BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

code writing ile ilgili görsel sonucuÇağımızın gerekleri doğrultusunda bilişim sistemlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, zaman içerisinde hukukumuzun, bu sistemlerin hukuka aykırı kullanılması şeklinde oluşan birtakım fiileri suç olarak düzenlemesi gerekmiştir. “Bilişim Suçları” olarak ifade edilen bu suç tipleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında sayılan suçlar aşağıdadır:

– Bilişim sistemine girme suçu (TCK m. 243)

– Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m. 244) İlgili yazımız için; (Bkz…), (Bkz…)

– Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m. 245) İlgili yazılarımız için; (Bkz…), (Bkz…)

– Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m. 245/A) (Bkz…)

Bu yazımızda, “Bilişim sistemine girme suçu”ndan bahsedeceğiz. Bilişim sistemine girme suçu, TCK m. 243’te “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası il e cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bilişim sistemine girme veya orada kalma fiili, bir bilişim sistemine şifre veya benzeri güvenlik önlemlerinin aşılmasıyla izinsiz olarak girilmesi veya orada kalmaya devam edilmesi demektir. Örnek olarak, bir kimsenin sosyal medya hesabına, hesap sahibinin izni olmadan şifre veya benzeri güvenlik önlemlerinin herhangi bir yolla aşılarak girilmesi, bu suçun temel şeklini teşkil edecektir. Bilişim sistemine girmekle kalmayıp, sistemde yer alan verilerin yok olması veya değişmesine neden olmak hususu da ağırlaştırıcı sebep olarak kanunda düzenlenmiştir. Sistemde yer alan verilerin yok olması veya değişmesi kasten davranışlar neticesinde gerçekleşmek zorunda olmayıp, bu veriler hataen yok olsa veya değişse dahi verilecek olan ceza artırılacaktır.

                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir