal beyanında bulunursam cezam kalkarmı

 62. BİR GSM FİRMASINA BORCUM VAR İCRAYA VERILMIS AMA ÜZERİME KAYITLI HİÇ BİR MAL YOKTUR İŞİM YOK ÇALIŞMIYORUM EVIM ARABAM ÜZERİME KAYITLI SU DOĞAL GAZ VS HİÇ BŞR ŞEY YOK BABAMIN EVINDE KALIYORUM BİR TEK ALDĞİM İSSİZLİK MAAŞI VAR BENI ARADILAR EVE GELİP EŞYALARI ALACAKLARINI SÖYLEDİLER AMA NE EV NEDE EŞYALARA BENİM ÜZERİME KAYITLI DEĞİL BİR ŞEY YAPABİLİRLER Mİ

 63. icra iflas kanunu 337. mad 1 . fikrasina gore mal beyani vermeyenler 2008 den sonra hapis cezasi almayacaklar resmi gazetede yayinlanmistir

 64. Merhabalar,Kredi kartı borcundan dolayı bugün itibariyle icra dairesinden ilamsız takiplerde ödeme emri altında yazı almış bulunmaktayım.Özel bir iş yerinde asgari ücretle çalışmaktayım.Kirada oturmaktayım.Adıma kayıtlı herhangi bir mal ve mülk bulunmamaktadır.Evimizde normal hayatımızı idame edecek şekilde eşyalar mevcut.Zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyorum.Hacze gelinirse bu eşyalar alınıyormu.
  Mal beyanında bulunmasam hapisle cezalandırılacağım borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur yazıyor.Yardımcı olursanız sevinirim.İyi günler diliyorum..

 65. Merhabalar,
  Ticaretle ugrasmaktayim.Almis oldugum ticari kredilerimi islerimin bozulmasi yuzunden odeyemedim,bankadan icra takibi geldi .uzerime ait mal ve emekli maasim yok ama halen isletmesini yapmakta oldugum bir isyerim var.
  Burayi mal beyaninda gostermem gerekirmi.
  Tesekkurler.

  1. Merhabalar, ödeme emrinde de göreceğiniz üzere mal beyanında bulunması esasen bir zorunluluk. Fakat herhangi bir zamanda bulunulmasında Yasa’daki değişiklikten sonra fiili bir sakınca bulunmamakta.

 66. Merhaba bana bugun 2 tane 10 gunluk disiplin hapsi cezasi geldi. Nedeni 3 ay kadar sigortali calisiyor gorunmem. Fakat ben eski isyerimde borcumdan dolayi calisip maas almadim. Avukat hallederiz deyip beni oyaladi ve sonuc bu. Simdi itiraz edecegim ama sonuc ne cikar nasil itiraz etmeliyim

  1. Ayrica suc olarak beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek deniliyor ben daha once mal bildiriminde bulunmadim. Ayrica mahkeme günü hakim olmadıgından ertelendigi ve bana tebliğ edileceği söylendi fakat bana böyle bir tebliğ gelmediği halde tebliğ edilmis ama katılmamıs denmistir hangi durumlar icin itiraz etmeliyim

   1. Merhabalar, duruşmaya katılınız ve öncesinde bir beyan sununuz yenilenmiş bir mal beyanı da bildirebilirsiniz.

  2. Merhabalar, gerekçeli karar size geldiyse ona göre itirazda bulunacaksınız.

 67. Iyi Günler banka borcumdan dolayı eve tebligat gelmiş fakat bana ulasmadi. Avukat bana ve aileme mal beyaninda bulunmadigim için hapis cezasi karari ciktigini soyleyen mesajlar gonderdi telefonla konustugumda da kararin verildigini memur arkadaslarin gün içinde gelecegini mesai bitiminden once evde olmam gerektiğini söyledi. Sormak istediğim şu, üzerimde hiçbir mal yok asgari ücretli calisanim. Evimde doğru düzgün eşyam bile yok. Böyle bir karar cikmiyor eğer bugün yada yarin mal beyaninda bulunsam hapis karari kalkiyormu? Gelir beyani ve mal beyani arasindaki fark nedir?

  1. Merhabalar, size herhangi bir ceza çıkmış olsaydı tebligat yapılırdı. Hapis cezası çıkmış olsaydı bile mal beyanında bulunduğunuzda ceza kalkardı.

 68. İyi günler benim kızım üniversite öğrencisi, geçen yıl kaldığı özel yurdun son ay taksidini ödememişiz yurtta kalmadığı için, yurt idaresi de kızımı icraya vermiş 600 liralık borç 1600 olmuş bende bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim. kızımın üzerine ait hiçbir şey yok. mal beyanında da bulunmadı. Bu durumda ne yapmalıyız.

  İyi çalışmalar

  1. konuya ek olarak birşey daha sormak istiyorum kızım KYK alıyor bu borç nedeniyle KYK sına haciz gelir mi?

   1. Merhabalar, daha bu borçların muacceliyeti çocuğunuz çalışmaya başladıktan sonra oluyor. O da yapılandırılabilinriyor. Merak etmeyin.

  2. Merhabalar, süresinde itiraz etme hakkınız var ya da menfi tespit davası açma hakkınız var.

 69. İyi günler kredi kartı borcumdan dolayı geçen hafta ilamsız icra kağıdı aldım ve avukat tarafından arandım.Asıl borcum 5.900 tl fakat avukat 6.750 tl olduğunu söyledi borcumun ödenmemesi durumunda haciz işlemi başlayacak dedi. Öncelikle ben ailemden uzak şehirde yaşıyorum ve sigortalı İşte çalışıyorum fakat banka adresinde adres olarak ailemin kaldığı ev gözüküyor ve ailem 2 ay boyunca şehir dışında evde şuan kimse yok lütfen dönüş yaparsanız çok sevinirim iyi çalışmalar…

 70. İyi günler dilerim benim hakkımda 10 gün tazyik hapis cezası vermişlerdi ve bana böyle söylemişlerdi… dün gbt sorgusuna girdim polis bana müdahale etmedi gerçekten böyle bi cezam olsaydı yakalarmıydı beni yoksa polis buna bakmıyormu teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun

  1. Merhabalar, siz bu tazyik hapsini ne sebeple almıştınız? Bunu sşze söyleyen hangi kurum yahut kişilerdi?

   1. Merhaba tazyik hapis cezasını mal beyanında bulunmadığım için almıştım elime celp v.b bişey gelmedi (ikamet adresimde oturmuyorum) bunu bana bildiren avukat olduğunu söyleyen bir bayan

 71. Merhaba kolay gelsin ben iki sene önce bir kursu yarım bırakmak zorunda kaldım arkama bir sene sonra iki katı ceza geldi okuduğum için daha sonra odeyecegime dair dilekçe yazip gönderdim galiba mal beyaninda bulunmadim şimdi üç aya kadar hapis cezasi görünüyor Su an mal beyanında bulunabilir mıyım yoksa ödeme yapmam mi lazim

 72. Merhaba iyi günler üç sene önce kur almak için özel bir kursa gittim bu kursa 450 tl civarında odemem kalmıştı Su an evliyim ve eşimin telefonuna sms geldi özel bi avukatlık bürosuna verilmisim bu zaman zarfı içerisinde bana ulaşamadıkları içi mal beyanında da bulunamadım icraya vereceklerini ve 3 aya kadar hapis istemi ile yargılanacağımi söyleyen bir sms ile karşı karşı yayım ne yapabilirim ve bana ne yapabilirler

 73. Merhabalar, eksik mal beyanı sebebiyle hakkımda adli soruşturma başlatıldı. normalde sıfır ve beş le biten yıllarda ve beyan vermemi gerektiren durumlarda beyanımı eksiksiz verdim.Bu soruşturma ile eşim adına bankada açılan bir hesaptan sonradan bilgi sahibi oldum. o da soruşturma sebebiyle bilgi sahibi oldum. eşimin ailesine ait 16.000 liralık bir hesap. Bu hesaptan bilgi sahibi değildim ve sözkonusu hesap bana ait değil, eşimin ailesine aittir ve bundan soruşturma öncesinde bilgi sahibi değildim. ceza kanununa göre kendime ait olmayan bir eksiklikten dolayı ceza alırmıyım?. Bu durumda ne yapmam gerekir….Teşekkür ederim.

 74. merhaba ben yaklaşık 9 aydır kredi kartı borcumu ödeyemiyorum bundan dolayı avukatlık oldum 4 gün önce ilamsız ödeme emri geldi evime ve dün gidip nöbetçi daireye mal beyanında bulundum ve beyanda hiçbir malım alacağım vs. yok geçimimi de ailemin katkısıyla sağlıyorum öğrenciyim şeklinde resmi bir dilde belirttim. bunun sonucunda ne gibi aşamalar olur 3-4 ay zaman kazanabilir miyim yoksa ikametim gözüken ailemle kaldığım eve hacze vs. gelebilirler mi bana kayıtlı hiçbir mal elektronik alet hiçbir hat üyelik vs yok. adıma kayıtlı hiçbir şey yok.

  1. Merhabalar, bu bir sorumluluk zaman kazandıracak bir işlem değil. Yerinizi tespit etmeleri halinde hacze gelme ihtimalleri hep var fakat ancak ve ancak size ait olan eşya varsa onu haczedebilirler.

   1. Merhabalar, cevap için teşekkür ederim. Bir eşyanın bana ait olup olmadığını nereden anlıyorlar ? Yani ailemle kalıyorum örneğin bir tv, bir laptopın kime ait olduğu nereden bilinebilir?

 75. Merhabalar, cevap için teşekkür ederim. Bir eşyanın bana ait olup olmadığını nereden anlıyorlar ? Yani ailemle kalıyorum örneğin bir tv, bir laptopın kime ait olduğu nereden bilinebilir?

 76. Mrb sayin yetkili iki bankaya kredi ve kredi borcum var.bu ay ilk kez ktedimi odeyemedim 5 gun gecti kredi kartimi odemem imkansiz issizim su an ptt den aldigim bir emekli maasim var baska gelirim yok evim kira eski beyaz esyalar vss var evimde 4 cocugum var.sigortali ise girersem hesabima bloke koyup anlasma yapmam icin zorluyorlarmis.sozlesmede rehin hapis diye ibareler var bunun anlami hesaba bloke koymak icinmis diye duydum.o nedenle sigortali ise giremiyorum.emekli maasimi ptt den aliyorum emekli maasimida bloke veya haciz koyarlarmi?mal beyani ev esyalarinmi yazmam gerekli?su an emekli maasimdan baska gelirim yok.sigortasiz istemi calismak mantiklidir?sigortali ise girsem bloke koyar anlassam avukatla girecegim osin garantiside yok yarin cikrsalar tahayutte bulunmus olucam.ne yapacagimi bilemiyorum.eve gelen hacizde esim bir seye imza atmalimi?cvp icin simdiden tsk ederim

 77. Merhabalar benim 2014 yılından 2 bankaya kredi ve kart borcum var icralık oldum ama süresi içinde mal beyanında bulunmadım bulunduğum şehirden ayrılıp ailemin yanında yaşamaktayım üzerimde hiç bir mal varlığı yok ailemin desteği ile geçimimi sağlıyorum çalışmıyorum borçlarım varlık şirketine devredildi borcu ödemem için sadece mesaj atıyorlar ama benim ödeme gücüm yok son gönderdikleri mesajda (HAKKINIZDA İCRA İFLAS KANUNU 76. MADDE ÜZERİNDEN HAPİSLE TAZYİK KARARI ÇIKARTILMASI İÇİN İLGİLİ İCRA MAHKEMESİNE DİLEKÇE VERİLECEKTİR) şeklinde bir mesaj aldım nasıl bir yol izlemeliyim hapis cezası alır mıyım? yardımcı olursanız sevinirim

 78. Merhaba; Türk telekom icra borcumdan dolayı bir uzlaşma bürosu beni aradı hakkımda 3 ay disiplin cezası çıkacagını bu gün ödemenin son günü olduğunu söyledi.Aynı zamanda borcum olan Türk telekomun avukatının numarasını verdi aradım avukatlık ücretinden feragat edip ana parayı yatırmamı bu gün son günü olduğunu söyledi aynı zamanda da haciz işlemi başlatıldıgını söyledi 3ay disiplin cezasından kasıt nedir.Bu cezayı bana verebilirlermi bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar..

 79. merhabalar bugün icra müdürlüğünden örnek no7 ilamsız takiplerde ödeme emri gönderdiler, size 2 sorum olacak, 1.cisi ben süresi içerisinde mal beyanında bulunmak istiyorum, şu anda icra müdürlüğünden uzakta başka bir ildeyim, bulunduğum yerdeki icra müdürlüğü vasıtasıyla gönderibilrimiyim, 2. sorum ise kendime ait herhangi bir mal mülk yok, ancak eşime miras yoluyla kalan taşınmazlar var, bunları mal beyanında belirtmek zorundamıyım, ayrca evdeki haczedilemeyecek durumda olan eşyaları (buzdolabı, televizyon vs) mal bildiriminde belirtmek zorumdamıyım şimdiden teşekkür ederim…

 80. Merhabalar hukuk destegi sizden ufak bir yardım istiyorum 2015 tarihinde ehliyetsizlikten ceza almistim ve 2 sene sonra posta yoluyla evime maliye bakanlığı’na ait teblig zarfı geldi cezam oduyemıyecegım bir mebla oldugu icin mal varlığı beyanında bulunmam gerektigini söylediler ama benım adıma ait hic bir ne mal varlığı nede belirli bir gelirim olmadıgı icin acaba aileden birinin üzerine olan mal varlığına haciz gelmesi olasiligi varmıdır bunu ne tur bir şekilde cozmem gerekiyor ve boyle bisey ik kez basıma geldigi icin tam anlamıyla anlatamamıs olabilirim kusuruma bakmayn yardımcı olursanız cok sevinirim simdiden tesekkur ederim

  1. Merhabalar, malınızın olmadığına dair beyanda bulunun o halde Szin borcunuzdan dolayı ailenizin malvarlığına gidilemez.

 81. merhabalar esnaftım dükkanı kapattım çesitli bankalardan haciz kagıdı geldi üzerime kayıtlı aracım var ona haciz koymuslar şimdi mal beyanınıda bir ay gecirdim sorun olurmu.aracımdan baska hiç bir malım yok mal beyanı gereklimidir

 82. Merhabalar, Kıbrıs ta er olarak askerlik yapan oğluma yüksek öğrenim kredi borcu geldi. oğlumun üzerine kayıtlı hic bir malı yoktur. askerlikte izin sebebiyle oğlum mal beyanında bulunamayacak. oğlumun malı olmadığını, askerde olduğu için beyanda bulunamayacağını ben bildirebilirmiyim. Ne tavsiye edersiniz.

  1. Merhabalar, mal beyanıyla ilgili yükümlülük yaptırımı önceden olduğu gibi aır değil artık kişiler her an mal beyanında bulunabiliyorlar. Vekaletiniz yoksa siz mal beyanında oğluuz adına bulunamazsınız.

 83. Merhabalar
  İcrada bulunan iki farkli dosyam var ilk tebligat geldiginde mal bildiriminde bulunmustum simdi diger dosyamin tebligatida geldi tekrar mal bildirimi gerekir mi tesekkurler.

  1. Merhabalar, bulunabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz de zaten sonuçlarıyla ilgili yazımız ve diğer srulara verilen cevaplarımız size yardımcı olacaktır.

 84. İyi günler esnaftim iflas ettim bankalara borcum vardı. Çoğu şimdi varlıklara düştü. Mal beyanında bulunmadım çünkü hiçbir şeyim yok üzerimde. İkamet adresinde yok mal beyanında gidebilir miyim nüfus kaydı kaması sıkıntı olurmu

 85. Merhabalar kredi ve kredi kartlarımı ödeyemediğim için icradan ilamsız ödeme emri aldım . bunlara faiz yönünden itiraz ettim . fakat banka avukatı şimdi iik 76 ya göre 3 ay tazyik hapis cezası için karar çıkartacağından söz ediyor.
  bende itiraz ettiğim için ve mal beyanının artık zorunlu olmadığını okuduğum için mal beyanında bulunmamıştım.itiraz etiğim için bana itirazımın sonucu bildirilene kadar mutlaka mal beyanı gereklimi? bu durumda ne yapmam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim

  1. Merhabalar, mal beyanını dert etmeyin çünkü fiilen işleyen bir tazyik yok. Yine de mal beyanında bulunmanızda bir sakınca da yok.

 86. Merhaba suan bir isyerinde sigortali olarak calisiyorum maasimda 3 ay surecek bir haciz var ve bir hacizlik dosyam daha var avukat ariyor odeyemiyorum siraya gir deyince maasinami guvendin diyor bugun yine aradi yakalatma karari cikaricam dedi ama bana eve bir kagit daha henuz gelmedi hapis cezasi verebilirmi 3 ay zarfinda aleyhime ne olur mal beyani kalkti diyorlar ustume hicbirsey yok evde 1 dolap unite supurge benim ustumden alinmis urunlernbunlari bildirmem gerekirmi. Suan icra dosyasi edevletimde gozukmuyorr

  1. Merhabalar, hala mal beyanında bulunabilirsiniz bunda sıkıntı yok. Üç beş mal dışında malınız olmadığını belirtirsiniz dilerseniz. Dilerseniz hakkınızda dava açarlarsa o zaman da bildirebilirsiniz. Ki zaten eğer e devlette dedikleri dosya gözükmüyorsa açılmamış demektir.

 87. 2014 yilinda 5 farkli bankadan icra dosyam vardi o donemde hic bir malvarligim olmadigi icin bunu belirten mal beyaninda bulunmustum. Ardindan dedemin vefatindan sonra köyde değeri cok dusuk 1/14 hisse kaldi. (Tarlanin toplam degeri 1000TL yoktur.) Adima intikal yapildiktan sonra, aradan gecen 3 ayin ardindan İcra dairesi bu tarlaya haciz koymus, zaten diger ortaklarda devlete bagislamayi dusunuyorlardi. Satilsa benim payima 50TL dusmez, icralik olab tutar 21.000TL.

  İki adet sorum olacak, Eski mal beyanim degistigi icin yeniden mal beyaninda bulunmam gerekir mi? Bir de degerli olan bir arsayi ben aninda (intikal yapildigi gun) diger mirascilardan birine devretmistim, bununla ilgili nasil bir sorun karsima cikabilir.

  Tesekkurler

 88. Merhaba manevi tazminat davasını kazanmamdan dolayı bugün icraya verdim yazılarınızı okudum ama net olabilmek adına,

  Karşı taraf mal beyanında bulunmazsa ,bulunursa üzerinde maaşı yoksa yada malım yok derse (malları başkasının üstüneyse) işleyiş nası olur teşekkür ederim

  1. Merhabalar, bulunmazsa şikayet etme hakkınız var ama bir şey çıkmıyor sadece uyarılıyor borçlu, maaşı malı yoksa oluncaya kadar bekleyeceksiniz. Hacze gidilebilinir.

 89. iki hafta önce mal beyanında bulunmak için Ankara icra dairesine gittim lakin taşınma aşamasında oldukları için kimseyle görüşemedim, hapis cezası almamam için ne yapmam lazım, öncesinde bi uyarı gelirmi…
  7 günlük süre geçti malesef

  1. Merhabalar, merak etmeyin bir sıkıntı olmayacaktır. Mal beyanının kendisi zaten sıkıntı oluşturmuyor artık.

 90. Merhaba bir arkadaşımın nişanlısına arkadaşımla beraber kefil oldum ben senette 2.kefil olarak görünüyorum ama hiç ödememişler senet tarihi 14.03.2017 ve sadece bana icra kağıdı geldi arkadaşımla nişanlısı mal beyanında bulunacaklarmış ama ben bulunmak istemiyorum çünkü babam öldüğü için evin hissesi var üzerimde. Mobilya almışlardı bende kefil oldum arkadaşım sigortalı çalışan nişanlısı ise bayan kuaförü bana her ay 500er tl odeyeceklerini söylediler ödeseler bile yine her ay ben yinede sıkıntı yaşar mıyım bu borcu ödemek istemiyorum bu şekilde borç üstüme kalsa bile maaşımdan mi kesilir evimin elden gitmesini istemiyorum toplam borç 6.440 tl mobilyacı da yapılan sözleşme de el yazısı ile hiç bişey yapmadım sadece senede imza attım e devlette 19.07.2017 tarihli icra takibi görünüyor bu konu ile alakalı ne yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim gerçekten

  1. Merhabalar, kefil olarak yer aldığınız için siz de borçlu olarak takipte yer alıyorsunuz. Dolayısıyla maaşınıza haciz gelmesi de mümkün, ev hisseniz üzerine haciz konulması da mümkün. Fakat borç miktarı çok olmadığı için arkadaşlarınızın maaşından kesilerek ödeneceği söylendiğinden hızlıca kapanabilecektir dosya.

 91. Merhabalar ben annemin adına turkcellden telefon aldım yanlız annemin işi yok gücü yok maaşı yok üzerine hiç birşey yok işsiz kaldım ve bu borcu ödeyemedim ve şimdi bana mesaj geldi 7sinde 76.maddesi gereği hapis cezası diyor ne yapmam lazım itiraz etsek borca zaman kazanabilir miyiz çünkü ise yeni girdim…tesekkurler

 92. İyi akşamlar size bir sorum olacak örneğin icra kağıdı elimize geldi fakat davalının üzerinde hiç bir malvarlığı yok.Bu durumda anne-babası nın üzerindeki mal varlığına haciz gelir mi

 93. Merhaba bankaya olan borcum dan dolayı icra daire sinden tebliğ geldi ve bende mal beyanında bulunmadım ve mahkeme bana 3 ay hapis tazyiki ne kadar vermiş. Bende kararı alîr almaz mal beyanında bulundum. Bu hapis cezası dosyadan düşer mi.

 94. İsyerime icra dairesinden icra memuruyla avukatlar geldiler. Şu anda durumum olmadığını bildirdim. Tutanağa su an da durumunun kötü olduğunu ve durumum olduğunda dosya borcunu kapatmaya çalışacağım diye yazilarak haciz işlemi sonlandirildi. Alttaki taksitlendirme ve diğer kısımlar kalem le aşağı doğru bir kaç çizgiyle cizildi. Bu tutanağı icra memuru ve avukatlar ve ben imzaladım. Bu durumda bir taahhüt altına girmiş olurmuyum. Bu tür durumlarda imzalama husunda ne yapmam gerekiyor. Ayrıca sözlü olarak konuştuk maaşımda başka bir haciz olmadığını bildirdim.Muvafakat istediler veremiyecegimi söyledim ve gittiler.

 95. Merhaba 60binliralik bi senetim var kalan borcum 23binlira borcumu odeyemedigim icin avukata verilecegim odedim parayla ilgili bi evrakda yok sadece şaitler var uzerime bir tek arabam var baska hic birseyim yok mal varligim yok ben bu borcu odeyemicek durumdayim arabami alirsalar kalan borcum ne olucak bunu benden nasil alirlar ve alamazlarmi yardimci olurmusunuz

 96. Sigortalı işe girdim 7 gün içerisinde bildirmek gerekiyor muş bilmediğim için bildirmedim 10 gün hapis cezası istemiyle yargilaniyorum maasimdan 400 tl kesiliyor bi 400 daha yani toplamda maasimdan kesilmek üzere 800 tl muafakatname verirsem davayı geri vereceklerini soyluyorlar ne yapmalıyım ? Bu muafakatname olayı taahhüt gibimi oluyor ileride çalışmazsam ödeme yapılmazsa sıkıntı yaşar mıyım ?

 97. merhabalar.benim hakkımda 6 bankadan açılan icra dosyaları var.bazıları başka illerden açılmış.bana gelen tebligatlara itirazetmedim. mal beyanındada bulunmadım hiçbirine. bugün tlfnla arayan hukuk bürosu mal beyanında bulunmadım diye bana ceza isteyeceklerini 3 aya kadar ceza alacağımı ima ederek beni tehdit ederek tlfnu kapadı. ne yapmam gerekiyor.şimdiden teşekkür ederim.emekliyim .hiç mal varlığımda yok.

 98. Merhabalar bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Mal beyanında bulunulmadıgı durumunda hapis cezası verileceği yazıyor. Sürenin gecmesinden sonra karakola gidip mal beyanında bulunulması durumunda hapis cezası ortadan kalkarmı? Yoksa mal beyanında süre geçtikten sonra bulunulsada ceza kaçınılmaz mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.

 99. % 2’nin çok düşük bir oranda bir krediye ihtiyacın var mı? ev kredisi, iş kredisi her türlü kredi veriyoruz. İlgilendiğiniz, Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 100. Merhaba
  Kredi borcundan dolayı icralık oldum avukat ile anlaşma yaptık fakat taksitler kredi taksitlerinin 4 katı oldu taksit sayımı dayukseltmıyorlar heray borç bularak oduyorum fakat tıkanma noktasına geldim çalıştığım işyeri maaşımı borçlu olduğum bankaya yatırıyor ordanda yuzde25 kesinti oluyor ben bu taksitleri nasıl düşüre bilirim icraya dairesine gitsem birşey değişirmi

  1. Merhabalar, icra dairelerinden sadece toplam bir ödeme yaparak dosyanızı kapattırabilirsiniz. Onun dışında alacaklı ve yahut alacaklı vekiliyle dosya hakkında mutabakata varabilirsiniz.

 101. 1. Sorum Farklı farklı icra müdürlüklerinden 4 farklı dosyam varmış e devlete girdim ve yeni görüyorum 1 sene olmuş hepsi açılalı durumları açık olarak görünüyor ben İstanbuldayım ama örneğin İzmir icra müdürlüğü Tokat icra müdürlüğü gibi gibi 4 düde farklı şehirler ben bu müdürlüklere mal beyanımı nasıl bildirebilirim uzaktan bildiriliyor mu?
  2. Sorum 22 yasında bayanım hiçbir malım mülküm maaşım anlayacağınız hiçbir gelirim yok taahhüt filanda imzalamadım etmedim mal beyanını da böyle bildireceğim peki bikdirdikten sonra beni nasıl bir süreç bekler ödeyecek imkanım yok malım mülküm olmamasına rağmen hapse girer miyim

  1. Merhabalar bulunduğunuz ilin icra muhabere bürosundan ilgili icra müdürlüklerine göndermek istediğiniz talepleri gönderebilirsiniz.

 102. Merhaba benim bir borcum var 2200 TL borç şuqn karşıma 6200 lira olarak cıktı diyorum ki maaş haczi yapın yapmıyolar tek seferde ödeyeck durumumum yok ikamet adresim yok maaş haczide yapmıyolar

  Bana gelen mesajda iik 76 madde de tazyikli hapis cezası uygulanabilir mış bilgi alabilir miyim konu nasıl işliyor

 103. Merhaba benim sorunum icra ceza mahkemesinde beyandan sonraki gelir artışını bildirmemek bildirmeninzorunlu olduğunu bilmiyordum iki gün önce mahkemeye çıktım gerekçeli kararda 7 gün süre verildi.itiraz hakkım varmış.yada borcun tamamını ödersem dava düşecekmiş.aksi taktirde 10 gün disiplin cezası verildi.itiraz etsem bana bir faydayı olurmu.birde aynı hukuk bürosuna 3 ayrı dosyam var.işe girmeme çıkmam arasında 10 ay var.diğer 2 dosya içinde aynı uygulamayı yapacaklarını söylüyorlar.bunu yapmaları için işe girdiğim 3 ay içinde yapmaları gerekmiyormu.şu an çalışmıyorum.ama işe girdiğimde aynı cezaya düşmemek için 7 gün içinde bildireceğim.nasıl bir yol izlemeliyim

 104. Merhabalar benim kamyonum vardı kaza yaptım taşıdığım mal 135 milyar Mış icradan kağıt geldi ve mal beyanında bulunun dyo benim malım Yok dedem den kalan miras ev var babam vefat etti şuan içinde kiralık aracım var ne yapmam lazım birde itiraz etsem ne olur

  1. Merhabalar, söz konusu borcunuza ilişkin ödeme emrinin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borca itiraz ettiğiniz takdirde takip duracaktır. Bu halde alacaklı tarafın itirazın kaldırılmasını talep etme yahut iptal davası açma hakkı doğacaktır.

 105. Eşimin yüklü miktarda sgk borçu ve bugün sgk ödeme emri geldi 7 gün içersinde. İş yeri sahibi olan eşimin iş yerine haciz gelirmi ? Bilgisayarlar elektirınik aletler var. Ama bunlara haciz gelir ise işyerinde çalışılamaz. Kargo şirketi olduğu için araçlara haciz gelirmi? Sgk taksitlendirme yapmıyormu? Eve haciz gelirmi gelirse önceden haber veriyorlarmı ? Çok soru sordum ama cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. Merhabalar, 7 gün içerisinde dosyanın açıldığı ilgili icra müdürlüğüne gidip borca itiraz edebilirsiniz. Borca itirazınızı yaptıktan sonra takip durur. Bu yüzden borç kesinleşmez! Bu takdirde davacı tarafın itirazın iptali ve yahut itirazın kaldırılması davası açması gerekmektedir. 7 gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde borcunuz kesinleşmiş olur. Bu durumda evinize de iş yerine de hacze gelebilirler.

 106. Benim üzerime bir malım yok iki keredi var birini icra ile 4 / 1 oduyorum diyer bankadan da kagit geldi mal beyaninda bulunmadığından dolayı mahkeme kağıdı mal beyaninda bulunmayana gittim senin bizimle bir işin yok dediler

 107. Merhabalar eşimin adına bir işletmemiz vardı maalesef battık ve bankalara olan borçlarımızıda ödiyemedik çek, k.k. ve kredi borçlarımızdan dolayı epey bi hakkımızda dava açılmış durumda eşimin şuan ikamedi kayıtlı değil fakat sormak istediğim bize hiç bi tebligat gelmedi ve mal beyanı süresinide geçtik şimdi geçmiş olmamıza rahmen mal beyanında bulunabilirmiyiz?

 108. Merhaba kolay gelsin iyi çalışmalar benim bundan 3 sene önce şirketim battı. Ben hiç bişey yapmadım davalar açıldı icra cezadan ticareti usule aykırı terk mal sahibini zarara uğratmaktan şuan devam ediyo ben mal beyanı versem şimdi tazyik hapsi yatmam dimi ? 3 senedir davada sürüyo

 109. Merhabalar ben 1 yıl önce bi malzeme aldım biyerden ödemenin yarısını yaptık ve yarısı kaldı beni 1 yıl sonra avukat arıyor öde diyor tamam diyorum 2 ay sonra ödeyeceğim hepsini diyorum seni bekleyemem falan diyor ailemi abimi kardeşimi aramış bu kadar rahat insan olamaz o rahatsa bizde ceza evine attiricaz demiş böyle bisey mümkün mu pskolojik baskı yapmaya başladı artık pskolojimi bozmaya başladılar

 110. Ve e devletten bakıyorum hiç bişey yok icra mahkemesi falan bu olmadan nasıl icra yada hapis diyebilir bana hakkı varmı buna şikayet etmelimiyim

 111. Merhabalar:Benim 4 ayrı bankaya borcum var ve ödeme yapamıyorum.ve eve icra kağıdı ödeme emri geldi.anladığım.kadrıyla mal beyanında bulunmam lazım.ve taahhüt imzalamamam gerekiyor..maaşın da 4%1 inden fazlasını nyasal olarak alamıyorlar..fakat şunu anlmış değilim eve geldiklerinde lüzumlu olan mallara haciz koyamazlar diyosunuz..örneğin:evimde misafir.odasında oturma gurubu var ve oturma odasında da oturma gurubu var ve ikisi de ayrı odadalar ve lüzumlu olan mallar..bunlardan birine el koyabilirler.mi böyle bir hakları var.mıdır..Açıklarsanız sevinirim..
  NOT:ALdığım maaşla icradan maaşımdan kesilmiş olsa en az 30 sene maaşım.kesilecek yani ölene kadar..bu süre zarfında diğer sırada bekleyen bankaların akibeti ne olacak yani borcum trilyona mı yükselecektir yoksa belli.seneden sonra duruyor mu..
  Cevap alırsam memnun olurum..

 112. Mal beyanınında bulunma süremiz bayram tatiline denk geliyor belge elimize yeni geçtiği için beyanda bulunamadık 22si son gün ama resmi tatil oldugu için yapamayacakmıyız bilgi verirseniz sevinirim

 113. Brnşm bi borcum var avukatla sürekli irtibat halindeyiz ve borcumu taksit taksit ödüyorum. Ancak bugün bu mesaj geldi : 43488 IIK 76 . madde uyarinca mal beyaninda bulunmadiginizdan 30 gün hapisle tazyik olunacaginizin ihtaridir.Karar infaz icin bugün emniyete bildirimi yapilacaktir iptali icin arayiniz.

 114. Merhaba, varlık yönetimden ilamsiz odeme emri geldi. Şu an işsizim, ancan 15 gün içinde işe başlayacagım.
  Mal beyanında bulunmazsam hapis yatarmiyim.

 115. merhaba …öncelikle herkesin derdi ile ayrı ayrı ilglendiğiniz için teşekkür etmek isterim..hemen hemen bütün soru ve cavapları okudum benim sorunuma çok yakın bir soruna rastlamadım benim 6 bankaya ayrı ayrı kredi ve kredi kartı borcum var iflas ettim ve artık ödeyemiyorum hepsi 4 5 gün geçti size soracağım sorular affınıza sığınarak biraz uzun olabilir cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim..1 bankaya 3800 tl olan borcumu banka tarafından aranarak 6 taksit olarak yapılandırdım ama 1 ay geçti ve yarın ödeme yapamayacağım.. taahüt vermiş oluyormuyum..2 yakında hepsi benimle anlaşma yoluna gitmeye çalışacak ama ayrı ayrı 75 bin olan borcumu ne olursa olsun taksitlendirseler yinede ödeyemem çünkü çalışmıyorum acaba borcumu donduramazlarmı 3 değerli bir parselim var hiç bir banka ipotek karşılığında bana kredi vermedi verselerdi 48 ay da ödeyebilirdim şimdi ne olacak 4 yarın icrai takip başlarsa mal beyanında bulunmam gerekirmi yoksa direk parselime hacizmi gelir.. gelirse nasıl paylaşacaklar yoksa evede gelirlermi 6 bankanın haciz işlemleri nasıl olacak her bankaya ayrı ayrımı mal beyanında bulunmam gerekir…evimde bildik eşyalar haricinde ayrıca bir klima laptop ve müzikle ilgilendiğim için bir adet org var bu eşyaları alırlarmı..her banka hacze ayrı ayrımı gelecek…ne olur beni bilgilendirin aylardan beri geceleri yatamıyorum.. saygılarımla

  1. Merhabalar, Taahhüt vermiş sayılmanız için haciz işleminden sonra, satış aşamasından önce borcu taksitler halinde ödemeyi kabul etmiş ve ilk taksidi derhal vermiş olmanız gerekir. Bu borçla ilgili icra takibi bile henüz başlamamış anladığım kadarıyla. Bu durumda taahhüdü ihlal suçu gündeme gelmeyecektir. Bankalar borcu dondurur mu veya ne şekilde bir taksitlendirme yapar o tamamen sizin bankayla anlaşmanıza bağlı, bu konuda yorum yapmak sağlıklı olmaz. Banka icra takibi başlatacak olursa önce ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine karşı ya 7 gün içinde borcunuzun olmadığını öne sürerek itiraz edersiniz (bu durumda takip durur, dava gündeme gelir), ya bu 7 gün içinde borcu ödersiniz (takip durur) ya da borcu ödemez ve 7 gün içinde mal beyanında bulunursunuz. Her bir banka ayrı ayrı takip başlatır, dolayısıyla her biri için mal beyanı gerekecektir. Bunlar detaylı olarak ödeme emrinin üzerinde yazar zaten. Sonrasında hangi bankalar haciz talep etmişse, alacaklarıyla orantılı olarak satış bedelini paylaşırlar. Satış bedeli borcu karşılamazsa, alacaklının talebine bağlı olarak ev haczi de söz konusu olabilir, klima ve laptop Yargıtay kararlarına göre zorunlu ve haczedilemez ev eşyası kabul ediliyor ancak org muhtemelen haczedilemeyecek mallar arasında değildir. Bilginize…

 116. Lütfen cvplarmisiniz bir yildir issizim 13.500 tl kredi borcum varson 3 aydirda odeyemiyorum bugun mal beyaninda bulunmam icin kagit geldi ustumde hicbir mal varligi yok ev kendimin degil evimde dogru duzgun esya bile yok borcu ödemem mumkun degil ustumde mal varligi olmadigi icin hapis cezasi alirmiyim ödeyemezsem bu surec nasil sonuclanir

  1. Merhabalar, İcra takip sürecinde bazı durumlarda (mal beyanında bulunmama, taahhüdü ihlal etme vs) tazyik hapsi gündeme gelebilmektedir ancak, sırf borcu ödemediğiniz için hapis cezası almanız söz konusu olmaz. Bilginize…

 117. merhabalar,
  çalıştığım süre içerisinde 4 bankanın kredi ve kredi kartlarını kullanarak işlerimi yürütmeye çalışıyordum ödemelerimde herhangi bir sorun yoktu işten çıkarıldım ve hiç bir bankaya ödeme yapamadım kredi ve kredi kart borçlarım birikti şu anda abimin geliriyle geçinen biriyim iş bulamıyorum ve ödeme yapma durumum sıfır beni sürekli arayarak yapılandırma teklifi ediliyo uzun vade ödeme planı sunuluyo ama herhangi bir işte çalışmadığım için bunları kabul edip taahhüt etmiyorum ödeme yapabilirim şeklinde anlaşma yapmıyorum annem uzun zaman önce babamdan ayrıldı ve ben bekar olduğum için annemin kirada durduğu evde ikamet ediyorum üzerime çamaşır makinesi,bulaşık makinesi ve bilgisayar(laptop) ım var icraya geldiklerinde bunların dışında birşey alabilirlermi mesela kardeşimin aldığı ve onun üzerine olan plazma tv var yada annemin üzerine koltuk takımları var yani kısacası benim üzerimde olmayan malları alabilirler mi?
  okuduğunuz ve ilginiz için teşekkür ederim.

  1. Merhabalar, Yaşadığınız evdeki eşyalardan, bir başkası adına faturalandırılmış olanların haczi mümkün değildir. Bilginize…

 118. Merhabalar
  Bankalara olan borcum için icra dairelerinden yazı göndermişler bana ulaşmadı sonrasında ilgili bankaların avukatları telefonla aradılar bende ödeyebileceğim miktarda ödeme yapanileceğimi belirttim 5 . 6 y ödedim şiimdi iiki ay ödiyemedim icra işlemleri başlatılacağı söylediler icra bugün itibarıyla henüz gelmedi … ben şimdi mal beyanında bulunabilirmiyim ve olduğum ilde adliyeye gidip muhaera bölümüne bulunabilirmiyim ayrıca her dosya için ayrı ayrı beyanda bullunmammı gerekir yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  Syg.

 119. slm
  ben babamdan dolayi ssk emekli maasi aliyorum denizbankdan annemle birlikte aldigim mebla 580 tl emekli maasima istinaden kredi karti ve tuketici kredisi kullandim 7 ay once isten cikartildim odemelrimi yapamadigim icin eksik kaldigi icin odemwlrim tukwtici kredim icin avukata verildigimi bugun ogrendim butun maasimi kestikleri halde ben nisan syinda kendim emekli olacagim mal beyaninda bulundugum taktirde kendi emekli maasima haciz gelirmi ayrica kendi emekli maasimi almaya hak kazandigimda babamdan aldigim emekli maasimi anneme devretmek icin bir islem yapmam gerekiyor mu yoksa otamatik devirmi oluyor ayrica babamdan aldigim maasa haciz olursa anneme devredemezmiyim ve bugun arandim avukat tarafindan ama elime hacizle ilgili bir tebligat henuz gelmedi ne zaman mal beyaninda bulunmaliyim avukatla anlasmaya gidersem yinede maasima haciz gelir mi bu arada deniz bank kredi karti borcu odemeside yapilandirmistim onuda oduyorum bu 580 tl ile ve hicbir baska gelirim mal varligim yok yinede maaşa haciz konulurmu

 120. Merhabalar sizden öğrenmek istediğim konu aktif banka olan kredi borcumdan dolayı takibe düşüp icralık oldum icra dairesine mal beyanımı verdim davayı üstlenen merkez hukuk bürosu telefon edip tehditler savurarak eşime haber verdiler eşim evi terkedip gitti kendi üzerine tapulu olan evine yerleşti borçlunun evindeki temel ihtiyaçları için gerekli olan ev eşyaları haczedilemeyecektir. Örneğin televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar temel ev eşyaları niteliğinde olup aile bireylerinin yaşamı için gerekli olduğundan bu eşyalar haczedilemez. bu eşyalarıda alıp gitti bende istanbula çalışmaya geldim bu arada engelli kadrosundan sgk dan emekliyim baŞKADA GEÇİM KAYNAĞIM YOK 2 ÇOCUĞUM VAR 1650 tl emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum avukatlık bürosu yine telefon açarak tehdit ederek eşinin evine haciz koyarız diyorlar bende yalvarmalarıma rağmen derdimi anlatmama rağmen dinlemiyorlar sizden öğrenmek istediğim eşimin sahip olduğu eve icra koyabilirlermi eve icraya hacze gidebilirlermi bu avukatlık bürosuna dava açma şansım varmı bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Merhabalar, Sizin yaşamadığınız bir eve eşya haczi için gelinemez. Bunun dışında bir başkasının üzerine kayıtlı olan evin kendisi de haczedilemez. Bilginize…

 121. Herkese mrb.kolay gelsin..mal beyanında bulunacağım üstüme kayıtlı hiçbir mal varlığım yok..aylık maaşla çalışıyorum..Anneme ait olan evde yaşıyorum..sorum ev annemin olduğu için genelde haciz memuru gelirmiş,yoksa maasimin 4/1 ne haciz mı gelir ..

  1. Merhabalar, Borçludan başkasına ait olan bir mal haczedilemez, dolayısıyla ev de haczedilemez ancak yaşadığınız eve, evin kime ait olduğuna bakılmaksızın eşya haczine gelinebilir. Muhtemelen icra memuru öncelikle maaş haczi yapılmasına karar verir. Alacaklı talep ederse eşya haczi de mümkün olabilir ancak o noktada borcun miktarı ve maaş haczinin borcu karşılama oranı dikkate alınır. Bilginize…

 122. 20.03.2019 tarihinde icra ceza mahkemesi tarafından 10 disiplin hapsi geldi 21.03.2019 tarihinde mal beyanında bulunduk. Mahkeme tebliğ elimize ulaşmadı muhtarlığı bırakmışlar şimdi bizim ne yapmalıyım. İtiraz hakkımız varmı ceza geçerli olur mu

 123. Bmal beyanında hiç bulunmadık takip basladildiginda çalışmıyordu SSK bi ise girdim avukat aradı 10 gün hapis cezası çıktığını ve borcu öderseniz ceza düşeceğini yazıyor bende ilgili icra dairesine mal beyanında bulunduk şimdi ceza alirmiyin borcu tek seferde ödeme gücüm yok taksit yapın diyorum kabul etmiyorlar

 124. Mal beyanı hapsi kalkalı yıllar oluyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Yoksa cahil misiniz?
  Yalan yazarak milleti kandırıp, korkutmayın. Tabi maddi çıkarınız varsa o başka…

  1. Merhabalar, İİK madde 76’da yer alan, mal beyanında bulunmayan borçlunun hapis ile tazyik edileceğine ilişkin düzenlemenin geçerliliğinin devam etmediğine ilişkin iddianızı gerekçelendirebilirseniz bizler de cehaletimizden bir nebze olsun kurtulmuş oluruz. Teşekkürler.

 125. Merhabalar rahatsızlığımdan dolayı engelli raporum var ve memurum dilekçe vererek emekliye ayrıldım lakin henüz gerçekleşmedi borcum vardı senedimi ödeyemediğim için icra dairesinden ödeme emri geldi mal bilidiriminde bulunmadım lakin zaten yoktur üzerime birşey borçtan başka tebliğ günğde geçti her an yapsam olurmu birde toplu ikramiyeme icra konurmu zira havuza yatıp sonra dilekçeyle alıyormuşuz ve engel durumundan dolayı maaşıma icra gelirmi teşekkürler

 126. Merhabalar sayın yetkilim. Öncelikle Teşekkürler.
  Bir dosyadan bana ve anneme icra başlatıldı. Avukatla anlaştık. Her ihtimale karşı mal beyanında bulunduk. Borç 4500 cıvarı. Sigortalı çalışıyorum ve sahibi olduğum bir kaç bilgisayar malzemesini mal beyanında ilettim. Üç aşşağı beş yukarı 4500 lira cıvarı bir rakam yapıyor. Ancak üzerime taşınmaz var ve onu beyan etmedim. Borç tutarı karşılandığı için bu şekil bir yol izledim. Bir sorun olur mu?
  Ayrıca annemin mal beyanında aldığı emekli maaşını ve ona hediye için aldığım kurutma makinesi ve buz dolabını yazdım. Faturalar benim adıma ama aslında ürünler onun. Bununla ilgili bir sorun olur mu? Şimdiden teşekkürler…

 127. İyi günler kolay gelsin sitemizden aldım adresinizi sizden Allah rızası için bir bilgi rica ediyorum ben evliyim kacarak evlendik ve baya zor zaman geçirdik ben farklı duyan ceza evine girdim ciktim 1.5 yaşında oğlum vefat etti ve bazi borçlarımız oldu odiyemedik ve şuan bir icra avukatı eşim hakkında borç yüzünden yakalama kararı geldi diyor ve şuan 2 çocuğum var ikisi de ufak bakıma muhtaç biri 4yasinda diğeri 3 aylık bu nedir tahut vermedik bir yere imza atmadik 2400 TL borctu şimdi 9 bin TL diyorlar bu nedir yakalama kararı gerçekten varmıdır .eve tebligat yaptık siz almamissiniz diyorlar icra dairesine eşimi goturemedim ya doğruysa diye biz bu işin için asıl çıkabiliriz bize bir yol gösterin Allah rızası için iki arada kaldık böle bişey varmıdır icra dairesi bize bu borcu ufak taksitler halinde bolermi lütfen bir bilgi verin lutfen

  1. Merhabalar, İlgili icra dairesine giderek (eşinizin) kapak hesabı isteyip, borunuzun ne olduğunu kalem kalem görebilirsiniz. İcra takibinin yapıldığı tarihten itibaren geçen sürede borca bir miktar faiz işler. İcra ceza mahkemesi tarafından hükmedilmiş bir hapis cezanız yoksa (mal beyanında bulunmama, taahhüdü ihlal gibi durumlar nedeniyle), sadece borçlu olmanızdan dolayı yakalama kararı çıkarılmaz. Bilginize…

 128. Allah razı olsun bilgi veriyorsunuz ama bize mal beyanında kağıt gönderdiklerini soluyorlar ama bize gelmedi muhatarligada baktık orada yok ve her borçluya mal beyanı gönderiyorlar mi peki eğer en kotu şartta yakalama kararını mahkeme vermişse bunla ilgili ben mahkemeye gidip eşim adına konuşup taksitlendirme yapıp yakalamaya kararına müdahale edebilir miyim veya da eşimle gidip orda taksit yapıp bu işlemi durdurabilirmiyim . Birde mal beyanı herkese gonderiliyormu bunu neresi gönderiyor lütfen yardımcı olunuz

 129. Yani dusunsenize borcumuz var oduyemiyorsunuz ceza evine koyuyorlar tahut yok bişey yok böle bir hak varmı ki efendim ne olur bizi aydinlatin mal beyanında her borctami isteniyor yoksa belirli konulardami ve biz şimdi mal beyanında bulunacak iş çözülür mü

 130. Merhabalar, Anayasa Mahkemesi geçen cuma günü gündeme aldığı itirazla ilgili olarak karar verip, İcra ve İflas Yasası’nın 337’nci maddesinin 1’inci fıkrasının iptaline karar verdi. Bu iptal kararının ardından, mal beyanında bulunmayan borçluları cezaevine göndermek tarihe karıştı. İzmir Adalet Sarayı’ndaki icra mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından mal beyanıyla ilgili olarak hapis cezasi vermeyi bıraktı. Ayrıca İnfaz Savcılığı’nda, mal beyanınla bulunmayanlarla ilgili arama kararları da durduruldu. Hukukçular, bu kanun maddesinin iptal edilmesiyle, halen mal beyanında bulunmamak suçundan cezaevinde bulunanların da yararlanması gerektiğini söyledi. İzmir Adalet Sarayı’ndaki Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’ndaki 14 bin kişinin aranması durdurulurken, cezaevinde bu suçtan yatan yaklaşık 300 kişinin de tahliye işlemlerine başlandı.Bu yazı ile ilgili görüşlerinizi rica ediyorum iyi günler

 131. mrblar benım ve esımın uzerınde cekılmıs kredı kredı kartı ve cep telefonu borclarından dolayı ıcra takıplerım var devamlı olarakta evıme teblıgatlar gelıyor ve bız ne yapacagımızı bılmıyoruz bugun postacı mal beyanında bulunun sgklı ıse gırdıgımde maasımdan kesılsın dıye bı fıkır vermıs ben ve esım calısmıyoruz 3 aylık ve 2 yasında cocugumuz var uzerımızde herhangı bır mal varlıgı yok yınede mal beyanında bulunmamız gerekıyormu gerekıyorsa nereye basvuru yapmamız lazım hapıs cezası cıkarmı

  1. Merhabalar, Mal beyanında bulunmamaktan dolayı uygulamada ceza verilmiyor ancak yine de bulunmanızı tavsiye ederiz, bir zararı olmaz. Bilginize…

 132. Merhaba üzerime bulunan hisseleri bildirmedim Bunu kim nasıl farkedebilir. Farkedilirse ne olur. Ceza alırsam borcu ödeyip cezadan kurtulabilir miyim?

 133. Merhaba,
  Eşim kamu personeli ve mal bidiriminde bulunma zorunluluğu var. Ancak ben kamu personeli olmadığım için benim kazandığım ve kendi hesabımda tuttuğum paranın bildirilmesine karşı çıkıyorum. Hesabımdaki para ve miktarı konusunda da eşime bilgi vermeyi kabul etmiyorum.
  Eşim disiplin cezası alabileceğini söylüyor. Bende gerekirse karşı dava açmayı bile düşünüyorum. Ben neden eşim dolayısıyla böyle bir zorunluluğa tabi tutuluyorum. Bu kişisel haklarıma taciz değil mi?
  Eşime disiplin soruşturması açılması durumunda benim vermek istemediğimi, hatta hesabımdaki paranın miktarını bile ona söylemediğim durumda süreç nasıl işler?

  Teşekkürler

 134. merhaba borclu olduğum bir şahıs var ben çalışmıyorum 10 ekimde sigortalı işe girdim ve bir ay sonra başka bir icralık olduğum dosya maaşımın 4/1 ini kestiler subat ayında işten ayrıldım konu sahıbı alacaklının avukatı mal beyanında bulunmadığımdan dolayı dava açmış ve e devletimde şuan sanık olarak 6.aya mahkemem var icra dairesi açmış mal beyanında bulunmam gerektiğini bilmiyordum üzerime kayıtlı maaş dahil hiç bir şeyim yok ben ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz

 135. ben şimdi 6 ayda olan mahkemem nevşehir ürgüp te ben istanbuldayım oraya gitmem gerekiyormu istanbuldan hallede bilirmiyim ben bu mahkemeden ceza alırmıyım acaba üzerime kayıtlı hiç bir şey yok ve çalışmıyorum allah rızası için beni bilgilendire bilirmisiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir