ARAÇ CAMINA FİLM TAKTIRMANIN CEZASI VAR MIDIR?

araç cam filmi

Trafikte çok sayıda kişi aracının dışarıdan görünüşü kısıtlayan filmle camlarını kaplattırmakta, trafik kontrolünde ise bu cam filmler sebebiyle cezalar kesilmektedir. Sürücülerin çoğu kendilerine kesilen bu trafik cezalarını ödemekteyken, bir kısım ise bu cezalara itiraz etmektedir.  Biz de bu yazımızda araçlara takılan cam filmleri sebebiyle kesilen trafik cezalarının hukuka uygun olup olmadığını irdeleyeceğiz.

Trafik polisleri tarafından kesilen cezalar incelendiğinde kanuni dayanak olarak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesinin gösterildiği görülmektedir. “Araçların teknik şartlara uygunluğu” başlıklı maddenin ilgili fıkrası:“Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar” şeklindedir.

Kanun maddesinde sürücünün görüşüne engel olacak şeylerin ve diğer sürücüleri rahatsız edecek derecede duman ve gürültü çıkarılmasının yasaklandığı görülmektedir. Araç camlarına takılan filmler ise sürücülerin görüşünü engellememekte ve diğer sürücüleri rahatsız edecek nitelikte bulunmamaktadır. Kanun metninde açıkça araç camlarına takılan filmler yasaklanmamıştır. Dolayısıyla bizce araç camlarının filmle kaplanması sonucu yukarıdaki maddeye istinaden trafik cezası kesilmesi hukuka aykırıdır. Zira Sulh Ceza Hakimlikleri verdikleri son kararlarda araç camına film takılması sebebiyle kesilen trafik cezalarının iptali yönünde duruş sergilemektedirler. Ancak Kanun’da açık bir hüküm bulunmaması sebebiyle bazı hakimliklerin trafik cezasının iptali için başvuruları kabul ettikleri, bazılarının ise reddettikleri görülmektedir.

Trafik ekipleri tarafından kesilen söz konusu para cezaları idari para cezası niteliğindedir. İdari para cezalarının iptal edilmesi için başvuru yolunun gösterildiği 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 27’de onbeş gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurulacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu trafik cezası yüzünüze karşı verilmiş ve tutanak altına alınmışsa bu tarihten itibaren, tebligat yoluyla trafik cezası adresinize gönderilmişse tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde trafik cezasının iptali için sulh ceza hakimliğine başvurmanız gereklidir, onbeş günlük süre içerisinde itiraz için başvuruda bulunulmadıkça idari yaptırım kararı (para cezası) kesinleşir ve iptal edilemez.

                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir