2/B YA DA ORMAN SAHASI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZLAR

indexDaha evvel ormanın ve 2/B arazilerinin tanımı yaptığımız yazıları siz değerli okuyucularımızla paylaşmış, gerekli hukuki açıklamaları yapmıştık. (Bakınız ilgili yazılarımız…) Bu yazımızda ise sahip olunan bir taşınmazın 2/B ya da orman sahası içerisinde bulunması durumunda  neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağız.

Çok sayıda vatandaşın karşılaştığı üzere, bir taşınmaz satın alındıktan sonra, o taşınmazın bulunduğu arazinin vasfı değişebilmekte, yahut arazi satın alınırken arazinin vasfı değerlendirilememekte ya da vatandaşların satın aldığı parseller sonradan 2/B yahut orman  bölgesi içinde çıkabilmektedir. Gerek 2/B sahası içinde gerekse orman içinde kalmış bir taşınmaz varsa ve bu  taşınmaz satılmak isteniyorsa, alıcısı da buna razı ise, taşınmazın satılmasında bir sıkıntı oluşmayacaktır, bir başka deyişle devri mümkündür.

Bu gibi bir durumda orman vasfı var denmişse, orman sahası içinde kalan taşınmazın  tapuya tescili araştırılmalıdır. Orman tescilli değilse, o zaman tapulu yerin orman içerisinde orman işletme müdürlüğünün haritalarına bakılmalıdır. Şayet haritalarda orman olduğu bilgisi görülüyor ve bu yerin itirazsız askı ilan süresi geçip kesinleşme yapılmışsa, güncelleme çalışmaları sonucu orman şerhi tapuya gönderilecektir. Fakat tüm bunların yanında taşınmaz maliki bu çalışmaların yapılmasına gerek olmaksızın ormandan çıkarma davası da açabilecektir.

Parselin 2/B ya da orman sahasında kaldığı askı ilan süresi içinde fark edilirse, kadastro mahkemelerinde, bu tarih geçtikten sonra fark edilirse asliye hukuk mahkemelerinde dava açılmalıdır. Bu davalarda talep söz konusu vasıfların kaldırılması yönünde olmalıdır.

Orman Kanunu madde 11: “ Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren 1 ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir. Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yıllık süre içerisinde dava açma hakları mahfuzdur. Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüdür. Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığıdır. Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu sicil müdürlüklerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın orman vasfı ile, 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarılan yerler halihazır vasfı ile kaydında belirtme yapılarak Hazine adına tapuya tescil olunur.”

                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir