DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAVINDA GÖREVLENDİRİLENLERİN ÜCRET ÖDEMELERİ

Ä°lgili resimDireksiyon eğitimi; kursiyerlerin motorlu taşıt ehliyeti alabilmesi için teorik olan trafik, ilk yardım ve motor eğitimlerinin yanı sıra verilen pratik eğitimdir. Anılan eğitimde, direksiyon başındaki kursiyerin aracı doğru şekilde kullanıp kullanmadığını takip etmek amacıyla yanında mutlaka bir direksiyon eğitmeni de bulunur.

Kursiyerler aldıkları teorik ve pratik eğitimler neticesinde çeşitli sınavlara tabi tutulmakta ve bu sınavlardan başarı ile geçmeleri halinde motorlu taşıt ehliyeti almaya hak kazanabilmektedirler. Ehliyet sınavının ilk aşaması ilk yardım, motor ve trafik derslerine dair bilgileri ölçen yazılı sınavdır. Bahsi geçen sınavdan geçerli notu alarak başarı sağlayan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon eğitimi sınavında görev alanların ücretlerinin ödenmesi için, sürücü kurslarına katılan kursiyerlerden Bakanlık tarafından her yıl belirlenen miktarda bir sınav ücreti alınmaktadır. Bu ücretler, sınava girecek kursiyerler ya da özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yöneticileri tarafından sınav tarihinden 6 iş günü önce Bakanlıkça belirlenen döner sermaye işletmesi tarafından açılan banka hesabına yatırılmalıdır. Sınava girecek kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için bu ücret dışında başka hiçbir bir isim altında ücret alınamaz.

Sınavlarda görevlendirilen kimselerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri harcama yetkilisinin onayı ile Bakanlıkça karşılanır. Döner Sermaye İşletmesince açılan hesaba sınav günü için yatırılan paradan, Bakanlık veya Millî Eğitim Müdürlüğünce direksiyon eğitimi dersi sınavında görevlendirilenlerin ücretleri ile harcırah giderleri sınavdan sonraki 5 iş günü içinde sınavlarda görevlendirilenlerin IBAN numaralarına yatırılır.

Tüm bunlara ek olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, direksiyon uygulama sınavlarında bir başka deyişle direksiyon eğitimi sınavlarında görev alan öğretmenlerin bir günlük sınav ücretlerinin Ocak 2018 tarihinden itibaren brüt 331,00 TL’ye yükseltilmiş olduğunu da ayrıca belirtiriz.

                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir