TİCARİ KAZANCI BASİT USULDE TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLERE UYGULANACAK İNDİRİM

Maliye Bakanlığı’nın 292 Seri Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği (“Tebliğ”) 29703 sayı ve 5.5.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İki ana amaçla düzenlenen Tebliğ’in biz bu yazımızda, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirimden söz edeceğiz (Tebliğ’in diğer amacı için bakınız ilgili yazımız….).

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu m.89’uncu maddesinin 1. fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim uygulanacaktır. Bu indirim 1.1.2016 tarihinden sonra elde edilen gelirlere uygulanabileceğinden, 2016 senesi kazançları kapsamında kalacağından 2017’de verilecek beyannamede ortaya konacaktır.

Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazanç dışındaki gelirlerine bu indirim uygulanmayacaktır. Bir başka özellik de; vergilendirme döneminde hiç gelir sağlanmaması ya da 8.000,00 TL’nin altında sağlanması halinde indirimden yararlanılmadı diye bu devreden bir hak olarak ertesi yıla sirayet etmeyecektir.

Yine belirtelim yukarıda bilgileri verilmiş olan Tebliğ’de düzenlenen diğer unsur olan 29 yaş altı genç girişimcilere tanınan muafiyetten yararlanıp da aynı zamanda ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler kapsamında kazanç istisnası bakımından 8.000,00 Türk liralık indirimden birlikte yararlanılamaz. Birinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimi mükellef serbest iradesiyle yapabilir.

Bu istisna sadece basit usule tabi mükelleflere tanındığından takvim yılı içerisinde gerçek usule geçildiği takdirde 8.000.00 Türk liralık indirimden yararlanmak mümkün olmayacaktır. Tabi, bu durum genç girişimcilikteki muafiyet kazanma şartlarından ilk defa mükellefiyet tesisinin de ihlal edilmiş olması anlamına geleceğinden ondan da yararlanma hakkı kaybedilmiş olunacaktır.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir