ANONİM ŞİRKETLERİN İFLASI

bankrupt ile ilgili görsel sonucuAnonim şirketlerin sona erme sebeplerinden biri olan iflas, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 529. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin iflas kararı ile birlikte, alacaklıların veya şirket yönetim kurulunun istemi doğrultusunda takipli, doğrudan ya da borca batıklık halinde gerçekleşebilmektedir. Anonim şirketin iflasına ilişkin İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) genel iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ve doğrudan iflas yolu şeklinde üçlü bir ayrıma gidilmiştir.

Alacaklıların talebi olmaksızın, TTK m. 376 uyarınca, şirket sermayesinin üçte ikisini aşan kısım yitirilmişse veya anonim şirketin aktifleri borçları karşılayamıyorsa, anonim şirketin yönetim kurulu derhal mahkemeye başvurarak ortaklığın iflâsını talep etmekle yükümlüdür. Yönetim kurulunun talebinin ardından mahkeme, takibe gerek kalmadan şirketin iflasına karar verebilmektedir. Mahkemenin verdiği iflas kararı iflas idaresine bildirilir ve iflas idaresi bu kararı ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Mahkemenin iflas kararı ile sona eren anonim şirket tasfiyeye girmiş olur. Tasfiye halindeki anonim şirketin varlığı tasfiye amacıyla sınırlı olarak devam eder.

İİK’da düzenlenen üçlü ayrımdan biri olan genel iflas yoluyla takip, alacak TTK’da sayılan kambiyo senetlerine bağlı değilse söz konusu olmaktadır. Bu yolla takipte alacaklı icra dairesi aracılığıyla icra takibi başlatır. Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emri üzerine yedi gün içinde borcunu öderse veya ödeme emrine itiraz ederse takip sona erer ya da durur. Bu durumda alacaklı, bir yıl içinde, hem itirazın iptalini hem de şirketin iflasını talep ettiği bir dava açma hakkına sahiptir. Borçlu borcunu ödemez ve ödeme emrine süresinde itiraz etmezse icra takibi kesinleşir ve alacaklı mahkemeden borçlunun iflasını talep edebilir. Mahkemenin vereceği iflas kararı sonrasında alacaklı, borçlunun mevcut taşınır ve taşınmaz mallarının satışını sağlayarak alacağını tahsil etme imkanına kavuşabilecektir.

Alacağın TTK’da sayılan kambiyo senetlerinden (bono, poliçe, çek) birine bağlı olması durumunda, ikinci bir ayrım olan kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu gündeme gelir. Bu iflas yolunun genel iflas yoluyla takipten farkı, ödeme veya itiraz süresinin beş gün olması ve mahkemenin iflas kararı vermeden önce depo kararı vermesidir. Borçlu, borcu yedi gün içinde mahkemenin veznesine depo etmezse iflas kararı söz konusu olur ve devamında genel iflas yoluyla takipteki prosedür uygulanır.

Son olarak, borçlu yurtdışına kaçmış veya yerleşim yeri tespit edilemiyorsa ya da borçlu alacaklıların haklarını tehlikeye düşürecek şekilde hileli davranışlar sergiliyor veya haczedilebilecek mallarını kaçırıyorsa alacaklı, icra takibine başvurmadan doğrudan doğruya borçlunun iflasını talep edebilir ve devamında genel iflas yoluyla takipteki prosedür uygulanır.

                                                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

4 thoughts to “ANONİM ŞİRKETLERİN İFLASI”

 1. merhaba.şirketin sermayesi tamamen ödenmiş.yönetim kurulu üyesinden biri (%50 hisse sahibi)imza yetkisiyle şirketi yönetirken acze düşülmüş,ssk.,vergi ve ticaret odası aidatları ile banka borçlarını ödeyemez duruma düşmüştür.acz,yönetim kusurundan değil,piyasa şartlarından ileri gelmiştir.borç sermayenin üçte ikisini aşmıştır.bu durumda iflas kaçınılmaz olmaktadır.ancak öğrenmek istediğim:iflas halinde ,şirketi yöneten %50 pay sahibi olan yönetim kurulu üyesi ile diğer üyelerin kanuni ve mali sorumlulukları nelerdir?teşekkür ederim.

  1. Merhabalar, Amme alacaklarından (sgk ve vergi borçları) şirket ortaklarının şahsi sorumluluğu devam eder. Diğer alacaklardan dolayı şahsi sorumluluk söz konusu değildir. Bilginize…

 2. Sn. Yetkili,
  M.F.EMANNETOĞLU (12 Ekim 2019) tarihinde ki sorusu ile ilgili olarak;

  (14 Ekim 2019, 17:15) tarihinde “Amme alacaklarından (sgk ve vergi borçları) şirket ortaklarının şahsi sorumluluğu devam eder” şeklinde açıklama yapmışsınız. Sanırım bu açıklamayı LİMİTED ŞİRKETİ ortakları için yaptınız. Halbuki ANONİM ŞİRKETİ ortakları sermayesinden sorumludur. Sermayesini ödedikten sonra amme ya da şahsi borçlardan sorumlu değildir. ANONİM ŞİRKETİNDE amme alacaklarına karşı sorumluluk YÖNETİM KURULU’nundur. Eğer ortak taahhüt ettiği sermayeyi ödemedi ise, ÖDENMEMİŞ SERMAYE TAAHHÜDÜ kadar sorumludur.

  Muhasebeci arkadaşlarda da sizin söylediğinizi söylüyor, ama dayanağı yok. Web sitelerinden ilgili dökümanları gösterdiğimizde ise; “… ha TTK değişmiş demek ki” diyorlar.

  Sizin verdiğiniz yanıt “Amme alacaklarından (sgk ve vergi borçları) şirket ortaklarının şahsi sorumluluğu devam eder” LİMİTED ŞİRKETİ için geçerlidir. Aksini (söylediğinizi) ispatlarsanız çok memnun olacağız. Herhangi bir mahkeme kararı, ya da ek kanun/yönetmelik varsa ise lütfen bildirmenizi rica ediyoruz.

  Hoşçakalın…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir