BOŞANAN KADINA KORUMA KARARI VERİLİR Mİ ?

siddet-magduru-kadinlara-sahip-cikiliyor-6907774_x_7708_o

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun (“Kanun”), şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri içeren özel bir kanundur. Bu kanunun içeriği hakkındaki yazımızı (Bkz.ilgili yazımız…) siz değerli okuyucularımızla daha önce paylaşmıştık.

Her ne kadar uygulamada yaygın olarak aile içi şiddete bağlı olarak koruma kararı alınması söz konusu olsa da, Kanun kapsamında koruma sahibi olanlar yalnızca aile içi şiddet gören kadınlar değildir. Ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan “eski koca, eski sevgili” şiddetinden de korunmak amacıyla, şiddet gören kadınlar, anılan Kanun kapsamında koruma kararı talep edebilirler.

Nitekim, Ankara 8. Aile Mahkemesi’nin boşanmış eş hakkında koruma kararı verilmesine ilişkin emsal sayılabilecek kararından bir kesiti aşağıda paylaşmak isteriz:

“Koruma isteminde bulunan D. A. vekili dilekçesinde, Davalıların 26/09/2005 tarihinde boşandığını, 1991 doğumlu A.ile 1997 doğumlu A. adlı 2 çocuklarının olduğunu,davalı kocanın boşanmadan sonrada müvekkilini ve çocukları telefonla ya da yaşadıkları eve zorla girerek taciz etmeye başladığını, 30 Ağustos 2007 günü sabah saat 8:30 sularında aşırı sarhoşluğununda etkisi ile telefonda küçük A.’a küfür ve tehdit ettiğini, ilerleyen saatlarde A.’ı da cep telefondan arayarak küfür ve tehdit ettiğini, aynı eylemin 15 Eyüll 2007 sabah saat 05:00 sularında yinelendiğini, davalının müvekkili ve çocukların birlikte yaşadığı eve zorla girdiğini ve müvekkiline saldırmaya kalkıştığını bu nedenlerle davalı hakkında Ankara C. Başsavcılığının 2007/171520 Hazırlık numaralı dosyasında soruşturma açıldığını ileri sürerek, davalının tacizlerinden müvekkilinin ve ortak çocuklarının korunması için tedbir kararı verilmesini istemiştir. Dava dilekçesi ve ekindeki belgeler yanında, davalı hakkındaki hazırlık soruşturması dosyası getirtilerek incelenmiş; buna göre tarafların boşanmış olmalarına karşın, davalı eski kocanın korunma isteyene ve çocuklarına karşı şiddete yönelik davranışlarda bulunduğu anlaşılmakla, 4320 Sayılı Yasada 5636 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin içeriği ve ruhu değerlendirilerek istemin kabulü ile karşı taraf T. A. hakkında ailenin korunmasına ilişkin yasa uyarınca aşağıdaki tedbirlerin 6 ay süreyle uygulanmasına karar vermek gerekmiştir.”

Karar metninden de anlaşılacağı üzere, kanunun uygulanmasında dikkat edilen kısım, şiddet mağduru kadının medeni halinden ziyade şiddetin veya şiddet tehlikesinin varlığı ve boyutlarıdır. Yukarıda değindiğimiz hususlar yalnızca boşanmış kadınlar için geçerli değildir; ülkemizde uygulandığı herkesçe bilinen imam nikahıyla yaşayan kadınlar ve nikahsız yaşayanlar da aynı şekilde koruma Kanunu’ndan yararlanabilmektedirler.

                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir