İŞ DAVALARINDA FAİZ

Bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile açıkça ücretin ödeme günü kararlaştırılmışsa, bu tarihte temerrüt kendiliğinden gerçekleşir. Bu durumda işveren ihtar, dava veya takibe gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılır. İşverenin temerrüde düşürülmesinin en önemli sonucu temerrüt tarihinden itibaren işçi bakımından faize hak kazanılmasıdır. Faiz, alacakların türüne göre değişmektedir. Alacağın türüne göre faiz oranlarına ve türlerine bakacak olursak:

Ücret alacağında temerrüt faizi, 4857 Sayılı Kanun uyarınca en yüksek mevduat faizidir. Ücret gibi ücret eki vasfındaki ikramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı, öğrenim yardımı, taşıt yardımı, sorumluluk zammı, hizmet yılı primi, aile yardımı, prim gibi alacaklar için de aynı temerrüt faizi söz konusudur. Yine bu faiz fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili alacakları için de uygulanacaktır. En yüksek mevduat faizinin hesaplanmasında bir yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı dikkate alınmalıdır.

Kıdem tazminat alacaklarında, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Davacı tarafça talep edilmese dahi; kıdem tazminatı hesabında mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı dikkate alınır. Kıdem tazminatında faiz başlangıcı; fesih tarihi veya hakkın doğum tarihinden itibaren işlemeye başlar.

İhbar tazminat alacaklarında yasal faiz (temerrüt faiz) uygulanır. Şu an geçerli olan yasal faiz oranı %9 dur. Faiz başlangıcı işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir. İşveren; temerrüde noter aracılığıyla düşürülebileceği gibi, iadeli taahhütlü mektup … vb şekillerle de bu gerçekleşebilir.

Yıllık izin ücreti için yasal faiz (temerrüt faizi) uygulanır. Yargıtay, yıllık izin ücret alacağını para ile ölçülebilen bir alacak olarak kabul etmediği için bir yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmamaktadır.

Son olarak kötü niyet tazminatında ise faiz, yasal faizdir (temerrüt faiz). Faiz başlangıcı işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir.

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir