SGK’NIN VERDİĞİ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

images (16)Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından kesilen para cezaları, idari para cezası niteliğindedir. SGK’nın verdiği idari para cezalarına karşı genel itiraz yolundan ayrı bir itiraz yolu düzenlemiştir.

Bu durumda doğrudan mahkemeye dava açmak mümkün değildir. Dava açmadan önce idari itiraz yollarının kullanılması gerekir. SGK bünyesinde İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonları bulunduğundan hakkında idari para cezası verilen kişi veya kurum öncelikle para cezasına karşı, İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu’na 15 gün içinde bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla itiraz edebilir. İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonu, ilgili kişinin itirazını reddederse, red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesi’ne cezanın iptali için dava açılmalıdır.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde SGK tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmediği veyahut ödenmediği takdirde idari para cezası kesinleşir ve bu durumda bu cezalar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak bu cezalar hapis cezasına çevrilemeyeceği gibi adli sicile de işlenmez. Ancak SGK tarafından icra yoluna gidilerek icra ve haciz işlemleri gerçekleştirilebilir.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “SGK’NIN VERDİĞİ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir