KAT KARŞILIĞI (ARSA PAYI KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

civil engineering ile ilgili görsel sonucuKat karşılığı inşaat sözleşmeleri, ihtiyaç duydukları konutların inşaatı için yeterli finansmana sahip olmayan arsa sahiplerinin, arsalarını bir müteahhide devredip, meydana gelen inşaattan bir kısım bağımsız bölüme sahip olduğu sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler ülkemizde oldukça yaygın bir uygulama alanına sahiptir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhidin (yüklenici) borcu inşaatı, sözleşmede belirtilen şartlarda bitirmek ve anlaşılan bağımsız bölümlerin devrini sağlamaktır. Bu sözleşme aynı zamanda iş görme sözleşmelerinden olduğu için müteahhit (yüklenici) arsa sahibinin yararına uygun hareket etmek, özenli olmak ve zarar verici davranışlardan kaçınmak zorundadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin borcu, kendisine verilecek bağımsız bölümlere karşılık olarak anlaştığı arsa payını kendi üzerinde bırakarak diğer payları müteahhide (yüklenici) devretmektir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hem taşınmaz satışı, hem de eser sözleşmesi bir arada bulunduğundan karma nitelikli bir sözleşmedir ve Türk Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmemiştir. Ancak konusu bir taşınmaz olduğu için bu sözleşmeler mutlaka Tapu Dairesi veya Noterlikçe düzenlenmelidir. Bu şekil şartına uymayan sözleşmeler geçerli olmayacak ve hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bunun dışında, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılabilmesi için söz konusu arsanın imara uygun olması gerekir. Aksi halde sözleşme yine geçersiz olacak ve hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanma şekillerine ilişkin yazımız için; (Bkz…)

                                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir