DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR HUKUKEN KİME AİTTİR?

indir (32)Boşanma davası açılarak boşanma işlemi gerçekleştiren kişiler açısından maddi ve manevi birçok sonuç ortaya çıkmaktadır. Boşanma neticesinde varsa çocukların velayeti, nafakalar, tazminatlar çözülmesi gereken başlıca konulardandır. Fakat bunların dışında tasfiyeye ilişkin olarak, düğünde takılan takıların kime ait olduğu hususu ayrı bir inceleme konusudur.

Türkiye’de evlilik merasimlerinin bir parçası olan takı takma töreni; ya gelinle damadın nikah masası başında bekleyerek tüm davetlilerin sıraya girmesi ile ya da gelinle damasın kese ile tüm masaları dolaşması şeklide veyahut da kesenin masaları dolaşması şeklinde olabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere takılan takılar kadına aittir. Boşanma halinde kadının “kişisel malı” sayılan bu takıları geri verme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise evlenme sırasında hem kadın hem erkek tarafının taktığı takıların kadına bağış niteliğinde olmasındandır. Düğünde takılan takıların bir şekilde harcanmış olması durumunda ise şayet kocanın şahsi işlerinde harcanmış ise kadına bu takıların bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

Takının düğünde kim tarafından takıldığının bir önemi yoktur. Bu sebeple erkek tarafının düğünde takmış olduğu takılar da boşanma neticesinde kadının malı olarak kabul edilmektedir.

Boşanma davalarında, düğün esnasında takılan takıların durumu konusunda miktarın belirlenmesi yönünde çokça sıkıntı yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda düğün videosu/fotoğrafları delil olarak mahkemelerde kullanılabilmektedir. Ayrıca düğüne katılanların da tanık olarak gösterilmesi mümkündür.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2002/10498 K. 2003/770 T. 27.1.2003: “…Evlenme sırasında kadına hediye edilen ziynet eşyaları kadına aittir. Boşanma halinde geri verme yükümlülüğü yoktur…”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2004/13-73 K. 2004/29 T. 28.1.2004: “… Taraflar ve tanıklarca imzalanan çeyiz senedindeki davacıya ait ziynet eşyalarının davalıya teslim edildiği, davacı tarafından evden ayrılırken götürülmediği, aksine bozdurularak davalı adına araba alındığı onun da satılarak evlilik birliğinin borçlarına harcandığı konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Çeyiz senedindeki ziynet eşyalarının iadesi istemine ilişkin davada, sözleşme hukuku kurallarına göre davalı, iade edilmemek üzere söz konusu ziynet eşyalarının kendisine verildiğini kanıtlamadıkça iade ve tazmin ile mükelleftir...”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas:2004/6794 Karar:2005/157 Tarih:24.01.2005: “… Somut olayda davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Medeni Yasa hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Bunun içindir ki davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz…”
                                                                                                             

                                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir