VERGİ HUKUKUNDA USULSÜZLÜK SUÇLARI (GENEL USULSÜZLÜK) (I)

tax crime ile ilgili görsel sonucuVergi suçları açısından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“VUK”) mali nitelikte vergi suçları ve ceza hukuku anlamında vergi suçları olarak ikili bir ayrıma gidilmiştir. Usulsüzlük suçları mali nitelikte vergi suçlarından olup, Vergi Kanunlarının şekle ve usule dair hükümlerine uyulmaması sonucu oluşmakta; genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza hukuku anlamında vergi suçlarından sayılan vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin için yazımız için; lütfen inceleyiniz (Bkz…)

Bu yazımızda bahsedeceğimiz genel usulsüzlük fiilleri, VUK’ta birinci derece ve ikinci derece usulsüzlük olarak ikiye ayrılmış ve uygulanacak cezalar VUK’un ekinde yer alan cetvelde düzenlenmiştir. Genel usulsüzlük suçunu oluşturan birinci derecede fiiller aşağıda sayıldığı gibidir:

– Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması

– VUK’a göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması

– Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasını engelleyecek derecede eksik, usulsüz veya karışık olması

– Çiftçilerin VUK 245. maddesinde bahsedilen, muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete süresinde icabet edilmemesi

– VUK’un kayıt düzenine ait hükümlerine uyulmaması

– İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi

– Tasdiki mecburi olan defterlerden hernangi birinin tasdik muamelesinin zamanında yaptırılmamış olması

– Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması

– Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin VUK’un 342. maddesinde belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.

İkinci dereceden genel usulsüzlük fiillerine ilişkin yazımız için; (Bkz…)

Özel usulsüzlük suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “VERGİ HUKUKUNDA USULSÜZLÜK SUÇLARI (GENEL USULSÜZLÜK) (I)”

  1. Merhabalar 2012 de acilan vergi usul kanuna aykirilik la ilgili bir davam vardi temmizden yargitaya gitti ve suan yargitay yasaya aykiri bulundugundan hukmun… maddesince bozulmasina demis ne anlama geliyor

    1. Merhabalar, Yargıtay yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozmuş. Yani dosya yeniden yerel mahkemeye gidecek ve tekrar bir yargılama yapılacak. Ancak Yargıtay’ın hangi hükmü hangi yönden bozmuş olduğu da önemli. İlamın tümünü görmeden net bir yorum yapmak sağlıklı olmaz. Bilginize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir