EĞİTİM YOLUYLA CEZASIZLIK

Kısa süreli hapis cezalarının bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 50. maddesinde sayılan seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi mümkündür. Öngörülen yaptırımlardan biri de bir eğitim kurumuna devam etmedir. Söz konusu yaptırıma hükmedilebilmesi için suçlunun;

  • Kişiliği,
  • Sosyal ve ekonomik durumu,
  • Yargılama süresince pişmanlığı,
  • İşlediği suçun niteliği göz önüne alınır.

Eğitim kurumuna devam etmenin infazı, hükümlünün mahkeme kararıyla en az 2 yıl süreyle bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulması şeklinde gerçekleşmektedir. Eğitim kurumuna devam etme kararı kesinleştiğinde ilam Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir. Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili denetimli serbestlik bürosuna kararı gönderir. Denetimli serbestlik bürosu mahkuma on gün içerisinde kararın infazı için başvurması gerektiğini belirten bir tebligat düzenler ve mahkumun bilgilerini denetimli serbestlik defterine kaydeder.

Mahkumun denetimli serbestlik bürosuna başvurmasıyla birlikte; il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce eğitim kurumu, dersi veren öğretmen ve denetim sorumlusu olarak bir rehber öğretmen atanır. Gerekli hallerde mahkuma barınma imkanı da sağlanır. Tüm bu hususların belirlenmesi ve sağlanmasıyla birlikte on gün içerisinde mahkumun cezasının infazına başlanır.

Eğitim en az 2 yıl sürer. Eğitim süresince özel hayatın gizliliği kapsamında mahkumun eğitim kurumunda ifşa olmaması gerekir. Denetim sorumlusu olarak atanan öğretmence bir denetleme planı yapılır ve denetleme raporları düzenlenir. Denetleme planında mahkumun eğitim planı ve kapsamı; mahkumun eğitim alacağı alan, eğitim düzeyi, istekleri ve yetenekleri göz önüne alınarak belirlenir. Denetleme raporlarında ise hükümlünün durumu belirtilir. Denetleme raporu Mahkemeye iletilmesi amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilir.

Mahkum denetleme planına uymadığında, denetimli serbestlik bürosunca uyarılır. Uyarıya rağmen mahkum denetleme planına uymamakta ısrar ederse, eğitim sona erdirilerek denetimli serbestlik bürosu tarafından mahkumun dosyası Mahkemeye gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Mahkeme kısa süreli hapis cezasının durumun gerekliliklerine göre kısmen veya tamamen infazına karar verir.

Eğitimin sona ermesiyle, hükümlünün dosyası Mahkemeye gönderilir ve hükümlü hakkındaki dosyanın infazının sona erdiği kabul edilir.

                                                                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir