İSTENMEYEN (SPAM) MESAJLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Sophos-Dirty-Dozen-Report-One-out-of-Six-Spam-Messages-Come-from-India-2

Bazı kişiler veya kurumlar tarafından işletmeyi tanıtmak veya bir ürünü satmak, tanıtmak ve pazarlamak amacıyla elektronik posta veya telefon aracılığıyla mesajlar gönderilmektedir. Söz konusu mesajların hukuki niteliği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Işığında Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Belirtmemiz gerekir ki, adı geçen yönetmelik kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere, elektronik haberleşme hizmeti sunan kurumların kullanıcılarına gönderdiği iletilere, vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere, radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme ve Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere uygulanmaz.

Mesaj veya e-posta (mail) göndermek için öncesinde kullanıcının onayı alınması gerekmektedir. Onay, yazılı olarak alınabileceği gibi bir satış sırasında veya uygulamada sıkça karşılaşıldığı gibi internet üzerinden veya başka bir kanalla bilgilerin paylaşılması sırasında da alınabilir. Onay, reddedilme işlemi gerçekleşene kadar geçerliliğini korur. Onay verilmesi başka bir işlemin gerçekleştirilmesi için (satış, bilgi alma ve sair…) ön şart olarak konulamaz ve kişilere her zaman daha önce vermiş oldukları onayı geri alma imkanı sağlanmalıdır.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi için bilgilerini vermesi halinde, halihazırda satın aldığı ürün ile alakalı olarak değişiklik, kullanım, kargo bilgisi gibi iletiler onay kapsamında değildir. Bunların dışında devam eden bir kullanıcılık, üyelik, ortaklık gibi durumlarda bu durumlara özgü borç bildirimi, hesap dökümü, güncelleme gibi mesajlar da onay kapsamında değildir.

Alıcı istediği an gerekçe göstermeksizin iletilerin alınmasını reddedebilir. İletiler hangi kanalla gönderiliyorsa reddetme işlemi de aynı kanalla ve ücretsiz olarak yapılabilmelidir. Red bildirim imkanı, gönderilen her iletide yer alır, reddetme hakkının kullanılmasını önleyici adımlar atılamaz.

Hizmet sağlayıcı (gönderici) kendisiyle paylaşılan kişisel verileri 3. kişilerle paylaşamaz. Hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar.

Eğer, iletilerin gönderilmesi onay dışı ise ve rahatsız edici olduğunu düşünüyorsanız, kullanıcılara tanınmış şikayet hakkı vardır. Şikayet E-Devlet veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılabileceği gibi yazılı olarak kullanıcının ikametindeki Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne de yapılabilir. Şikayetin, söz konusu iletinin açıldığı andan itibaren 3 ay içerisinde yapılması gerekir.

Uygulanacak cezai müeyyide ise Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesinde ihlal edilen yükümlülüğe göre değişiklik göstermek üzere idari para cezası olarak düzenlenmiştir. İdari para cezaları hizmet sağlayıcının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne cezanın tebliğini takiben 1 ay içerisinde ödenmelidir.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir