AR-GE MERKEZLERİNE UYGULANAN İNDİRİMLER NELERDİR? (II)

indir (11)Bu indirimlerin neler olacağına dair lütfen bakınız Ar-Ge Merkezlerine Uygulanan İndirimler Nelerdir? (I)

  • Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli, bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  • Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
  • Teknogirişim sermayesi desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bu Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir.

Ayrıca; yine anılan 5746 sayılı Kanun kapsamında ar-ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri ar-ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ancak ar-ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen ar-ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan %50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilir.

Özetle yapılan indirimlerin tablosu şu şekildedir:

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca %100 Ar-ge indirimi
5746 sayılı Kanun uyarınca %100 Ar-ge indirimi
5746 sayılı Kanun uyarınca Gelir vergisi stopojı teşviki
5746 sayılı Kanun uyarınca Sigorta primi işveren hissesi desteği
5746 sayılı Kanun uyarınca Damga vergisi istisnası
5746 sayılı Kanun uyarınca Teknogirişim sermaye desteği

                              

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir